EN holdings
volume_up
{többes szám}

holdings

Példamondatok a(z) "holdings" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI do not refer here to farmers with large holdings which are commercially viable.
En viittaa nyt maanviljelijöihin, joilla on suuret, taloudellisesti kannattavat tilat.
EnglishFor example, not enough attention is given to the situation of individual holdings.
Mielestäni yksittäisten tilojen tilannetta ei ole otettu niissä riittävästi huomioon.
EnglishFinally, while information which permits the exclusion of holdings by non-residents
hallussa pitämistä rahamarkkinarahastojen rahasto-osuuksista, ei tätä ole
EnglishMoreover, the Commission proposal already provides for the registration of all holdings.
Sitä paitsi komission ehdotuksessa on jo huomioitu kaikkien tilojen rekisteröinti.
EnglishThey provide revenue to more than 15 000 holdings and jobs to some 24 000 farmers.
Se on yli 15 000 tilan tulonlähde ja työllistää noin 24 000 viljelijää.
EnglishOn the aggregation of holdings, let us also remain faithful to what has been agreed.
Sovittua on noudatettava myös silloin, kun on kyse omistusosuuksien laskemisesta yhteen.
EnglishIt may also help to gain additional income, especially in small, family holdings.
Se voi myös auttaa erityisesti pieniä perhetiloja saamaan lisätuloja.
Englishto distinguish between holdings of residents of the euro area and holdings of
ero euroalueella olevien ja euroalueen ulkopuolisten hallussa pitämien
EnglishIn both cases it is perfectly justified to possess these holdings.
Molemmissa tapauksissa näiden arvopapereiden hallussapito on täysin oikeutettua.
EnglishIt is a death sentence for 120 000 farms, mostly small family holdings.
Se oli kuolemantuomio 120 000 viljelmälle, joista suurin osa on pieniä perheviljelmiä.
EnglishThis reiterated that the reform will not have a negative impact on the income of the holdings.
Vastauksessa toistetaan, ettei uudistus vaikuta kielteisesti tilojen tuloihin.
EnglishThese holdings operate in a traditional and environmentally-friendly manner.
Näiden maatilojen toiminta on perinteistä ja ympäristöystävällistä.
EnglishHoldings will have time to change their production methods over a fairly long period of time.
Tiloilla on aikaa järjestää tuotantonsa uudelleen pitemmän ajan kuluessa.
EnglishFor rationalised holdings, that means full price compensation.
Rationaalistuneille yrityksille tämä tarkoittaa kuitenkin täydellistä hinnantasausta.
EnglishThat will also include the dissemination of sovereign debt holdings as well as capital structure.
Tähän sisältyy myös valtionvelkaa sekä pääomarakennetta koskevien tietojen levittäminen.
EnglishThere are no suitable, economical alternatives because tobacco is grown on small holdings.
Sopivia, taloudellisesti kannattavia vaihtoehtoja ei ole, koska tupakkaa viljellään pientiloilla.
Englishhundreds of thousands of family holdings depend on cotton production
puuvillantuotannon parissa toimii satojatuhansia perheviljelmiä;
Englishresidents' holdings of negotiable instruments) exhibits all the desired
instrumenteista) ovat tässä suhteessa tyydyttäviä, eli rahan
EnglishIs it not the case that implementing this system in agricultural holdings will actually be extremely difficult?
Eikö näiden asetusten täytäntöönpano maatalousyrityksissä ole erittäin vaikeaa?
EnglishFurthermore, many of the holdings on which tobacco and cotton are cultivated cover only a small area.
Lisäksi monet tiloista, joilla viljellään tupakkaa ja puuvillaa, ovat pinta-alaltaan pieniä.