angol-finn fordítás erre a szóra: near

EN

"near" finn fordítás

EN near
volume_up
{melléknév}

Africa is Europe’s backyard: our near neighbourhood.
Afrikka on Euroopan takapiha, läheinen naapurimme.
This is an important task which we must bear in mind particularly in the near future, and to which this Parliament must also contribute accordingly.
Se on tärkeä tehtävä, jonka on oltava meille läheinen erityisesti lähitulevaisuudessa ja johon myös tämän parlamentin on annettava panoksensa.

Példamondatok a(z) "near" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe thus hope that agreement with the Council will be reached in the near future.
Toivomme siis, että neuvoston kanssa päästään hyvin pikaisesti yhteisymmärrykseen.
EnglishFirst of all, the budget is near enough double the size of the original amount.
Ensiksikin talousarvio on lähes kaksinkertainen alkuperäiseen määrään verrattuna.
EnglishIt is not only the Russians who think of these countries as their 'near abroad'.
Venäläiset eivät ole ainoita, jotka pitävät näitä valtioita "lähiulkomainaan".
EnglishThese studies will be available to the Council and this House in the near future.
Nämä tutkimukset toimitetaan neuvoston ja parlamentin käyttöön aivan lähiaikoina.
EnglishBut I thought that for us, as Europeans, the area in question was the Near East.
Minä luulin, että alue on meille eurooppalaisille Lähi-itä, Oriente Próximo .
EnglishThe al-Kurd case in East Jerusalem does not fall anywhere near that category.
Al-Kurdin perheen tapaus Itä-Jerusalemissa ei kuulu lähimainkaan samaan luokkaan.
EnglishAs to time limits, there are no plans to change the time limits in the near future.
Määräaikojen osalta ei ole tehty suunnitelmia niiden muuttamiseksi lähiaikoina.
EnglishI hope to publish in the very near future a communication on this very subject.
Toivon saavani julkaistua lähiaikoina juuri tätä asiaa koskevan tiedonannon.
EnglishThis complicates any assessment of the near to medium-term economic prospects.
Tämä hankaloittaa lyhyen ja keskipitkän aikavälin talousnäkymien arviointia.
EnglishIt is expected that accuracy to 45 centimetres will be possible in the near future.
Odotettavissa on, että lähitulevaisuudessa 45 senttimetrin tarkkuus on mahdollinen.
EnglishIt has happened in a country near my own, Finland, formerly the Soviet Union.
Se on tapahtunut kotimaani Suomen lähinaapurissa, entisessä Neuvostoliitossa.
EnglishThat committee, in a near unanimous decision, endorsed my opinion on this Constitution.
Valiokunta tuki lähes yksimielisesti lausuntoani tästä perustuslakisopimuksesta.
EnglishWe must prevent them being insufficient to cover the commitments in the near future.
Meidän on säilytettävä ohjelmien mahdollisuudet kattaa sitoumukset tulevaisuudessa.
EnglishWhen the clip reaches a point near the place you want to split the clip, click Pause.
Kun leikkeen toisto etenee haluamasi jakamiskohdan lähelle, valitse Keskeytä.
EnglishThese are the modules that we urgently want to see in the very near future.
Nämä moduulit haluamme saada kiireellisesti aikaan hyvin lähitulevaisuudessa.
EnglishHe can look forward to further progress in this respect in the near future.
Hän voi odottaa tässä suhteessa tapahtuvaa lisäedistystä lähitulevaisuudessa.
EnglishOn that too it will be necessary to reform the Treaty in the near future.
Tässäkin mielessä perustamissopimusta on tarpeen uudistaa lähitulevaisuudessa.
EnglishHence our desire to conclude the process of adoption in the near future.
Tästä syystä haluamme saada hyväksymisprosessin päätökseen lähitulevaisuudessa.
EnglishIt must find a common voice; a common voice for use not just in our near abroad.
Sen on löydettävä yhteinen ääni, jota voitaisiin käyttää muuallakin kuin lähipiirissämme.
EnglishBut much work remains to be done if the Taliban are to be defeated in the near future.
Paljon on kuitenkin vielä tehtävää, jos talebanit aiotaan lyödä lähitulevaisuudessa.

Más szótárak