angol-finn fordítás erre a szóra: to shorten

EN

"to shorten" finn fordítás

EN to shorten
volume_up
{ige}

to shorten
As the Commission has said, life expectancy has shortened in the EU by 8.5 months owing to air pollution.
Kuten komissio on todennut, elinajanodote on ilman pilaantumisen vuoksi lyhentynyt EU:ssa 8,5 kuukautta.

Példamondatok a(z) "to shorten" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishDo we want to shorten the deadlines proposed by the Council for this directive?
Haluammeko lyhentää määräaikoja, joita neuvosto on ehdottanut tähän direktiiviin?
EnglishShorten the length of time before Windows dims and turns off the display
Lyhennä aikaa, jonka Windows odottaa, ennen kuin se himmentää ja sulkee näytön
EnglishI do not want to say much about that, as I was asked to shorten my answers.
En halua puhua tästä paljon, sillä minua pyydettiin vastaamaan lyhyemmin.
EnglishIn addition, at least seven Member States are obliged to shorten their detention periods.
Lisäksi ainakin seitsemän jäsenvaltiota on velvollisia lyhentämään säilöönottoaikojaan.
EnglishThe European Parliament can shorten the way and set out the markers today.
Euroopan parlamentti voi edistää tämän tavoitteen saavuttamista ja panna asian jo nyt alulle.
EnglishFourthly, we must embark on action to shorten working time generally.
Neljänneksi, on ryhdyttävä toimiin työajan yleiseksi lyhentämiseksi.
EnglishWe would therefore prefer to shorten it by a few paragraphs.
Ja siksi ryhmämme haluaa lyhentää päätöslauselmaa poistamalla siitä muutaman kohdan.
EnglishI ask for your understanding and will try and shorten my closing statement at the end of the debate.
Pyydän teiltä ymmärrystä ja yritän lyhentää päätöspuheenvuoroani keskustelun lopussa.
EnglishThat would certainly shorten rather than extend their lifespan.
Sillä tavalla varmasti lyhennettäisiin elinikää eikä pidennettäisi sitä.
EnglishIt is therefore necessary to shorten these excessively long time periods.
Siksi näitä erittäin pitkiä käsittelyaikoja on lyhennettävä.
EnglishThis, then, is an oral amendment to paragraph 2, aiming to shorten the text.
Kyse on siis suullisesta tarkistuksesta, joka koskee 2 kohtaa ja jonka tavoitteena on lyhentää tekstiä.
EnglishShorten the length of time before Windows turns off the display.
Lyhennä aikaa, jonka Windows odottaa, ennen kuin se sulkee näytön.
EnglishDespite the fact that our population is ageing, the long-term trend is for working lives to shorten.
Väestön ikääntymisestä huolimatta pitkän aikavälin suuntaus käy kohti työelämän lyhentymistä.
EnglishI would say to Mr Nordmann that it is not possible to shorten the three year forward period between 1999 and 2002.
Ensiksi valvontakysymys. Herra Scarbonchi painotti tätä kohtaa ja hän on oikeassa.
EnglishCooperation in this area will make it possible to shorten shipping routes to Southeast Asia, for example.
Yhteistyö tällä alalla antaa mahdollisuuden lyhentää laivareittejä esimerkiksi Kaakkois-Aasiaan.
EnglishThis in turn can shorten the process by which monetary policy is transmitted
välittyvät nopeammin rahoitusmarkkinoille.
EnglishThis will, in fact, help shorten the period of dual currency circulation within Member States.
Tämä vahvistaa lisäksi sitä näkemystä, että jäsenvaltioiden olisi pidettävä rinnakkaiskäytön vaiheet lyhyinä.
EnglishCommissioner, thank you for your efforts to shorten what was evidently a much longer speech.
Arvoisa komission jäsen, kiitän teitä pyrkimyksistänne lyhentää puheenvuoroa, joka oli ilmiselvästi paljon pidempi.
EnglishI think 2012 is a long way away and we should try to shorten this deadline if at all possible.
Minusta vuoteen 2012 on pitkä aika, ja meidän on pyrittävä lyhentämään tätä määräaikaa, jos se suinkin on mahdollista.
EnglishOthers seek to shorten this list and facilitate the publication of more information on the Internet.
Toisissa tarkistuksissa pyritään lyhentämään tätä luetteloa ja helpottamaan lisätiedon julkaisemista Internetissä.