angol-finn fordítás erre a szóra: imperial

EN

"imperial" finn fordítás

EN imperial
volume_up
{melléknév}

imperial
How can we talk of peace when the island of Cyprus, which is part of Europe, and Constantinople, an imperial city of Europe, are yet to be liberated?
Voidaanko puhua rauhasta, kun Kyproksen saari, joka on osittain Euroopan maaperällä, ja Konstantinopoli, eurooppalainen keisarillinen kaupunki, on vielä vapauttamatta?
We are talking about almost 200 000 women, euphemistically known as 'comfort women', who were forced to be sexual slaves during and before the Second World War by the Japanese Imperial Army.
Kyseessä on lähes 200 000 naista, jotka tunnetaan kaunistelevasti lohtunaisina, jotka Japanin keisarillinen armeija pakotti ennen toista maailmansotaa ja sen aikana seksuaaliorjiksi.
imperial (és: cocky, hoity-toity, jaunty, lofty)
This text, which is of an arrogant and imperial nature, is not acceptable.
Tämä teksti on luonteeltaan ylimielinen ja kopea, eikä sitä voida hyväksyä.
imperial (és: majestic)

Szinonimák (angolul) a(z) imperial szóra:

imperial

Példamondatok a(z) "imperial" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThis dangerous imperial shift, however, is a completely different matter.
Tämä vaarallinen hairahdus suurvaltapolitiikassa on kuitenkin aivan eri asia.
EnglishWhilst not adopting an imperial approach to doing this, it must be consistent.
Sen ei tarvitse tehdä näin imperialistista lähtökohdista mutta sen on oltava johdonmukainen.
EnglishA type of imperial college of princes has become established here instead of a European Council.
Valtakunnanruhtinaiden neuvosto on tullut Euroopan unionin neuvoston tilalle.
EnglishThe use of imperial measurements alongside metric ones has been with UK citizens for some time.
Yhdistyneessä kuningaskunnassa on käytetty jo jonkin aikaa brittiläisiä mittoja metrimittojen rinnalla.
EnglishI come from a country where bees were adopted on the imperial mantel, as a sign of authority.
Olen kotoisin maasta, jossa mehiläisiä alettiin kasvattaa keisarillisessa suojeluksessa, vallan merkkinä.
EnglishI would point out that in the UK not everybody sticks to imperial measurements.
Haluaisin huomauttaa, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa kaikki eivät pidä väkisin kiinni brittiläisestä mittajärjestelmästä.
EnglishIn these pages Europe is speaking an imperial language, not the language of one who respects his interlocutor.
Mietinnön sivuilta kuuluu imperialistisen Euroopan ääni, joka ei kunnioita keskustelukumppaniaan.
EnglishMoreover, its imperial conception is clearly evident.
Lisäksi sen imperialistinen suunnitelma on selkeän ilmeinen.
EnglishAn opportunity for proper debate is all we ask before our quasi-imperial Council takes its decision.
Me pyydämme ainoastaan tilaisuutta kunnon keskusteluun, ennen kuin muka kaikkivoipa neuvosto tekee päätöksensä.
EnglishThe Russian offensive in Georgia, signalling a resumption of the Kremlin's imperial ambitions, was a new circumstance.
Venäjän hyökkäys Georgiaan - Kremlin imperialististen pyrkimysten uusi nousu - loi uudet olosuhteet.
EnglishAll those who no longer harbour any illusions about the new Russia’s imperial policies hope for the second.
Toista vaihtoehtoa toivovat kaikki ne, jotka ovat hylänneet harhakuvitelmat uuden Venäjän suurvaltapolitiikasta.
EnglishWe have already had one imperial mare nostrum.
Meillä on jo ollut yksi valloittajan mare nostrum.
EnglishNow, with the Treaty of Lisbon, we will also be pioneers in what I would call 'post-imperial globalisation'.
Nyt Lissabonin sopimuksen myötä olemme myös edelläkävijöitä niin kutsutussa ”imperialismin jälkeisessä globalisaatiossa”.
EnglishIt is still the old imperial service.
Kyse on aina jonkin suurvallan etujen ajamisesta.
EnglishThe workers have nothing to gain and everything to lose in the EU' s "new" imperial designs.
Työntekijöillä ei ole mitään voitettavaa, vaan he voivat menettää kaiken näiden Euroopan unionin "uusien" imperialististen pyrkimysten vuoksi.
EnglishNor is it surprising that France, in Europe and throughout the world, symbolises resistance to imperial terrorism.
Myöskään se, että Ranska symboloi imperialistisen terrorin vastarintaa Euroopassa ja kaikkialla maailmassa, ei ole yllättävää.
EnglishFrom the identification marks on imperial mediaeval documents to equal status in law for digital signatures!
Keskiajan keisarillisten asiakirjojen täytäntöönpanomerkinnöistä digitaalisten allekirjoitusten tasavertaiseen oikeudelliseen asemaan!
EnglishThe WTO is proving to be an imperial organisation which serves the interests of the multinational groups of big business.
WTO on osoittautumassa imperialistiseksi järjestelmäksi, joka palvelee monikansallisten suuryritysryhmittymien intressejä.
EnglishSome 100 000 women from conquered countries in the Far East were forced into sexual slavery by the Imperial Armed Forces of Japan.
Japanin keisarilliset asevoimat pakottivat noin 100 000 Kaukoidän valloitettujen maiden naista seksuaaliseen orjuuteen.
EnglishOtherwise, aside from the stigma of shame, the EU must consider taking particularly effective action against ex-imperial Japan.
Muuten, häpeään saattamisen lisäksi, EU:n on harkittava erityisen tehokkaita toimia entistä keisarillista Japania vastaan.