angol-finn fordítás erre a szóra: most

EN

"most" finn fordítás

EN most
volume_up
{határozószó}

most
Most computer speakers should be connected to the line-in jack on your computer.
Useimmat tietokoneen kaiuttimet tulee liittää tietokoneen linjatuloliitäntään.
Most insurance products are sold through insurance intermediaries (brokers, agents).
Useimmat vakuutustuotteet myydään välittäjien, esimerkiksi asiamiesten, kautta.
To that extent most of the services engage in espionage in the economic domain.
Tässä mielessä useimmat tiedustelupalvelut harjoittavat talousvakoilua.
most
The greatest number will be in services and in the most skilled professions.
Eniten uusia työpaikkoja syntyy palveluihin ja eniten koulutusta vaativiin ammatteihin.
Not surprisingly, the most ambitious proposals are also the most controversial.
Kunnianhimoiset päämäärät synnyttävät tietenkin myös kaikkein eniten ristiriitoja.
Normally we give most support to those who have the greatest need.
Tavallisestihan myönnämme eniten tukea niille, jotka sitä eniten tarvitsevat.
Mr President, this is a most useful report on a very important issue.
Arvoisa puhemies, tämä on erittäin hyödyllinen mietintö erittäin tärkeästä kysymyksestä.
I am grateful to the Committee of Inquiry for this most important investigation.
Olen kiitollinen tutkintavaliokunnalle tästä erittäin tärkeästä tutkimuksesta.
It is most regrettable that the Council described the situation in this way.
On erittäin valitettavaa, että neuvosto antoi tällaisen kuvauksen tilanteesta.
This is really one of the most dramatic instances of contempt for human rights.
Tämä on todella yksi dramaattisimmista ihmisoikeuksien loukkauksista.
This is one of the most appalling manifestations of international crime.
Se on todella kauheimpia kansainvälisen rikollisuuden muotoja.
The Internet really is changing everything, even the most firmly entrenched roles.
Internet on todella muuttanut kaiken. Jopa parhaiten asemansa vakiinnuttaneiden osan.
It is most important that we look after the more vulnerable in our society.
On äärimmäisen tärkeää, että pidämme huolen yhteiskuntamme vähäosaisista.
They must have been extremely disappointed with the results of the most recent summit.
Heidän on täytynyt olla äärimmäisen pettyneitä viimeisimmän huippukokouksen tuloksiin.
It has arisen in the most sensitive and inflammable region bordering on our continent.
Ongelma ilmenee aivan maanosamme lähistössä äärimmäisen herkällä ja tulenaralla alueella.
most (és: well)
volume_up
tosi {hsz}
In fact, most Poles travel to the United States to visit relations.
Tosi asiassa suurin osan puolalaisista matkustaa Yhdysvaltoihin sukulaisia tapaamaan.
The most glaring, gaping hole in the proposal is that it does not actually prohibit the import and sale of illegally logged timber - perverse as that sounds.
Ehdotuksen räikein ja ammottavin aukko on se, että sillä ei tosi asiassa kielletä laittomasti korjatun puutavaran tuontia ja myyntiä - niin kieroutuneelta kuin se kuulostaakin.

Szinonimák (angolul) a(z) most szóra:

most

Példamondatok a(z) "most" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishTherefore it is most important that these funds reach real people who need help.
Onkin tärkeää, että rahaston varat tavoittavat ihmiset, jotka tarvitsevat apua.
EnglishThe European Parliament, one of the world’s most important bodies, is behind me.
Minulla on Euroopan parlamentin tuki; toimielimen, joka on maailman tärkeimpiä.
EnglishThis is the most heavily populated of the so-called 'less-developed countries' .
Kyse on niin kutsuttujen vähiten kehittyneiden maiden väkirikkaimmasta valtiosta.
EnglishWe all know that President Omar Bongo is the most senior of the African leaders.
Tiedämme kaikki sen, että presidentti Omar Bongo on vanhin afrikkalainen johtaja.
EnglishThat would get you to the moon, and most people now would like you to stay there.
Se riittää kuumatkaan, ja nyt suurin osa ihmisistä toivoisi teidän jäävän tänne.
EnglishNinety per cent of the harvest is picked by hand, most of it using child labour.
Yhdeksänkymmentä prosenttia sadosta korjataan käsin enimmäkseen lapsityövoimalla.
EnglishThe most recent reports indicate that Mr Kabila's ADFL is closing in on Kinshasa.
Viimeisimmät tiedot viittaavat siihen, että Kabilan AFDL on matkalla Kinshasaan.
EnglishLet me return now to the concentration of aid on the most disadvantaged regions.
Vielä kerran tukitoimien keskittämisestä heikoimmassa asemassa oleville alueille.
EnglishDuring its term, Finland has done its most significant work in secret for Germany.
Suomi on tehnyt puheenjohtajakautensa merkittävimmän työn salassa Saksaa varten.
EnglishAdmittedly, most of the ideas expressed are more or less along the right lines.
Esitetyt ajatukset ovat kuitenkin asiasisällöltään melko myönteisen suuntaisia.
EnglishSuch an inventory can help us direct our efforts at the most important products.
Tällainen luettelo auttaa meitä kohdentamaan toimemme tärkeimpiin tuotteisiin.
EnglishAnother issue mentioned here was Turkey, one of the most difficult issues we face.
Täällä otettiin esille myös kysymys Turkista, joka on yksi kaikkein hankalimpia.
EnglishOur nation and homeland are what is most sacred to us, after God and the family.
Kansakuntamme ja kotimaamme on meille Jumalan ja perheen jälkeen kaikkein pyhintä.
EnglishI have a suggestion to make as to how our aid might be most effectively targeted.
Minulla on ehdotus siitä, miten voisimme suunnata apumme kaikkein tehokkaimmin.
EnglishIt was the most tragic war in human history and it deserves to be commemorated.
Se oli ihmiskunnan historian traagisin sota, joka ansaitsee tulla muistelluksi.
EnglishEurope would then, most certainly, have resources in keeping with its ambitions.
Euroopan unionilla olisi tällöin aivan varmasti tavoitteitaan vastaavat varat.
EnglishThe question is whether this is the most appropriate legislation for doing so.
On vain mietittävä, onko tämä kaikkein asianmukaisin säädös tähän tarkoitukseen.
EnglishThat is to say, that decisions are taken at the most appropriate level for them.
Päätökset tehdään siis niiden kannalta kaikkein tarkoituksenmukaisimmalla tasolla.
EnglishLorries are at their most environmentally friendly when they are off the road.
Kuorma-autot ovat ympäristöystävällisimpiä silloin, kun ne eivät ole maanteillä.
EnglishOne of the EU' s most important tenets is the need for a common internal market.
Yksi EU:n tärkeimmistä periaatteistahan on, että meillä on yhteiset sisämarkkinat.