angol-finn fordítás erre a szóra: garde

EN

"garde" finn fordítás

Példamondatok a(z) "garde".

Példamondatok a(z) "garde" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThese small- and medium-sized enterprises are the avant-garde of the business sector.
Nämä pienet ja keskisuuret yritykset toimivat yritysmaailman tiennäyttäjinä.
EnglishFor that reason I congratulate you: you are an avant-garde group in this field.
Sen takia onnittelen teitä - olette avant garde -joukkoa tällä kentällä.
EnglishIt has often been the avant-garde in European integration.
Tullien toiminta on toiminut usein suunnannäyttäjänä Euroopan yhdentymisessä.
EnglishIf there is one sector that is in the avant-garde of globalisation, as it were, it is the textiles sector.
Nimittäin tekstiiliala jos mikä on maailmanlaajuistumisen eturintamassa.
EnglishFinally, I repeat once again that on this issue the European Parliament should display its avant-garde role.
Lopuksi sanon, että Euroopan parlamentin on jälleen kerran hoidettava tässä asiassa uraauurtava tehtävänsä.
EnglishWe are in favour of greater flexibility, but we have no use for a self-appointed avant garde to take the decisions on our behalf.
Toivoisimme suurempaa joustavuutta, mutta me emme tarvitse itsensä nimittänyttä etujoukkoa, joka tekee päätökset puolestamme.
EnglishThe creation of a European watchdog on gender violence is an avant-garde proposal which the women of Europe support and applaud.
Sukupuoliväkivallan eurooppalaisen seurantakeskuksen perustaminen on aivan uudenlainen ehdotus, jota eurooppalaiset naiset kannattavat ja ylistävät.
EnglishMy advice is to find the avant-garde, to forge a core group of politically willing states and work with them to forge a common policy.
Kehotan etsimään edelläkävijöitä, muodostamaan poliittisesti halukkaiden valtioiden ydinryhmän ja toimimaan sen kanssa yhteisen politiikan luomiseksi.
EnglishThis is why Europe has adopted quite an avant-garde approach by supporting the idea of making air transport join the emissions trading system.
Tämän vuoksi Eurooppa on omaksunut melko uraauurtavan lähestymistavan kannattaessaan ajatusta lentoliikenteen sisällyttämisestä päästökauppajärjestelmään.
Más szótárak
English
  • garde

Még több fordítás a angol-magyar szótárban.