angol-finn fordítás erre a szóra: interval

EN

"interval" finn fordítás

EN interval
volume_up
{főnév}

1. általános

The European Union is currently going through a period of reflection, as the interval starting after the referenda on the European Constitution has been called.
Euroopan unionissa on parhaillaan käynnissä pohdintojen aikakausi, kun Euroopan perustuslakisopimusta koskevien kansanäänestysten jälkeinen väliaika on alkanut.

2. zene

interval

Szinonimák (angolul) a(z) interval szóra:

interval

Példamondatok a(z) "interval" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWhat we call an Earth-like planet is actually a very short interval of time.
Meidän Maan kaltaiseksi kutsumamme planeetta on olemassa vain lyhyen aikaa.
EnglishFollowing a long interval, they did it again during the Cancún WTO Ministerial Conference.
Pitkän tauon jälkeen ne tekivät jälleen vastarintaa WTO:n ministerikokouksessa Cancúnissa.
Englishthe rotation of voting rights within each group (such as the time interval
tarkemmista määräyksistä (kuten siitä, miten usein äänestysvuoro
EnglishNext to Save copies of files, tap or click the drop-down list, and choose a time interval.
Valitse Tallenna tiedostojen kopioita -kohdan vierestä avattava luettelo ja valitse aikaväli.
EnglishNext to Keep saved versions, tap or click the drop-down list, and choose a time interval.
Valitse Säilytä tallennettuja versioita -kohdan vierestä avattava luettelo ja valitse aikaväli.
EnglishI therefore propose an interval of two to three years, and I hope you will support this proposal.
Ehdotan siis todentamisen suorittamista 2-3 vuoden välein ja toivon teidän puoltavan sitä.
EnglishTo change the time interval for the photo and videos groupings, move the Adjust groups slider.
Muuta valokuvien ja videoiden ryhmityksen aikaväliä liikuttamalla Säädä ryhmiä -liukusäädintä.
EnglishAfter an interval of a few years, it is important to put it to the test.
Arviointi olisi hyvä uusia muutaman vuoden kuluttua.
EnglishTo change the time interval used to define the groups, at the bottom of the window, move the Adjust groups slider.
Voit muuttaa ryhmien määritykseen käytettävää aikaväliä liikuttamalla Säädä ryhmiä -liukusäädintä.
EnglishA reporting interval has not been stipulated either for calculating the amount of waste generated as a percentage.
Ilmoituksia koskevaa määräaikaa ei ole määrätty myöskään tuotetun jätteen määrän prosenttiosuuden laskemiseksi.
EnglishOn the issue of the floods in the UK, the time interval between July and the present response from the EU is very satisfactory.
Yhdistyneen kuningaskunnan heinäkuisten tulvien osalta EU:n nyt antaman vastauksen ripeys on erittäin tyydyttävä.
EnglishFor example, when it comes to violent films, no one expects the warning only to appear at the beginning or before the interval.
Esimerkiksi väkivaltaelokuvien yhteydessä kukaan ei odota, että varoitus annetaan vain elokuvan alussa tai ennen katkoa.
EnglishThis interval guarantees private channels an adequate income, thanks to which they can continue funding programme production.
Tämä 30 minuutin jakso takaa yksityisille kanaville asianmukaiset tulot, minkä ansiosta ne voivat jatkaa ohjelmatuotannon rahoitusta.
EnglishThe interval between diagnosis and presentation was substantially greater among injection drug users than among other risk groups.
Havaitsemisen ja hoitoon hakeutumisen välinen aika oli merkittävästi pidempi suonensisäisten huumeiden käyttäjillä kuin muissa riskiryhmissä.
EnglishI did it so I got the confidence interval, which is pretty narrow, and I got happy, of course: a 1.8 right answer out of five possible.
Tein sen niin, että sain luottamusvälin, mikä on aika kapea, ja olin onnellinen, tietenkin: 1,8 oikeaa vastausta viidestä mahdollisesta.
EnglishI should like to point out that we have had three interesting examples of this in the short interval between the Commission communication and the report.
On sanottava, että sinä lyhyenä aikana, joka kului komission tiedonannosta mietintöön, on tullut esille kolme kiinnostavaa esimerkkiä.
EnglishI urge the UK Government to make maximum use of this interval to review its position on key areas of concern to Scotland.
Kehotan Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusta käyttämään tämän tauon mahdollisimman hyvin hyväkseen ja tarkistamaan kantaansa Skotlantia koskevien avainkysymysten osalta.
EnglishThat is undoubtedly why the figure increased from 14 to 19 in the interval between Mr Vidal-Quadras's announcement and my own of just a moment ago.
Määrä kasvoi epäilemättä tämän vuoksi 14:stä 19:ään varapuhemies Vidal-Quadrasin ilmoituksen ja hetki sitten tekemäni ilmoituksen välisenä aikana.
EnglishAs regards commercial breaks, I voted in favour of a 30-minute interval because this is realistic given the average length of television programmes in Europe.
Mitä tulee mainostaukoihin, äänestin 30 minuutin jaksojen puolesta, sillä se on realistinen, kun otetaan huomioon televisio-ohjelmien keskipituus Euroopassa.
EnglishI am sure much will happen in the interval and we should allow ourselves to do something more up-to-date at the time rather than establish a deadline this week.
Uskon, että ennen kyseistä istuntojaksoa tapahtuu vielä paljon ja tänä aikana meidän tulisi tehdä jotain ajankohtaisempia toimia eikä asettaa määräaikaa täksi viikoksi.