angol-finn fordítás erre a szóra: spite

EN

"spite" finn fordítás

EN spite
volume_up
{főnév}

Szinonimák (angolul) a(z) spite szóra:

spite

Példamondatok a(z) "spite" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishProgress was made not because of, but in spite of, deficient social protection.
Edistystä tapahtui puutteellisesta sosiaaliturvasta huolimatta, ei sen ansiosta.
EnglishIn spite of all the shortcomings, Parliament has shown a constructive attitude.
Kaikista puutteista huolimatta parlamentti on osoittanut rakentavaa asennetta.
EnglishIn spite of this, whether or not we want to, we must deal with Russia as a partner.
Siitä huolimatta, halusimmepa tai emme, meidän on kohdeltava Venäjää kumppanina.
EnglishIn spite of that, I would ask the House, if possible, to facilitate a vote on it.
Pyydän parlamenttia kuitenkin mahdollistamaan tätä asiaa koskevan äänestyksen.
EnglishIn spite of all this, the Commission sees no need to take decisive remedial action.
Tästä huolimatta komissio ei näe tarvetta ryhtyä ratkaiseviin korjaaviin toimiin.
EnglishIn spite of optimistic declarations, the future of NATO is in question today.
Optimistisista julkilausumista huolimatta tänään on kyse Naton tulevaisuudesta.
EnglishIn spite of this, however, we have decided to vote in favour of the resolution.
Siitä huolimatta olemme päättäneet äänestää päätöslauselmaesityksen puolesta.
EnglishI voted against the report, as it was ill-timed, in spite of the amendments.
Äänestin mietintöä vastaan, koska sen ajoitus on tarkistuksista huolimatta huono.
EnglishWe have therefore, in spite of everything, chosen to vote in favour of the report.
Näin ollen olemme kaikesta huolimatta päättäneet äänestää mietinnön puolesta.
EnglishIn spite of these deficiencies, I think we have a lot to be satisfied with.
Näistä puutteista huolimatta meillä on mielestäni paljon tyytyväisyyden aihetta.
EnglishIn spite of that it is said that the policy of EMU must continue as the only option.
Tästä huolimatta on päätetty, että EMU-politiikka on jatkossakin ainoa oikea tie.
EnglishI supported the general resolution in spite of this but I have one objection.
Tästä huolimatta tuin yleisesti päätöslauselmaa, mutta minulla on yksi vastalause.
EnglishIn spite of that, this definition is much broader and creates legal uncertainty.
Tästä huolimatta tämä määritelmä on paljon väljempi ja luo oikeudellista epävarmuutta.
EnglishIn spite of everything, none of this is news to the Commission or the Council.
Tämä ei kuitenkaan ole uutinen sen enempää komissiolle kuin neuvostollekaan.
EnglishThese accidents have taken place in spite of the legislation currently in force.
Onnettomuudet ovat sattuneet voimassa olevasta lainsäädännöstä huolimatta.
EnglishIn spite of this, difficult situations such as the present one continue to arise.
Tästä huolimatta tämänkaltaisia hankalia tilanteita tulee eteen jatkuvasti.
EnglishIn spite of all this, Turkey is regarded as a potential member of the European Union.
Kaikesta tästä huolimatta Turkkia pidetään mahdollisena Euroopan unionin jäsenenä.
EnglishThe opposition, in spite of growing support among the people, gained only one seat.
Kansalaisten lisääntyvästä kannatuksesta huolimatta oppositio sai vain yhden paikan.
EnglishIn spite of this, the world is considering this aspect very seriously as well.
Tästä huolimatta maailmassa käsitellään myös tätä aihetta hyvin vakavasti.
EnglishIn spite of that, I must say that I was honoured to work with the rapporteur.
Tästä huolimatta minun on sanottava, että oli kunnia työskennellä esittelijän kanssa.