angol-finn fordítás erre a szóra: red

EN

"red" finn fordítás

EN red
volume_up
{melléknév}

red (és: ruddy)
The International Red Cross also experienced a worsening of the situation.
Myös Kansainvälinen Punainen Risti on joutunut kokemaan tilanteen huonontumisen.
This will allow the Red Cross to supply tents, blankets, drinking water and basic essentials.
Näin Punainen Risti voi toimittaa alueelle telttoja, juomavettä ja perustarvikkeita.
As an added twist, cards in columns must also alternate red and black.
Lisäksi pinoissa on oltava vuorotellen musta ja punainen kortti.

Szinonimák (angolul) a(z) red szóra:

red

Példamondatok a(z) "red" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThey should not be about creating additional layers of bureaucracy and red tape.
Ne eivät saisi tuoda mukanaan ylimääräistä byrokratiaa ja paperien pyöritystä.
EnglishWe could encourage young farmers, who face so much red tape and bureaucracy now.
Voisimme tukea nuoria viljelijöitä, jotka kärsivät paperisodasta ja byrokratiasta.
EnglishIt is time to remove the red tape from binding those trying to prevent that crime.
Nyt on aika poistaa byrokratia niiden tieltä, jotka yrittävät estää nuo rikokset.
EnglishIn other words, there could be cases when red mud is classified as hazardous.
Toisin sanoen, voi olla tapauksia, jolloin punaliete luokitellaan vaaralliseksi.
EnglishSubsequently, the Red Army settled down to the long-term bullying of Estonia.
Sen jälkeen puna-armeija kuitenkin aloitti Viron kiusaamisen, jota kesti pitkään.
EnglishSerious concerns were expressed about the model getting tied up in red tape.
Monet olivat vakavasti huolissaan siitä, että mallilla lisättäisiin byrokratiaa.
EnglishThis amendment was suggested by the Red Cross, and I commend it to this House.
Tämä tarkistus on Punaisen Ristin ehdottama, ja minä suosittelen sen hyväksymistä.
EnglishThe public perception of bureaucracy is one of red tape and endless buck-passing.
Byrokratiaa pidetään yleisesti paperisotana ja loputtomana vastuun pakoiluna.
EnglishThe single market programme of more than 280 directives has cut reams of red tape.
Yli 280 direktiivin sisämarkkinaohjelma on vähentänyt byrokratiaa valtavasti.
EnglishWe criticise, specifically, the working conditions in the country for the Red Cross.
Pidämme huolestuttavina erityisesti Punaisen Ristin työskentelyolosuhteita maassa.
EnglishAs he said, that regulation takes us a big step forward towards reducing red tape.
Kuten esittelijä totesi, asetus on iso askel kohti byrokratian keventämistä.
EnglishThis perspective clearly shows that the Euro Zone balance sheet is in the red.
Tämä näkökulma osoittaa selvästi, että euroalueen tase on punaisen puolella.
EnglishCutting red tape is an important objective, particularly with regard to SMEs.
Byrokratian vähentäminen on tärkeä tavoite erityisesti pk-yritysten kannalta.
EnglishIf a train passes a red stop signal, the brakes are also automatically applied.
Jos juna ohittaa punaisen pysähtymismerkin, jarrutus käynnistyy myös automaattisesti.
EnglishVisits there by lawyers, the Red Cross and humanitarian organizations are forbidden.
Asianajajien, Punaisen Ristin ja humanitääristen järjestöjen käynnit on kielletty.
EnglishThe European Union must draw certain red lines, which we must never cross.
Euroopan unionin on asetettava tiettyjä rajoja, joita ei saada koskaan ylittää.
EnglishWe want safety for man and the environment, but we do not want more red tape.
Haluamme suojella ihmisiä ja ympäristöä, mutta emme halua lisää byrokratiaa.
EnglishAlso, the cutting of red tape and bureaucracy by the Commission has to be welcomed.
Myös komission ehdottamaa byrokratian vähentämistä on pidettävä myönteisenä.
EnglishWe have to carry through a commitment to cut the cost of red tape by 25%.
Meidän on täytettävä sitoumus siitä, että byrokratiaa karsitaan 25 prosentilla.
EnglishYou can minimize red eye by using the red eye reduction feature in your camera.
Punasilmäisyyttä voidaan ehkäistä käyttämällä kameran punasilmäisyyden esto -toimintoa.