angol-finn fordítás erre a szóra: interruption

EN

"interruption" finn fordítás

EN interruption
volume_up
{főnév}

interruption (és: abortion, break, discontinuity, interval)
(Interruption by Mrs Randzio-Plath: ' But I work' ) Of course, women at work, too.
(Randzio-Plathin keskeytys: " Minä käyn myös työssä." ) Tietysti naisia on myös työelämässä.
Interruption by Mr Cohn-Bendit: No, I said you were the bourgeois party ...
Parlamentin jäsen Cohn-Benditin keskeytys: Ei, sanoin teidän olevan porvaripuolue ...
(Interruption from Mr Cohn-Bendit) No, Mr Cohn-Bendit, we cannot extend...
(Herra Cohn-Benditin keskeytys) Ei, herra Cohn-Bendit, emme voi pitkittää...

Szinonimák (angolul) a(z) interruption szóra:

interruption
interrupt

Példamondatok a(z) "interruption" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

English(Interruption from Mrs Green) Excuse me, Mrs Green, it is the other way round.
(Rouva Green keskeytti puhemiehen.) Anteeksi, rouva Green, asia on päinvastoin.
English(Interruption by Mr Herman: 'The Commission is a college!' Exactly, Mr Herman!
(Hermanin puheenvuoro: " Komissio on kollegio!" ) Juuri näin, Herman!
English(FR) Madam President, I am grateful to Mrs Lulling for agreeing to my little interruption.
(FR) Arvoisa puhemies, kiitän Astrid Lullingia suostumisesta pieneen keskeytykseeni.
English(Interruption from Mr Kerr: What about the assembly of workers?)
(Välihuomautus herra Kerriltä: Entäs sitten työntekijöiden kokoontumisvapaudelle?)
EnglishDespite my interruption, you spoke for more than four-and-a-half minutes.
Keskeytyksestäni huolimatta te puhuitte yli neljä ja puoli minuuttia.
EnglishThe FRONTEX system is effective, but the big problem is the interruption.
Frontex-järjestelmä on tehokas, mutta ongelmana ovat toimintakatkot.
EnglishMr Barroso, I am very grateful to you for mentioning this again in your interruption.
Arvoisa puheenjohtaja Barroso, kiitän teitä siitä, että mainitsitte sen jälleen puheenvuorossanne.
English(Interruption from Mr Cohn-Bendit: 'Yes, but he might not have a seat')
(Välihuomautus Daniel Cohn-Benditiltä: "Kyllä, mutta hänellä ei ole ehkä paikkaa parlamentissa")
EnglishI should like to apologise to the Commissioner once again for the interruption of the debate.
(PL) Haluaisin jälleen kerran pyytää komission jäseneltä anteeksi keskustelun keskeyttämistä.
EnglishBut a previous disturbing interruption of voting somewhat darkens this horizon.
Tätä horisonttia kuitenkin hieman synkistää aiempiin kokemuksiin perustuva huoli vaalien keskeytymisestä.
EnglishActivities surrounding the deployment of the EUFOR mission resumed after a temporary interruption.
EUFOR-operaatioon liittyvät toimet jatkuvat väliaikaisen tauon jälkeen.
EnglishIt is also very important for us now for the projects to be able to continue to run without interruption.
Meille on nyt myös hyvin tärkeää, että hankkeet voivat edetä keskeytyksettä.
EnglishSanctions against the Mugabe regime should continue without interruption and without exemption.
Mugaben hallinnon vastaiset pakotteet olisi pidettävä jatkuvasti ja ilman poikkeuksia voimassa.
English(Interruption by Mr Marinos) I do apologise, Mr Marinos.
(Jäsen Marinos keskeytti puhujan.) Olen pahoillani, hyvä jäsen Marinos.
English(Interruption from Mr Cohn-Bendit: 'He did not have a seat - that is the problem, Mr Audy')
(Välihuomautus Daniel Cohn-Benditiltä: "hänellä ei ollut paikkaa, ja se on ongelma, Jean-Pierre Audy")
English(Interruption by Mr Cohn-Bendit: '... unknown direction ...')
(Jäsen Cohn-Bendit keskeytti: ”...tuntemattomaan suuntaan...”)
English(Interruption from Mr Kerr: What about the workers, we say!)
(Välihuomautus herra Kerriltä: Entäs sitten työntekijöiden?)
EnglishThe report underlines the negative impact of an interruption in employment on women scientists' careers.
Mietinnössä korostetaan sitä, miten työuran tauot vaikuttavat kielteisesti naistutkijoiden uraan.
EnglishAfter a three-month interruption, the bilateral meetings between Abbas and Olmert have resumed.
Abbasin ja Olmertin väliset kahdenväliset tapaamiset ovat taas käynnistyneet kolmen kuukauden tauon jälkeen.
EnglishMr President, excuse me for causing another interruption, but I should like to raise a point of order.
Arvoisa puhemies, suokaa anteeksi vielä yksi häiriö, mutta minulla on työjärjestystä koskeva kysymys.