angol-finn fordítás erre a szóra: government

EN

"government" finn fordítás

EN government
volume_up
{főnév}

Second, the transitional government is not a government of national unity.
Toiseksi, väliaikainen hallitus ei ole kansallisen yhtenäisyyden hallitus.
It is the Cypriot Government, Mr President-in-Office, not the government of Nicosia.
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kyseessä on Kyproksen hallitus, ei Nikosian hallitus.
In conclusion, the French Government is a sovereign government.
Viimeinen huomautus: Ranskan hallitus on suvereeni hallitus.
government
The very next day, the Council of Ministers passed the necessary emergency decisions, which the Government immediately implemented.
Algerian valtioneuvosto teki heti seuraavana tarvittavia hätätilapäätöksiä, jotka hallitus pani välittömästi täytäntöön.
Box 29 FI - 00023 GOVERNMENT FINLAND Tel: +358 2953 30004 Contact information
Vuosikatsaus on maksuton julkaisu, tilaukset puh. (09) 160 77389 Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto puh. 0295 3 30004 Tarkemmat yhteystiedot
government
Will governments then be able to provide unlimited funding for public service broadcasting?
Saako valtiovalta sitten rahoittaa rajattomasti yleisradiotoimintaa?
Governments cannot carry on using tax incentives to encourage innovation for ever, since there is so little room for manoeuvre.
Valtiovalta ei voi loputtomasti edistää uuden keksimistä verohelpotuksin.
International human rights organizations have pointed to human rights abuses in Algeria, on the part of the Government too.
Kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ovat muistuttaneet Algeriassa tapahtuvista ihmisoikeuksien loukkauksista, joihin valtiovalta myös on syyllistynyt.

Szinonimák (angolul) a(z) government szóra:

government

Példamondatok a(z) "government" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishNow the Commission is forcing the Orbán government to amend the scandalous laws.
Nyt komissio pakottaa Orbánin hallitusta tarkistamaan kohua herättäneitä lakeja.
EnglishThese have persuaded the British government to introduce some stricter measures.
Nämä ovat saaneet Britannian hallituksen ryhtymään joitakin ankarampiin toimiin.
EnglishHowever its government currently only has enough money to man around 90 of them.
Slovenian hallituksella ei kuitenkaan ole varaa ylläpitää niistä kuin noin 90:ää.
EnglishFine words from our government are all very well, but what we now need is action.
Kaikki hallituksemme hienot sanat ovat mainioita, mutta nyt tarvitaan toimintaa.
EnglishIt will now be up to the fifteen heads of government to come up with the goods.
Viidentoista hallituksen päämiehen tehtäväksi jää nyt menestyksen saavuttaminen.
EnglishHowever, as a precondition, the Latvian Government had to cut budgetary spending.
Tuen edellytyksenä Latvian hallituksen piti kuitenkin leikata talousarviomenoja.
EnglishThere is also a simple reason why they want to overthrow the Bahrain Government.
Ne haluavat myös syöstä Bahrainin hallituksen vallasta yksinkertaisesta syystä.
EnglishThe Council has concentrated its efforts on the issue of legitimate government.
Neuvosto on keskittänyt voimansa lainvoimaista hallitusta koskevaan kysymykseen.
EnglishPresident Arroyo and his government are aware of the seriousness of the situation.
Presidentti Arroyo ja hänen hallituksensa ovat tietoisia tilanteen vakavuudesta.
EnglishCompanies functioning in China face these pressures from the Chinese Government.
Kiinassa toimiviin yrityksiin nämä paineet kohdistuvat Kiinan hallituksen taholta.
EnglishThe implementation of ARGO cannot only be a task of national government offices.
Argo-ohjelman toteutus ei voi olla pelkästään kansallisten viranomaisten asia.
EnglishIn any case, we have increased the gap between supervisory body and government.
Olemme joka tapauksessa kasvattaneet eroa valvovan elimen ja hallituksen välillä.
EnglishI believe that this is genuinely a crucial time for Iran and for its government.
Mielestäni nämä ovat todella ratkaisevia aikoja Iranille ja sen hallitukselle.
EnglishI cannot support the Commission's ambition to become a kind of EU 'government'.
En voi tukea sitä, että komissio pyrkii jonkinlaiseksi EU: n " hallitukseksi" .
EnglishI would like to say how typical and characteristic that is for this government.
Haluaisin kertoa, miten tyypillistä ja luonteenomaista se on tälle hallitukselle.
EnglishAid to Kyrgyzstan should be targeted at people and not at a specific government.
Kirgisialle annettava apu pitäisi kohdentaa ihmisille eikä tietylle hallitukselle.
EnglishIn any case the US Government will have to continue its role as active mediator.
Yhdysvaltain hallituksen on joka tapauksessa näyteltävä aktiivista osaa tässä.
EnglishBut we must careful not to close the door to this new experiment in government.
Meidän on kuitenkin varottava sulkemasta ovia tältä uudelta hallituskokemukselta.
EnglishI would say to the Heads of State or Government that that would be a great error.
Haluan sanoa valtioiden ja hallitusten päämiehille, että se olisi vakava virhe.
EnglishFinally, I would like to endorse one of your points: we have a new US Government.
Lopuksi haluaisin kannattaa yhtä kohdistanne: Yhdysvalloissa on uusi hallinto.