angol-finn fordítás erre a szóra: pay-off

EN

"pay-off" finn fordítás

EN pay-off
volume_up
{főnév}

pay-off (és: bribe, kickback, payoff, sop)

Hasonló fordítások a(z) "pay-off" szóra finnül

pay főnév
Finnish
to pay ige
off melléknév
off határozószó
off prepozíció
Finnish

Példamondatok a(z) "pay-off" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAs we Czechs know, being weak in relation to Russia really does not pay off.
Me tšekit tiedämme, että heikkous Venäjän suhteen ei todellakaan kannata.
EnglishThey have to pay off their loans in the shape of cheap produce, apart from in cash.
Ne joutuvat maksamaan lainojaan paitsi rahana, erityisesti tuotteiden halpoina hintoina.
EnglishA softly-softly approach will not, however, pay off in a situation like this in the long term.
Helläkätisyys ei kuitenkaan palkitse tällaisissa tilanteissa pitkällä tähtäimellä.
EnglishThe reflection group is an innovative approach, one which can pay off.
Mietintäryhmä on innovatiivinen lähestymistapa, joka voi tuottaa tulosta.
EnglishThat will pay off on the bottom line, in a world where there will be a struggle over resources.
Tällä on todellista merkitystä maailmassa, jossa resursseista kamppaillaan.
EnglishWe must cancel Haiti's debt and pay off our debt to that country.
Meidän on peruttava Haitin velka ja maksettava oma velkamme sille loppuun.
EnglishThere is no question of them being used to pay off the national debt.
Varojen käyttöä valtionvelan lyhentämiseksi ei ole suunnitteilla.
EnglishIn most countries, we are still taking on new debts to pay off old ones.
Useimmissa valtioissa velkaa otetaan edelleen velkojen vuoksi.
EnglishHowever, always mindful of what really matters, we do believe that society-oriented services do pay off.
Asian ydinnäkökulma on kuitenkin: yhteiskunnan tarvitsemia palveluja on tuotettava.
EnglishThe 50 poorest countries spend twice what they receive in aid in order to pay off their debt.
50 köyhintä maata kuluttaa velkansa maksamiseen kaksi kertaa niin paljon kuin ne saavat tukea.
EnglishTherefore we must choose either certain stagnation or a risk which could pay off.
Meidän on siten valittava joko tietynlainen pysähtyneisyys tai riski, joka saattaa osoittautua kannattavaksi.
EnglishA dialogue or cultural individuality and self-governance within China should pay off.
Vuoropuhelu tai kulttuurinen omaperäisyys ja itsehallinto Kiinan sisällä olisi todennäköisesti kannattavaa.
EnglishThat certainly is hard work and hopefully it will pay off.
Se on ehdottomasti ankaraa työtä, ja toivottavasti se kannattaa.
EnglishTherefore, Athens will sound the alarm again at some point, saying, 'we are not managing to pay it off'.
Siten Ateena herättää jälleen varoituskellot toteamalla, ettei se kykene maksamaan takaisin velkaansa.
EnglishInvestments are needed in the Member States, but they must be investments that pay off in the long term.
Jäsenvaltioilta edellytetään sijoituksia, joiden on kuitenkin oltava pitkällä aikavälillä kannattavia.
EnglishPoor families in debt give their children on loan to the creditors as deposit, or to pay off their loans.
Köyhät velkaantuneet perheet lainaavat lapsensa velkojalle vakuudeksi tai ansaitakseen velan takaisin.
EnglishIt has to pay off for those who work in that sector.
Keskustelusta on oltava hyötyä alalla työskenteleville.
EnglishThe banks must pay off their debts to government.
Pankkien on maksettava velkansa takaisin hallituksille.
EnglishWe must not bury our heads in the sand but endeavour to pay off the debts we have incurred with the elderly people of today.
Emme saa pistää päätämme pensaaseen, vaan meidän on maksettava velkamme nykypäivän vanhuksille.
EnglishOf course I would also welcome the exchange of information on methods that did not pay off or even backfired.
Pitäisin tietysti myönteisenä myös tietojenvaihtoa niistä menetelmistä, jotka eivät kannattaneet tai jopa epäonnistuivat.