angol-finn fordítás erre a szóra: quantum leap

EN

"quantum leap" finn fordítás

EN quantum leap
volume_up
{főnév}

quantum leap (és: leap)
quantum leap

Szinonimák (angolul) a(z) quantum leap szóra:

quantum leap

Hasonló fordítások a(z) "quantum leap" szóra finnül

quantum főnév
quantum melléknév
leap főnév
to leap ige

Példamondatok a(z) "quantum leap" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe must make the next quantum leap forward in our common foreign and security policy.
Meidän on otettava seuraava suuri harppaus kohti yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.
EnglishWe are building cooperation so that we can finally make a quantum leap.
Me rakennamme yhteistyötä, jotta voisimme vihdoinkin ottaa valtavan askeleen eteenpäin.
EnglishIt is a quantum leap forward in terms of clarity and accessibility.
Se on jättimäinen harppaus eteenpäin selkeyden ja esteettömyyden kannalta.
EnglishWhat makes the Bourlanges Report so creditable is that it represents a quantum leap in this area.
Jäsen Bourlangesin mietintö on ansiokas siksi, että se on suuri edistysaskel.
EnglishAll of this is a milestone, a quantum leap forward in patient safety.
Kaikkea tätä voidaan pitää virstanpylväänä ja suurena edistysaskeleena potilasturvallisuuden alalla.
EnglishThis may enable us to make the quantum leap to economic and social union in Europe.
Tämä voi auttaa meitä ottamaan suuren edistysaskeleen kohti taloudellista ja sosiaalista unionia Euroopassa.
EnglishThis quantum leap, this change, this new chapter must be noticeable at the first summit.
Tämän suuren edistysaskelen, tämän muutoksen, tämän uuden luvun täytyy näkyä ensimmäisessä huippukokouksessa.
EnglishThe time has come to take a quantum leap as regards the strategy needed to rid ourselves of this scourge.
On tullut aika ottaa ratkaiseva askel ja laatia tämän vitsauksen voittamiseksi tarvittava strategia.
EnglishToday it is the exception, but in future, it will be the rule, and that is a quantum leap compared with the current situation.
Nyt se on poikkeus, mutta tulevaisuudessa se on sääntö, ja se on valtava edistysaskel.
EnglishOn behalf of the Governing Council, I have continuously called for a “quantum leap” in governance.
Olen jatkuvasti peräänkuuluttanut EKP:n neuvoston nimissä suuria askelia talouspolitiikan ohjauksen parantamiseksi.
English. - (NL) The EU has made a quantum leap forward in recent weeks in relation to economic integration.
kirjallinen. - (NL) EU on ottanut viime viikkoina suuren edistysaskeleen taloudellisen yhdentymisen osalta.
EnglishThese are areas in which the EU has taken a quantum leap forward by swiftly adopting the necessary legal acts.
Näillä aloilla EU on ottanut valtavia edistysaskelia hyväksymällä nopeasti tarvittavat oikeudelliset toimet.
EnglishThe task force said that its aim was to achieve a quantum leap in terms of more effective economic governance.
Työryhmä totesi, että sen tavoitteena on ottaa suuri edistysaskel talouden ohjausjärjestelmän tehostamisessa.
EnglishFor many Member States, the combined approach represents a real quantum leap in terms of clean water.
Erityisesti yhdistetty lähestymistapa on monille jäsenvaltioille yhtäkkinen hyppy eteenpäin vesistöjen puhtaanapidossa.
EnglishThe events of recent weeks should make us even more proud of the quantum leap forward that the euro has allowed us to take.
Viime viikkojen tapahtumien pitäisi vain lisätä ylpeyden tunnettamme euron mahdollistamasta edistyksestä.
EnglishWith this package of legislative action, we are taking a quantum leap towards an environmentally friendly society.
kirjallinen. - (NL) Tällä lainsäädäntötoimipaketilla otamme aimo harppauksen kohti ympäristöystävällistä yhteiskuntaa.
EnglishIts implementation was a momentous, historic development, representing the largest quantum leap towards political union.
Euron käyttöönotto oli merkittävä historiallinen tapahtuma ja suurin läpimurto kehityksessä kohti poliittista unionia.
EnglishThat is a tremendous quantum leap for Europe.
EnglishMadam President, the setting up of the International Criminal Court is of course a quantum leap in the struggle for human rights.
Arvoisa puhemies, kansainvälisen rikostuomioistuimen perustaminen on tietenkin valtava harppaus ihmisoikeuksien puolustamisessa.
EnglishWhat is more, you refer several times, Mr Trichet, to a 'quantum leap', in other words, a real step forward in this governance.
Lisäksi te, pääjohtaja Trichet, viittasitte useaan otteeseen "suureen edistysaskeleeseen" eli todelliseen etenemiseen tässä hallinnossa.