angol-finn fordítás erre a szóra: grandiose

EN

"grandiose" finn fordítás

Példamondatok a(z) "grandiose".

Példamondatok a(z) "grandiose" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThis grandiose title is followed by a total of 9 headings and 26 points.
Tämän vaikuttavan otsikon jälkeen seuraa teksti, jossa on 9 johdantokohtaa ja 26 kohtaa.
EnglishThe grandiose announcement of a new Employment Pact turned out in reality to be a castle in the air.
Ilmoitus uudesta työllisyyssopimuksesta osoittautui käytännössä saippuakuplaksi.
EnglishEuropeans are not interested in grandiose rhetoric – they expect action.
Eurooppalaiset eivät ole kiinnostuneista suureellisesta retoriikasta – he odottavat toimintaa.
EnglishGrandiose panEuropean schemes for tackling unemployment do not address local need.
Suurisuuntaisissa Euroopan laajuisissa suunnitelmissa ei kiinnitetä huomiota paikallisiin tarpeisiin.
EnglishThese grandiose perspectives are, however, more cause for concern than for celebration.
Nämä suurisuuntaiset tulevaisuudennäkymät antavat kuitenkin enemmän aihetta huoleen kuin juhlaan.
EnglishGrandiose speeches and closed wallets seem to be the motto.
Vallalla näyttävät olevan suureelliset puheet, mutta kukkaron nyörit ovat tiukalla.
EnglishThe public do not want yet another grandiose-sounding piece of paper.
Kansalaiset eivät halua uutta hienolta kuulostavaa paperinpalasta.
EnglishNothing has come of the grandiose promise of "a fair balance across the political spectrum" .
Painokkaasti luvatusta " poliittisen monimuotoisuuden välisestä sopivasta tasapainosta" ei voida puhua.
EnglishAnd at the risk of sounding grandiose, it is the world's loss.
Mahtipontisuuden uhallakin sanon: se on menetys maailmalle.
EnglishMr President, the title of the report, "The role of the Union in the world' , is nothing if not grandiose.
Arvoisa puhemies, mietinnön ja asian otsikko on vaikuttava: " Euroopan unionin asema maailmassa" .
EnglishMany parts of this building are impressive and beautiful, although it is also, in my opinion, grandiose.
Monet rakennuksen osat ovat vaikuttavia ja kauniita, vaikka ne ovatkin mielestäni myös mahtipontisia.
EnglishToo much time and money has been wasted on grandiose projects that do not benefit the people we represent.
Suureellisiin hankkeisiin, jotka eivät hyödytä edustamaamme kansaa, on tuhlattu liikaa aikaa ja rahaa.
EnglishYou have to be a country with grandiose and aggressive style, and then Europe will bow and scrape to you.
Maalla on oltava suurellinen ja aggressiivinen tyyli, ja sitten Eurooppa kumartelee ja raaputtelee sitä.
EnglishMr President, I am not going to talk about Padanian independence or other such grandiose issues.
Arvoisa puhemies, en aio puhua Padanian suurista periaatteista, en itsenäisyysvaatimuksista, enkä muistakaan moisista valtavista ongelmista.
EnglishThe grandiose announcement by Mr Schröder concerning the European Employment Pact was, as usual, premature.
Schröderin suureen ääneen antama ilmoitus, että Euroopan työllisyyssopimus olisi saatu aikaan, oli kuten tavallista, harhaanjohtava.
EnglishThis is a grandiose view, whereas we must look towards cultural originality.
Komission näkemys on suurellinen, vaikka meidän pitäisi keskittyä kulttuuriseen omaperäisyyteen, jota ei taatusti saavuteta toimijoiden suurella lukumäärällä.
EnglishYet verbal inflation, the inflation of grandiose and illusory objectives is just as pernicious as monetary inflation.
Ylisanaisuus, mahtipontisten ja näennäisten tavoitteiden paisuttelu, on kuitenkin aivan yhtä turmiollista kuin valuuttainflaatiokin.
EnglishMr President, of a report intended to be part of the grandiose work of European construction, we expected a hymn to joy.
Arvoisa puhemies, odotimme, että mietintö, jolla halutaan vaikuttaa Euroopan rakentamisen suurenmoiseen toteutukseen, on oodi ilolle.
EnglishMeanwhile, the funding plans of this grandiose project, which will run into billions of euros, are encountering severe difficulties.
Samanaikaisesti tämän suurisuuntaisen hankkeen miljardeihin euroihin nousevat rahoitussuunnitelmat ovat suurissa vaikeuksissa.
EnglishThis has been another case of indulging in grandiose declarations, but yet another total failure to get to grips with the real issues.
Jälleen kerran saisimme kuulla lukuisia julkilausumia, mutta jälleen kerran mahdollisuus puuttua konkreettisiin ongelmiin jäisi puuttumaan täysin.

Más szótárak

English
  • grandiose

Találd meg még több szó fordítását a angol-magyar szótárban.