angol-finn fordítás erre a szóra: payment

EN

"payment" finn fordítás

EN payment
volume_up
{főnév}

ECB Opinion on legislation related to payment and settlement systems in Bulgaria
EKP:n lausunto maksu- ja selvitysjärjestelmiä koskevasta Bulgarian lainsäädännöstä
Blue Book on Payment and Securities Settlement Systems in the EU (fourth edition)
Neljäs raportti Euroopan unionin maksu- ja selvitysjärjestelmistä (Blue Book)
ECB Opinion on the oversight of payment and securities settlement systems in Romania
EKP:n lausunto maksu- ja selvitysjärjestelmien yleisvalvonnasta Romaniassa
payment

Szinonimák (angolul) a(z) payment szóra:

payment

Példamondatok a(z) "payment" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishOther retail payment systems will
muiden sovellettavissa olevien standardien mukaisesti (esimerkiksi elektronisen
EnglishThe other issue that came up between us was the question of the payment of donors.
Toinen kirjoittajan kanssa esille tullut asia koski luovuttajien saamia maksuja.
EnglishECB Opinion on Lithuanian legislation on the supervision of payment institutions
EKP:n lausunto maksulaitosten valvontaa koskevasta lainsäädännöstä Liettuassa
EnglishIn carrying out its statutory task of promoting the smooth operation of payment
Maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan edistäminen kuuluu eurojärjestelmän
Englishindicators for categorising retail payment systems into systemically important
olennaisten maksujärjestelmien on toimittava kaikkien kymmenen perusperiaatteen
EnglishIf they do not do this, they must pay interest on late payment at a rate of 8%.
Jos ne eivät toimi näin, niiden on maksettava kahdeksan prosentin viivästyskorkoa.
EnglishThe draft budget therefore amounts to EUR 115 billion in payment appropriations.
Maksumäärärahojen määrä talousarvioesityksessä on siten 115 miljardia euroa.
Englisha harmonised and systematic oversight of retail payment systems in the euro area.
maksuja välittävien maksujärjestelmien yhtenäinen ja systemaattinen valvonta.
Englishclarification with regard to the classification of euro retail payment systems
välittäviä maksujärjestelmiä koskevia luokitteluperiaatteita ja maksujärjestelmiin
EnglishThere are many problems with the rapidly growing use of electronic means of payment.
Nopeasti lisääntyvä sähköisten maksuvälineiden käyttö aiheuttaa useita ongelmia.
EnglishThe rules of the single payment system must be simplified as regards conditionality.
Tilatukijärjestelmän sääntöjä on yksinkertaistettava täydentävien ehtojen osalta.
EnglishPayment take up has been well below that forecast during the last three years.
Varojen käyttöaste on ollut kolmen viime vuoden aikana paljon odotettua alhaisempi.
Englishsystems, the Eurosystem has been refining its policy stance on retail payment
on kehittänyt pieniä maksuja välittävien maksujärjestelmien valvontapolitiikkaansa
EnglishThese standards draw on the Core Principles for Systemically Important Payment
Standardi perustuu Core Principles for Systemically Important Payment Systems
EnglishMy final remarks perhaps concern the integration of payment systems in Europe.
Esitän lopuksi huomioita Euroopan unionin maksujärjestelmien yhdentämisestä.
Englishimplementing their vision for a modern payment infrastructure that will respond
maksujärjestelmien perusrakenteista, jotka vastaavat euroalueen asiakkaiden
EnglishPaper "Euroland: Our Single Payment Area!" (May 2002), the European banking sector
euroalueesta yhtenäisenä maksualueena ("Euroland: Our Single Payment Area!",
Englishcategorise retail payment systems in the euro area and assess all systems against
ja arvioi kaikkien näiden järjestelmien ominaisuuksia tarkoituksenmukaisten
EnglishAs you know, Parliament forced this issue by putting a payment into reserve.
Kuten tiedätte, parlamentti joudutti tätä kysymystä siirtämällä maksun varauksiin.
English30 million is now being released in payment appropriations, but we need 50 million.
Nyt maksumäärärahoihin vapautetaan 30 miljoonaa, mutta me tarvitsemme 50 miljoonaa.