angol-finn fordítás erre a szóra: more or less

EN

"more or less" finn fordítás

EN more or less
volume_up
{határozószó}

more or less
The sixth action programme makes a more or less felicitous attempt to do this.
Kuudennessa toimintaohjelmassa tähän pyritään enemmän tai vähemmän onnistuneesti.
It is entirely legitimate to be more or less enthusiastic about the European Union.
On täysin hyväksyttävää olla enemmän tai vähemmän innostunut Euroopan unionista.
Here, the idea of harmonization emerges more or less on the horizon.
Yhdenmukaistamisen ajatus on näin ollen enemmän tai vähemmän esillä.
more or less (és: almost, close to, nearly, practically)
This is a serious problem that is repeated more or less throughout Portugal.
Tämä on vakava ongelma, ja tällaista tapahtuu lähes kaikkialla Portugalissa.
Essentially the agreement is more or less the same as the Slovenian agreement.
Sopimus on olennaisilta osin lähes yhtäläinen Slovenian sopimuksen kanssa.
This is a fashionable item more or less everywhere in the Member States.
Nämä pahvikotelot ovat muotituote lähes kaikissa jäsenvaltioissa.

Szinonimák (angolul) a(z) more or less szóra:

more or less

Hasonló fordítások a(z) "more or less" szóra finnül

more főnév
Finnish
more határozószó
Finnish
many névmás
OR főnév
Finnish
or kötőszó
less határozószó
less prepozíció
little melléknév
little határozószó

Példamondatok a(z) "more or less" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAdmittedly, most of the ideas expressed are more or less along the right lines.
Esitetyt ajatukset ovat kuitenkin asiasisällöltään melko myönteisen suuntaisia.
EnglishPersonally, I am convinced that existing resources are more or less sufficient.
Minä itse olen vakuuttunut siitä, että nykyiset resurssit riittävät sangen hyvin.
EnglishWe now have an experience of more or less 50 years of European policy-making.
Meillä on nyt suurin piirtein 50 vuoden kokemus eurooppalaisesta politiikanteosta.
English(DE) Mr President, the ACTA negotiations seem to be more or less concluded.
(DE) Arvoisa puhemies, ACTA-neuvottelut on nyt saatu suurin piirtein päätökseen.
EnglishI can more or less reiterate the comments of last year and of the years before that.
Voin hyvin pitkälti tyytyä toistamaan viimevuotiset ja sitä aiemmat kommentit.
EnglishI will mention six of them, and I believe that we should more or less stop there.
Mainitsen niistä kuusi, ja mielestäni meidän pitäisi pitäytyä suurin piirtein niissä.
EnglishNevertheless, at the same time, there are areas where we have to do more, not less.
Samalla on kuitenkin alueita, joilla meidän on tehtävä enemmän, ei vähemmän.
EnglishDepending on how our work goes, we will see whether we are more or less productive.
Työmme edistymisen mukaan näemme, olemmeko enemmän vai vähemmän tehokkaita.
English11:25 And we get the whole pattern here of the world, which is more or less like this.
11:25 Ja meillä on koko maailma tässä kuviossa, mikä on suurin piirtein tällainen.
EnglishIf anything, these so-called more recent factors deserve more, not less, attention.
Nämä niin sanotut uudemmat aiheet ansaitsevat nimenomaan enemmän huomiota.
EnglishThis was very relevant in those days, for we had to start more or less from scratch.
Siihen aikaan se oli hyvin tärkeää, sillä meidän oli aloitettava suunnilleen tyhjästä.
EnglishI hope I have more or less grouped the replies to the questions put to me.
Toivon ainakin suurinpiirtein vastanneeni kaikkiin minulle esitettyihin kysymyksiin.
EnglishAll these things taken together more or less boil down to what Mr Menrad proposes.
Mikäli kootaan kaikki nämä asiat yhteen, tullaan oikeastaan siihen, mitä Menrad esittää.
EnglishAs far as I am concerned, this work should be kept more or less unchanged.
Itse olen sitä mieltä, että tähän työhön ei pitäisi tehdä suuria muutoksia.
EnglishMr President, I would more or less follow on from Mrs Fraga’s last sentence.
Arvoisa puhemies, haluan jotakuinkin jatkaa siitä, mihin jäsen Fraga jäi.
EnglishWhen the invisible hand of the market works, everything works, more or less.
Kun markkinoiden näkymätön käsi saa otteen, kaikki tapahtuu "sinne päin".
EnglishIn the final analysis, this is about nothing more or less than European taxpayers’ money.
Loppujen lopuksi tässä on nimenomaan kyse eurooppalaisten veronmaksajien rahoista.
EnglishThus, we can now say that there is more or less a level playing field.
Voimme nyt siis sanoa, että toimintaedellytykset ovat kutakuinkin tasapuoliset.
EnglishThat is more or less all I wanted to add as a response to your points and support.
Tässä olivat vastaukseni esittämiinne huomautuksiin ja tuenosoituksiin.
EnglishI agree with what he said: there is a need for both more and less Europe.
Yhdyn mielipiteeseenne: Eurooppaa tarvitaan samaan aikaan sekä enemmän että vähemmän.