angol-finn fordítás erre a szóra: rectification

EN

"rectification" finn fordítás

EN rectification
volume_up
{főnév}

rectification (és: correction, mend, refit, repair)
The second rectification needed is a set-aside rate of 10 %.
Toinen korjaus on 10 %: n suuruinen kesantoaste.
The third rectification lies in demonstrating greater solidarity and cohesion in the COM for arable crops than currently exists.
Kolmas korjaus koskee nykyistä hieman voimakkaampaa yhteenkuuluvuuden ja solidaarisuuden henkeä peltokasvien yhteismarkkinajärjestelyssä.
This is a purely technical rectification that has no effect on the content which the corrigendum affects and it does not need to be put to the vote.
Tehty korjaus ei koske sisältöä vaan se on puhtaasti tekninen, ja siksi se on tehty oikaisun kautta eikä se anna aihetta äänestykseen.
rectification (és: shortcut, remediation)

Szinonimák (angolul) a(z) rectification szóra:

rectification
English

Példamondatok a(z) "rectification" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe will have to find a solution to this, and as regards rectification and access.
Tähän on löydettävä ratkaisu myös tietojen korjaamisen ja niihin tutustumisen osalta.
EnglishHowever, the letter of rectification will have to deal with other things beside that.
Oikaisukirjeessä on kuitenkin käsiteltävä sen lisäksi muitakin asioita.
EnglishThe permanent agreement will also include guarantees of rectification, access to information.
Pysyvä sopimus sisältää myös takeet tietojen oikaisemisesta ja saatavuudesta.
EnglishIt has to be a Parliament capable of debate, rebuttal, ratification and rectification.
Kyseisen parlamentin on kyettävä keskustelemaan, kumoamaan, ratifioimaan ja tekemään oikaisuja.
EnglishThe Irish Government contested this financial rectification in so-called mediation negotiations.
Irlannin viranomaiset kiistivät tämän rahoituskorjauksen niin sanotussa sovittelumenettelyssä.
EnglishI therefore ask for a rectification, so that justice will be done to the decision taken by a majority here.
Pyydän oikaisua asiaan, jotta enemmistön täällä tekemälle päätökselle tehtäisiin oikeutta.
EnglishThis will be checked and, if it is the case, your remark will be taken into account and the necessary rectification carried out.
Tämä tarkistetaan, ja teidän tapauksessanne korjataan huomionne mukaisesti.
EnglishAn ordered rectification is required.
Tarvitsemme organisoitua suunnanmuutosta.
EnglishJudicial reform, which began in 2009, remains in many ways incomplete, but that requires systematic rectification.
Oikeuslaitoksen uudistaminen, joka alkoi vuonna 2009, on edelleen monin tavoin kesken, mutta asia vaatii järjestelmällistä oikaisua.
EnglishYour problem is that you only have six months in the Presidency to carry out a profound and ordered rectification.
Ongelmanne on se, että teillä on vain kuuden kuukauden pituinen puheenjohtajakausi jyrkän ja organisoidun suunnanmuutoksen toteuttamiseen.
EnglishThere is much to be done with respect to access to data and their rectification, to reciprocity, to legal protection, and to independent supervision.
Tietojen saatavuuden ja niiden korjaamisen, vastavuoroisuuden, oikeusturvan ja riippumattoman valvonnan osalta on paljon tehtävää.
EnglishShould it also turn out that it is necessary to amend the limit values in order to protect our children, I call for a rectification of the legislation in this regard, too.
Mikäli käy ilmi, että raja-arvoja on muutettava lastemme suojelemiseksi, kehotan tarkistamaan lainsäädäntöä myös tämän osalta.
EnglishNevertheless, six months may be long enough to point out the appropriate direction for this change and rectification that the European Union requires.
Kuusi kuukautta voi kuitenkin olla riittävän pitkä aika asianmukaisen suunnan osoittamiseen Euroopan unionin tarvitsemalle muutokselle ja oikaisulle.
EnglishWhat are these specific rights in that case in relation to, for example, access, rectification, deletion, compensation and redress?
Mitkä siinä tapauksessa ovat nämä erityisoikeudet, jotka koskevat esimerkiksi oikeutta tutustua tietoihin, niiden korjaamista ja poistamista sekä korvauksia ja muutoksenhakua?
EnglishWe are talking about 15 years after the settlement which gave US$500 million to the Indian Government to disburse for compensation and rectification of that landscape.
On kulunut 15 vuotta sovinnosta, jonka mukaan Intian hallitukselle maksettiin 500 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria korvausten maksamista ja maiseman ennallistamista varten.
EnglishThe difference is that the rectification must be profound and must be ordered, led by our conviction that the Union is needed and that we must not act hastily.
Ero on siinä, että suunnanmuutoksen on oltava jyrkkä ja organisoitu ja sen johtoajatuksena on oltava oma vakaumuksemme siitä, että unionia tarvitaan ja ettemme saa toimia hätiköidysti.
EnglishAs a consequence of this, these corrections do not, as a rule, lead to rectification of the errors of legality and regularity in the underlying transactions at the level of the final beneficiaries.
Näin ollen näillä korjauksilla ei pääsääntöisesti saada oikaistua tilien perustana olevien toimien laillisuudessa ja asianmukaisuudessa olevia virheitä lopullisten edunsaajien tasolla.