angol-finn fordítás erre a szóra: proud

EN

"proud" finn fordítás

EN proud
volume_up
{melléknév}

proud (és: haughty, cock-a-hoop)
There was a profession, that of boat-builder, which was a proud profession.
Oli olemassa ammattikunta, veneenveistäjien ammattikunta, joka oli ylpeä itsestään.
. - I feel proud that my country is the current President of the Council.
Olen ylpeä siitä, että kotimaani on neuvoston tämänhetkinen puheenjohtajavaltio.
I am proud that Airbus has managed to reinvent itself as a European company.
Olen ylpeä siitä, että Airbus on onnistunut muuttumaan eurooppalaiseksi yhtiöksi.
proud (és: glorious)
I salute their governments, in which Liberals and Democrats are proud to play an important role.
Tervehdin niiden hallituksia, joissa liberaaleilla ja demokraateilla on kunniakas ja keskeinen rooli.
Europe has a proud maritime past, I believe this strategy, as outlined by Commissioner Kinnock, will lay the foundations for a great maritime future.
Euroopalla on kunniakas menneisyys merenkulussa, ja uskon, että tämä strategia, siten kuin komissaari Kinnock on sen hahmotellut, muodostaa perustan loistavalle merenkulun tulevaisuudelle.
proud (és: grand, handsome, valiant, gallant)
I represent a part of the North-West of England with a proud history of high-quality textile production stretching back hundreds of years.
Edustan Luoteis-Englannin aluetta, jolla on uljas historia korkeatasoisen tekstiilituotannon alalla, joka ulottuu satoja vuosia taaksepäin.

Szinonimák (angolul) a(z) proud szóra:

proud

Példamondatok a(z) "proud" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe are very proud of this result, but we know that this is not the end of it.
Olemme varsin ylpeitä tuloksesta, mutta tiedämme myös, ettei kehitys lopu tähän.
EnglishWe should be proud of what we are achieving in our democratic European Union.
Meidän pitäisi olla ylpeitä saavutuksistamme demokraattisessa Euroopan unionissa.
EnglishWe do not need any more fine words or proud declarations. Action is what we need.
Emme tarvitse enempiä kauniita sanoja tai ylpeitä julistuksia vaan toimintaa.
EnglishThese countries should be proud of it and see it as a wonderful opportunity.
Kyseisten maiden pitäisi olla ylpeitä asiasta ja pitää sitä oivana tilaisuutena.
EnglishWe are proud of our record and we do not want to dent it as a result of this.
Me olemme ylpeitä tilastoistamme emmekä halua rumentaa niitä tämän seurauksena.
EnglishWe must therefore be proud of our efforts and of our work and must not slacken them.
Meillä on syytä olla ylpeitä tekemästämme työstä, emmekä saa hellittää otettamme.
EnglishThat is a sign of the maturity of our democracy and it makes me proud of our country!
Se on merkki demokratiamme kypsyydestä ja saa minut tuntemaan ylpeyttä maastani!
EnglishEven dictatorships are proud when they are able to demonstrate the capacity to act.
Jopa diktatuurit ovat ylpeitä, kun ne pystyvät osoittamaan toimintavalmiutta.
EnglishI want you too to feel proud of the original indigenous peoples, who defend life.
Haluan teidän olevan ylpeitä alkuperäiskansoista, jotka puolustavat elämää.
EnglishIt was a great moment and a great achievement, of which we should be proud.
Se oli hieno hetki, ja tämä on suuri saavutus, josta meidän pitäisi olla ylpeitä.
EnglishOur grandfathers and grandmothers were proud of Western European integration.
Isoisämme ja -äitimme olivat aikanaan ylpeitä Länsi-Euroopan yhdentymisestä.
EnglishSweden and many other countries have proud traditions in the United Nations.
Ruotsi ja monet muut valtiot ovat ylpeitä perinteistään Yhdistyneissä Kansakunnissa.
EnglishWe are too proud to hand over Europe's interests lock, stock and barrel to Uncle Sam.
Olemme liian ylpeitä, että ojentaisimme Euroopan edut kaikki tyynni Setä Samulille.
EnglishThe voice and the agenda must, however, be ones that we can be proud of.
Meidän on kuitenkin pystyttävä olemaan ylpeitä näistä toimista ja tavoitteista.
EnglishI hope that future generations of Hungarians will be proud of this fine constitution.
Toivon, että tulevat unkarilaissukupolvet ovat ylpeitä tästä hienosta perustuslaista.
EnglishThat has nothing to do with the proud tradition of his great country.
Sillä ei ole mitään tekemistä hänen suurenmoisen maansa ylvään perinteen kanssa.
EnglishI think that we should be proud of the work we have done in the last few weeks.
Katson, että meidän olisi oltava ylpeitä muutaman viime viikon aikana tekemästämme työstä.
EnglishI believe in fact that we should be proud of the proposals we have made.
Uskon todellakin, että meidän pitäisi olla ylpeitä tekemistämme ehdotuksista.
EnglishThe Schengen area is an achievement of the European Union; we can be extremely proud of it.
Schengenin alue on Euroopan unionin saavutus; voimme olla siitä todella ylpeitä.
EnglishI believe this is something to be proud of, but we need to do more and we can do more.
Tästä voidaan mielestäni olla ylpeitä, mutta meidän pitää ja me voimme tehdä enemmän.