angol-finn fordítás erre a szóra: remediation

EN

"remediation" finn fordítás

EN remediation
volume_up
{főnév}

1. oktatás

remediation
volume_up
tukiopetuksen antaminen {fn}

2. gyógyászat

remediation
volume_up
kuntoutushoidon antaminen {fn}

3. átvitt értelemben

remediation (és: rectification, shortcut)

Szinonimák (angolul) a(z) remediation szóra:

remediation

Példamondatok a(z) "remediation" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

Englishtakes action on malware (as part of its automatic remediation) upon detection;
suorittaa havaitulle haittaohjelmalle asetusten mukaisen toiminnon;
EnglishThus, initial liability for taking preventive and remediation measures should lie with the operator.
Vastuun ehkäisevien ja korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta pitäisi siis alun perin kuulua toimijalle.
EnglishThe polluter pays principle therefore aims to address remediation and incentivise prevention.
Saastuttaja maksaa -periaatteella pyritään siten edistämään vahinkojen korjaamista ja kannustamaan niiden ehkäisemiseen.
EnglishFurthermore, the rules set out in the proposal specify the full range of remediation actions to be carried out by the liable operator.
Lisäksi ehdotuksessa säädetään kaikki vastuulliselle toimijalle kuuluvat korjaavat toimet.
EnglishFurthermore, the rules set out in the proposal specify the full range of remediation actions to be carried out by the operator liable.
Ehdotukseen sisältyvissä säännöissä täsmennetään, mitä korjaavia toimenpiteitä korvausvelvollisen toimijan on toteutettava.
EnglishOECD (September 1998) suggests that 'while awareness is increasing, the amount of remediation is still daunting, the problem continues to be underestimated...
OECD (syyskuu 1998) toteaa, että " vaikka tietoisuus lisääntyy, tehtyjen parannusten määrä on masentava ja ongelman merkitystä aliarvioidaan yhä...
EnglishIn that case, there has to be remediation.
Käsittelemme myös sitä, että monissa tapauksissa saastuttajaa on mahdotonta löytää tai saada maksamaan vahinkoja, ja sen vuoksi tarvitaan korjaavia toimenpiteitä.
EnglishAmendments Nos 31 to 36 narrow down the scope of damage remediation by suppressing the remediation of interim losses, together with suppressing the concept of compensatory remedial measures.
Tarkistuksilla 31–36 kavennetaan vahinkojen korjaamisen soveltamisalaa poistamalla väliaikaisten menetysten korvaaminen sekä korvaavan korjaamisen käsite.
EnglishIf no measures to eliminate the negative factors are taken, desertification will be present forever or the costs for environmental remediation will be incomensurate.
Jos toimenpiteisiin ei ryhdytä aavikoitumisen kielteisten vaikutusten poistamiseksi, aavikoituminen jatkuu ikuisesti, tai ympäristövahinkojen korjauskustannukset ovat suhteettomat.
EnglishIt applies to the installation and consequently, the necessary remedial measures that have to be undertaken, by the liable operator who should bear the full cost of remediation.
Se koskee laitoksia ja näin ollen korjaavia toimenpiteitä, joihin vastuussa olevan toimijan, jonka on vastattava kaikista korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista, on ryhdyttävä.
EnglishAmendments have now been tabled to narrow down the scope of damage remediation by suppressing the remediation of interim losses, together with suppressing the concept of a natural resource service.
Käsiteltäväksi on jätetty tarkistuksia, joilla pyritään kaventamaan vahinkojen korjaamisen soveltamisalaa poistamalla väliaikaisten menetysten korjaaminen sekä luonnonvarapalvelujen käsite.