angol-finn fordítás erre a szóra: punch

EN

"punch" finn fordítás

volume_up
Punch {tul.név}
FI
FI

"Punch" angol fordítás

volume_up
Punch {tul.név}
EN

EN punch
volume_up
{főnév}

punch (és: cavity, chip, gap, hole)
punch (és: bash, blow, by-blow, chop)
punch (és: hole punch)
punch (és: perforator)
punch
punch
punch
punch
punch
Allowing a program to communicate through a firewall (sometimes called unblocking) is like punching a hole in the firewall.
Ohjelman toiminnan salliminen palomuurin läpi (kutsutaan joskus myös eston poistamiseksi) tarkoittaa samaa kuin reiän tekeminen palomuuriin.

Szinonimák (angolul) a(z) punch szóra:

punch

Példamondatok a(z) "punch" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishPut simply, if I do not punch you on the chin, you will punch me on the chin.
Yksinkertainen totuus on kuitenkin sen, että ellen minä lyö kuonoon, minua lyödään.
EnglishThis is looking increasingly like a Punch and Judy show, I really do have to say.
Minun on todellakin sanottava, että tämä alkaa muistuttaa pikku hiljaa nukketeatteria!
EnglishIf we cannot agree on our common cause then we cannot hope to punch at our collective weight.
Jos emme pääse sopimukseen yhteisestä asiastamme, emme voi luottaa yhteiseen painoarvoomme.
EnglishWe have got to punch above our weight on the European stage and the world stage internationally.
Meidän on ylitettävä omat kykymme sekä unionin tasolla että kansainvälisissä yhteyksissä.
EnglishHowever, because it is still divided, Europe is unable to punch its full weight.
Eurooppa ei kuitenkaan voi hyödyntää koko painoarvoaan, koska se ei ole edelleenkään päässyt yksimielisyyteen.
EnglishThe report clearly articulates the need for the European Union to 'punch its weight' at the United Nations.
Mietinnössä ilmaistaan selvästi, että Euroopan unionin on näytettävä voimansa YK:ssa.
EnglishAt the same time, we should not punch above our weight, for then we will remain bogged down in fine words.
Meidän ei pidä kuitenkaan tavoitella liikoja, sillä silloin emme voi toteuttaa lupauksiamme.
EnglishHowever, prior to the end of the hostilities, we did not punch the weight of a major international player.
Vihollisuuksien aikana emme kuitenkaan toimineet merkittävän kansainvälisen toimijan tavoin.
EnglishMr President, those still here listening to our debate are punch-drunk from the dozens of speeches we have heard.
Arvoisa puhemies, ne, jotka ovat täällä kuuntelemassa, ovat varmaankin kuulleet jo tarpeekseen.
EnglishAt the helm of the Union, the UK is uniquely well positioned to deliver a powerful moral punch.
Unionin ruorissa Yhdistynyt kuningaskunta on ainutlaatuisen hyvässä asemassa lujan moraalisen iskun antamista varten.
EnglishWhy have our actions lacked punch up until now?
Miksi toimintamme on tähän asti ollut niin ponnetonta?
EnglishWe have clout and we need to punch our weight in Johannesburg, but I acknowledge that it will be difficult.
Meillä on siis paljon vaikutusvaltaa, ja sitä on käytettävä Johannesburgissa, mutta tunnustan, että se tulee olemaan vaikeaa.
English... or else to acknowledge what you are, namely freely elected Members of this House and not a Punch and Judy show!
... tai tunnustamaan, keitä olette, nimittäin tämän parlamentin vapaasti valittuja jäseniä ettekä mitään nukketeatterilaisia!
EnglishThe report has now been wrapped up in social democratic cotton wool, its language - originally unmistakeable - robbed of its punch.
Mietintö on nyt kääritty sosialidemokraattiseen pumpuliin ja sen - alun perin selkeä - kieli on menettänyt teränsä.
EnglishI have approved the compromise that is before us, even though it lacks the punch and boldness that I would have liked to have seen.
kirjallinen. - (NL) Olen hyväksynyt käsittelemämme kompromissin, vaikka siinä ei olekaan toivomaani puhtia ja terävyyttä.
EnglishThirdly, these are the only form of negotiations in which smaller developing countries can punch their collective political weight.
Kolmanneksi kyse on ainoasta neuvottelumuodosta, jossa pienemmät kehitysmaat voivat hyödyntää kollektiivista poliittista painoarvoaan.
EnglishThe only reason why their problem has not been exposed to public view is that the images are less compressed and pack less of a punch.
Viimeksi mainittu ongelma ei ole noussut julkisuuteen, koska siihen liittyvät kuvat eivät ole niin puhuttelevia ja järkyttäviä kuin toiset.
EnglishAs a result, they punch above their weight diplomatically at EU level, whereas America falls woefully short of its potential.
Tämän ansiosta ne ylittävät diplomaattisen painoarvonsa EU:ssa, kun taas Yhdysvallat ei valitettavasti hyödynnä läheskään kaikkia mahdollisuuksiaan.
Englishpleased as Punch
EnglishIndeed, the organisation is constantly attempting to punch above its weight, with its patchwork of States, for the purposes of peace.
Järjestö pyrkii todellakin jatkuvasti toimimaan omien mahdollisuuksiensa yläpuolella edistääkseen rauhaa eri valtioista muodostuvan palapelinsä rajoissa.