angol-finn fordítás erre a szóra: holder

EN

"holder" finn fordítás

EN holder
volume_up
{főnév}

holder (és: elf, fairy, occupant, sprite)
The licence-holder must be identifiable beyond any shadow of doubt.
Kortin haltija on voitava tunnistaa ilman minkäänlaista epäilystä.
It would also put an end to driving licence tourism by ensuring one holder, one licence.
Näin saataisiin loppumaan myös niin sanottu ajokorttiturismi varmistamalla "yksi haltija, yksi ajolupa" -periaate.
The authority to do so resides simply and solely with the quota holder, and there is no transfer if they do not want there to be one.
Kiintiön voi siirtää vain ja ainoastaan kiintiönhaltija, eikä siirtoa tehdä, ellei haltija sitä halua.
The idea remains in that form and the owner, the holder of the intellectual property, always remains the same because the idea cannot be sold.
Idea pysyy sellaisena ja sen omistaja, henkisen omaisuuden haltija, on aina sama, sillä ideaa ei voida myydä.

Szinonimák (angolul) a(z) holder szóra:

holder
English

Példamondatok a(z) "holder" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIn no Member State is the religion of an identity card holder mentioned on the card.
Missään jäsenvaltiossa henkilötodistuksessa ei mainita sen haltijan uskontoa.
EnglishThis is a document confirming that the holder belongs to the wider Polish nation.
Se on asiakirja, jossa vahvistetaan, että sen hallussapitäjä kuuluu Puolan kansakuntaan.
EnglishI shall vote against this, as this is highly detrimental to the ordinary account holder.
Koska tämä on selvästi haitaksi tavallisille tiliasiakkaille, äänestän vastaan.
EnglishI am told I do not like football: I am a Manchester City season-ticket holder.
En kuulemma pidä jalkapallosta: minulla on Manchester Cityn kausikortti.
EnglishPresident, as a rights holder I have a financial interest in television.
Puhemies, oikeuksien haltijana minulla on televisioon liittyviä taloudellisia etuja.
EnglishThis is why I propose splitting the costs between the first holder and the manufacturer.
Sen vuoksi ehdotan kustannusten jakamista ensimmäisen haltijan ja valmistajan kesken.
EnglishI do not believe that you are addressing this issue to the right office holder.
Mielestäni ette esitä tätä kysymystä oikealle vastuuhenkilölle.
EnglishThe record-holder, only two-and-a-half inches long, had 84 pieces in its tiny stomach.
Ennätyksenhaltijalla, joka oli vain kaksi ja puoli tuumaa pitkä, oli 84 palaa pienessä mahassaan.
EnglishThe big problem at the moment is that we must not diminish the holder's right to drive.
Tällä hetkellä eräs suuri ongelma on se, että emme saa rajoittaa ajokortin haltijan ajo-oikeuksia.
EnglishThe present balance that exists between the copyright-holder and the user of material should be maintained.
Nykyinen tasapaino tekijöiden ja käyttäjien oikeuksien välillä on säilytettävä.
EnglishShe is a holder of the Sakharov Prize and of the Nobel Peace Prize.
Hänelle on myönnetty Saharov-palkinto ja Nobelin rauhanpalkinto.
EnglishAnything which may jeopardise the licence would therefore jeopardise the licence holder's whole livelihood.
Kaikki, mikä voisi vaarantaa luvan, vaarantaisi siten luvanhaltijan koko elinkeinon.
EnglishThe responsibility that a holder of office has should be absolutely clear.
Viranhaltijan vastuun tulee olla yksikäsitteinen.
EnglishThe damage that they cause not only affects the individual holder of the right but the whole of society.
Vahinkoa ei aiheudu pelkästään yksittäisille oikeuksien omistajille vaan koko yhteiskunnalle.
EnglishThe legal certainty of the holder must be as high as possible.
Aseman saaneen oikeusturvan on oltava "mahdollisimman hyvä".
EnglishYou can find your product key on your computer or on the installation disc holder inside the Windows package.
Product Key -tunnus on tietokoneessa tai Windows-paketissa olevan asennuslevyn kotelossa.
EnglishThe amendment requiring the concession holder to repay the investment illustrates this spirit.
Tarkistus, jossa edellytetään toimiluvan haltijan maksavan investoinnit takaisin, kuvastaa tätä periaatetta.
EnglishLook for your product key on your computer or on the installation disc holder inside the Windows package.
Katso, onko Product Key -tunnus tietokoneessa tai Windows-paketissa olevan asennuslevyn kotelossa.
EnglishYou can find your product key on your computer or on the installation disc holder inside the Windows package.
Product Key -tuotetunnus on tietokoneessa tai Windows-paketissa olevan asennuslevyn kotelossa.
EnglishYou cannot equate a candidate for office with a holder of office.
Viranhakijaa ei voi rinnastaa viranhaltijaan.