angol-finn fordítás erre a szóra: quantification

EN

"quantification" finn fordítás

EN quantification
volume_up
{főnév}

quantification

Példamondatok a(z) "quantification" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThis quantification of changes also shows that there has been an improvement.
Myös muutosten määrittäminen osoittaa, että asioissa on tapahtunut parannusta.
EnglishWe therefore do not distinguish individual policy fields in the quantification of the DASS.
Siksi emme erottele yksittäisiä politiikan aloja mitä lausunnon määrittelyyn tulee.
EnglishThe challenge of measurement and of quantification will be at the heart of our proposal.
Tämä arviointia ja määrittämistä koskeva haaste on ehdotuksemme ytimessä.
EnglishThere is an annex which gives some quantification and also the impact assessment on cohesion.
Liitteessä mainitaan joitakin määriä ja arvioidaan vaikutuksia koheesiopolitiikkaan.
EnglishIt has done this on the basis of a quantification that we have carried out across Europe.
Se on perustanut toimensa määrälliselle tutkimukselle, joka toteutettiin eri puolilla unionia.
EnglishThe starting point is indisputable but many views, including my own, differ as to the quantification of the state of stocks.
Lähtökohtaa ei voi asettaa kyseenalaiseksi, mutta kalavarojen tilan määrällisestä arvioinnista monilla, myös itselläni, on esittää eriäviä näkemyksiä.
EnglishWe should by all means clearly specify a guideline - maintaining equilibrium - but try to prevent divisions emerging by beginning a debate on quantification.
Meillä on oltava selkeä suuntaviiva - tasapainon säilyttäminen -, mutta emme saa jakaantua eri leireihin aloittamalla jo nyt keskustelua määristä.
EnglishThis work is worth full reconsideration, evaluation and quantification in the interests of full economic equality between men and women.
Työ on otettava täysimääräisesti huomioon, arvioitava ja mitattava määrällisesti, jotta miesten ja naisten välillä voidaan saavuttaa täydellinen taloudellinen tasa-arvo.
EnglishAnd, as regards quantification of the losses, I would propose that a Commission service be set up to assess the losses objectively in order to facilitate the work of the courts.
Mitä tulee vahinkojen suuruuden määrittelemiseen, ehdotan, että komissioon perustetaan arviointiyksikkö, joka arvioi syntyneitä vahinkoja helpottaen näin tuomioistuinten työtä.
EnglishApplication of a requires a number of objective criteria, in particular the severity of the drought and the quantification of the consequences on agriculture and the farming economy.
Ylivoimaisen esteen käsitteen soveltaminen edellyttää useita objektiivisia perusteita, erityisesti kuivuuden vakavuutta ja sen määrällisten seurausten määrittelemistä maataloudelle.
EnglishShe stresses the importance of the Europe 2020 strategy and quantification of the budget, and of paying attention to appropriations still uncommitted, security, and credibility of the budget.
Hän korostaa Eurooppa 2020 -strategian merkitystä ja talousarvion kvantifiointia, ja kiinnittää huomiota määrärahoihin, joita ei ole vielä sidottu, ja talousarvion uskottavuuteen.