angol-finn fordítás erre a szóra: referendum

EN

"referendum" finn fordítás

EN referendum
volume_up
{főnév}

referendum (és: plebiscite)
The European Constitution will prompt a referendum in various Member States.
Euroopan perustuslain myötä monissa jäsenvaltioissa järjestetään kansanäänestys.
In about a week's time the referendum on the Treaty will take place in Ireland.
Irlannissa järjestetään reilun viikon kuluttua kansanäänestys perussopimuksesta.
The revision will soon be submitted for endorsement by national referendum.
Tarkistetusta perustuslaista järjestetään piakkoin kansanäänestys.

Példamondatok a(z) "referendum" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishBut the positive momentum of the immediate post-referendum period has vanished.
Kansanäänestyksen jälkeen vallinnut myönteinen ilmapiiri on kuitenkin haihtunut.
EnglishWe all hope it will now quickly end with the referendum that has been decided on.
Me kaikki toivomme sen nyt nopeasti poistuvan päätetyn kansanäänestyksen myötä.
EnglishI am in favour of holding a referendum on the Constitution in every Member State.
Kannatan kansanäänestyksen järjestämistä perustuslaista kaikissa jäsenvaltioissa.
EnglishOver 150 000 voters responded: 88% wanted a referendum; 89% opposed the Treaty.
Heistä 88 prosenttia halusi kansanäänestystä ja 89 prosenttia vastusti sopimusta.
EnglishEighty per cent of British people want a say in a referendum on this Constitution.
Kansalaisista 80 prosenttia haluaa äänestää perustuslaista kansanäänestyksessä.
EnglishLiechtenstein ratifies its accession in the European Economic Area by referendum.
Liechtenstein ratifioi kansanäänestyksellä liittymisensä Euroopan talousalueeseen.
EnglishAnyone who is in favour of a referendum is entitled to express this in this House.
Kaikilla, jotka kannattavat kansanäänestystä, on oikeus ilmaista se parlamentissa.
EnglishIt is therefore another good reason to make the Treaty the subject of a referendum.
Tästäkin saamme hyvän syyn järjestää kansanäänestyksen Lissabonin sopimuksesta.
EnglishThat Treaty of Nice was rejected by the Irish people in a referendum in 2001.
Irlannin kansalaiset hylkäsivät Nizzan sopimuksen kansanäänestyksessä vuonna 2001.
EnglishA referendum conducted in those conditions has to be of dubious credibility.
Näissä oloissa toteutetun kansanäänestyksen uskottavuus on pakosta kyseenalainen.
EnglishThe Commission felt it prudent not to do so immediately after a referendum.
Komissio piti parhaana olla toteuttamatta toimia heti kansanäänestyksen jälkeen.
EnglishIf we amend this article, we will find that Ireland will vote no in a referendum.
Jos muutamme tätä artiklaa, huomaamme, että Irlanti äänestää kansanäänestyksessä ei.
EnglishThat is why the European Council should respect the outcome of the Irish referendum.
Eurooppa-neuvoston olisikin kunnioitettava Irlannin kansanäänestyksen tulosta.
EnglishOnce this has been done, it is perfectly legitimate to consider holding a referendum.
Kun tämä on tehty, on varsin perusteltua harkita kansanäänestyksen järjestämistä.
EnglishThis reservation can only be changed, if required, by a referendum in Denmark.
Tätä ehtoa voidaan muuttaa vain mahdollisella kansanäänestyksellä Tanskassa.
EnglishThey never manage to mention the Spanish referendum, the Luxembourg referendum.
He eivät milloinkaan onnistu mainitsemaan Espanjan tai Luxemburgin kansanäänestyksiä.
EnglishUnfortunately, I cannot promise that this will be solved before the referendum.
Valitettavasti en voi luvata, että asia ratkaistaan ennen kansanäänestystä.
EnglishI of course participated in the referendum that we organised in my country and we won.
Osallistuin tietenkin maassani järjestettyyn kansanäänestykseen, ja me voitimme.
EnglishWe have seen it with the French referendum; we have seen it in the Netherlands.
Ne ovat tulleet ilmi Ranskan kansanäänestyksessä ja ne ovat tulleet ilmi Alankomaissa.
EnglishMy home country, Spain, will be the first to hold its referendum, in February 2005.
Kotimaani Espanja järjestää ensimmäisenä kansanäänestyksen helmikuussa 2005.