EN later
volume_up
{melléknév}

later (és: upper)
The expression '' is a later adaptation of what Pliny actually wrote.
Ilmaisu "" on myöhempi muunnos siitä, mitä Plinius tosiasiassa kirjoitti.
Mr President, it was late when I made my last speech, it is even later now so I shall be try to be even briefer.
Arvoisa puhemies, pidin edellisen puheeni myöhään, nyt on vielä myöhempi, niinpä yritän puhua vieläkin lyhyemmin.
The idea that other countries and ACP regions should join later would mean them signing up to a deal they had not negotiated.
Ehdotettu AKT-alueiden ja muiden maiden myöhempi liittyminen tarkoittaisi käytännössä, että nämä maat allekirjoittaisivat sopimuksen, jonka neuvotteluihin ne eivät olisi osallistuneet.

Példamondatok a(z) "later" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishTherefore, this is a 'later' which is not 'very late', and that is our main aim.
Tämä siis on määräaika, joka ei ole kovin pitkä, ja tämä on meidän päätavoitteemme.
EnglishHowever, I would be very happy to provide detailed information at a later stage.
Annan kuitenkin mielelläni yksityiskohtaisempaa tietoa myöhemmässä vaiheessa.
EnglishI thank you for this debate and I am sure we shall continue it at a later date.
Kiitän teitä keskustelusta ja olen varma, että jatkamme sitä tulevaisuudessa.
EnglishThese are points that should be dealt with later, at the time of full accession.
Näitä kohtia pitäisi käsitellä seuraavaksi Slovenian tullessa täysjäseneksi.
EnglishThe truth is that the Commission did propose to have this date set at a later stage.
Totuus on, että komissio ehdotti päivämäärän asettamista myöhemmässä vaiheessa.
EnglishLater in the report, it talks about 'EU-wide coordination' of 'direct taxation'.
Jäljempänä mietinnössä käsitellään ”välittömien verojen EU:n laajuista koordinointia”.
EnglishVarious courses of action can complement each other, as I shall describe later.
Eri toimenpiteet voivat täydentää toisiaan, paneudun tähän hetken kuluttua.
EnglishThe final proposals are then due to be submitted a further six months later.
Lopullisten ehdotusten on tarkoitus olla valmiina kuuden kuukauden kuluttua siitä.
EnglishThere is a tendency not to recognise its importance and to put it off until later.
Sen merkitystä ei tunnusteta ja sen tarkasteleminen siirretään myöhemmäksi.
EnglishWe can then present the definitive proposal by no later than the beginning of November.
Sen jälkeen voimme esittää lopullisen ehdotuksen, viimeistään marraskuun alussa.
EnglishNow, sooner or later, we will have to give explanations and accept real changes.
Meidän on pian annettava selityksiä ja hyväksyttävä todelliset muutokset.
EnglishThat may cause prices to rise again at a later date, due to a lack of competition.
Tämän vuoksi hinnat saattavat taas nousta, koska kilpailijoita ei ole enää tarpeeksi.
EnglishIt was only when you returned that you later found that it was actually avian flu.
Vasta palattuanne saitte tietää, että kyseessä todella oli lintuinfluenssa.
EnglishTo me it is something from theatre, and I will get back to that a little bit later.
Minulle se on jotakin teatteriin kuuluvaa, ja palaan siihen hetken kuluttua.
EnglishYesterday we discussed whether my report should be dealt with at a later date.
Keskustelimme eilen siitä, pitäisikö mietintöäni käsitellä myöhäisempänä ajankohtana.
EnglishBut at the end, 10 days later after he was born, we discovered that he had a stroke.
Kymmenen päivää syntymän jälkeen selvisi, että hän oli saanut aivohalvauksen.
EnglishLater on this morning, there will be a debate on the Lloyd's of London petitions.
Tänään aamupäivällä keskustellaan myös Lloyd's of Londonin vetoomuksista.
EnglishSix months later those sheep return and some of them have lost their tags.
Kuuden kuukauden kuluttua lampaat palaavat, ja joiltakin puuttuu tunnusmerkit.
EnglishIt is therefore important to come down to a lower level by no later than 2005.
Tämän vuoksi on tärkeää päästä alemmalle tasolle viimeistään vuonna 2005.
EnglishYou can print the report to refer to later, or save it to your desktop.
Voit tulostaa raportin myöhempää käyttöä varten tai tallentaa sen työpöydällesi.