angol-finn fordítás erre a szóra: nearly

EN

"nearly" finn fordítás

EN nearly
volume_up
{határozószó}

After nearly four years, these rationalisation attempts have finally borne fruit.
Nämä järkiperäistämistyöt on saatu lähes neljän vuoden kuluttua lopultakin päätökseen.
The overall objective of nearly all the amendments is undeniably dangerous.
Lähes kaikkien tarkistusten yleinen tavoite on ehdottomasti vaarallinen.
Nearly zero energy buildings are buildings with very high energy performance.
Lähes nollaenergiarakennukset ovat hyvin energiatehokkaita rakennuksia.
nearly (és: almost, as good as, virtually)
I am pleased to say that the feasibility study you requested is nearly complete.
Voin tyytyväisenä todeta, että ehdottamanne toteutettavuustutkimus on melkein valmis.
Everyone, or nearly everyone, is delighted at the decision that has been taken.
Kaikki, tai ainakin melkein kaikki, ovat iloisia tehdystä päätöksestä.
In the latter country, nearly two and a half million people were exposed to radioactivity.
Ukrainassa melkein kaksi ja puoli miljoonaa ihmistä altistui radioaktiiviselle säteilylle.
nearly (és: almost)
The opinions of nearly all of the 27 delegations in the seven groups differ.
Miltei kaikkien seitsemän ryhmän 27 valtuuskunnan näkemykset ovat erilaisia.
We are voting on a Parliament budget to the tune of nearly EUR 1 billion!
Äänestämme parlamentin talousarviosta, joka on miltei 1 miljardin euron suuruinen!
I watched nearly half of the buildings in my neighborhood burn down.
Olen nähnyt miltei puolen asuinalueeni rakennuksista palavan maan tasalle.
nearly (és: almost)
volume_up
liki {hsz}
Of the 40 million persons infected, 95% live in developing countries and nearly three quarters of them in Africa.
40 miljoonasta tartunnan saaneesta 95 prosenttia asuu kehitysmaissa ja heistä liki kolme neljännestä Afrikassa.
Since food prices began to increase, the number of people going hungry has risen to nearly one billion.
Sen jälkeen, kun elintarvikkeiden hinnat alkoivat nousta, nälkää näkevien määrä on noussut liki miljardiin.
For example, chauvinism and unilingualism: nearly 50% of European citizens are only able to speak fluently their own language.
Esimerkkeinä mainitsen kiihkoisänmaallisuuden ja yksikielisyyden: liki 50 prosenttia Euroopan unionin kansalaisista osaa puhua sujuvasti vain omaa äidinkieltään.

Példamondatok a(z) "nearly" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishBut I am saying to the Commission and to the Council: this is not nearly enough.
Sanon kuitenkin komissiolle ja neuvostolle, ettei tämä ole läheskään riittävää.
EnglishIn Scotland they paid out nearly ECU 0.5m in interest payments in 1995 alone.
Vuonna 1995 Skotlannissa maksettiin yksistään korkomenoina 0, 5 miljoonaa ecua.
EnglishThe current legislation, which is nearly 30 years old, urgently needs updating.
Nykylainsäädäntöä, joka on 30 vuotta vanha, on päivitettävä kiireellisesti.
EnglishPolitics, in my opinion, is nearly always the art of reaching a compromise.
Politiikka on mielestäni kompromissien löytämisen taitoa, ainakin useimmiten.
EnglishIn addition, it is responsible for nearly 20% of carbon emissions worldwide.
Kaiken lisäksi siitä johtuu 20 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä.
EnglishAs she has emphasised, the original Statute was drafted nearly a decade ago.
Kuten hän on korostanut, alkuperäinen perussääntö laadittiin jo kymmenen vuotta sitten.
EnglishDiscarding nearly two million tonnes of healthy fish each year is absolutely ridiculous.
Kahden miljoonan kalatonnin heittäminen pois joka vuosi on täysin järjetöntä.
EnglishNo other area attracted nearly as much support for new initiatives at European level.
Millään muulla alalla ei kannatettu yhtä voimakkaasti uusia Euroopan tason aloitteita.
EnglishBut it will not be nearly enough and we will still have a quota up to the year 2008.
Se ei kuitenkaan riitä lähimainkaan, ja kiintiötä sovelletaan aluksi vuoteen 2008 asti.
EnglishThere was a lady there from Denmark who very nearly might not have been.
Tilaisuudessa oli tanskalainen nainen, jonka läsnäolo oli pienestä kiinni.
EnglishThere are 4.5 million employees and also nearly 800 000 businesses involved here.
Tämä vaikuttaa 4,5 miljoonaan työntekijään ja 800 000 yritykseen.
EnglishAnd I'm going to suggest to you that's not nearly enough, in just a moment.
Aion esittää teille hetken päästä, ettei se ole läheskään tarpeeksi.
EnglishAgricultural aid already accounts for nearly 40% of the total EU budget.
Maataloustuet vievät jo nyt 40 prosenttia EU:n kokonaistalousarviosta.
EnglishAccording to the report, nearly every problem is something for the EU to get to grips with.
Mietinnön mukaan EU:n ryhdyttävä toimiin jotakuinkin kaikkien ongelmien ratkaisemiseksi.
EnglishThe year 2000 is nearly upon us and unemployment has not come down nor is it likely to reduce.
Vuosi 2000 on kohta, mutta työttömyys ei ole vähentynyt eikä se vähenekään.
EnglishWe are doing wonderfully well; others, I fear, are not being nearly as successful.
Me teemme loistavaa työtä, mutta pelkäänpä, etteivät muut ole onnistuneet likimainkaan yhtä hyvin.
EnglishI welcome the proposals for macro-supervision, but they do not go nearly far enough.
Kannatan makrovalvontaa koskevia ehdotuksia, mutta niissä ei mennä läheskään tarpeeksi pitkälle.
EnglishAll in all, we are not nearly as nasty as people say we are.
Olemme kaiken kaikkiaan paljon kiltimpiä kuin millaisiksi meitä yleensä kuvataan.
EnglishUnfortunately, attempts to achieve this are very inconsistent and not nearly forceful enough.
Valitettavasti tätä koskevat pyrkimykset ovat hyvin epäjohdonmukaisia ja hyvin heikkoja.
EnglishI have nearly finished, but this is very important, Mr President.
Arvoisa puhemies, lopetan aivan kohta, mutta tämä on erittäin tärkeä asia.