angol-finn fordítás erre a szóra: fast-growing

EN

"fast-growing" finn fordítás

EN fast-growing
volume_up
{melléknév}

fast-growing (és: thrifty)

Szinonimák (angolul) a(z) fast-growing szóra:

fast-growing

Hasonló fordítások a(z) "fast-growing" szóra finnül

fast főnév
Finnish
fast melléknév
fast határozószó
to fast ige
Finnish
growing melléknév
to grow ige

Példamondatok a(z) "fast-growing" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAs you are well aware, Member States' budget deficits are growing fast right now.
Kuten hyvin tiedätte, jäsenvaltioiden budjettivajeet kasvavat juuri nyt nopeasti.
EnglishSome fellow MEPs have already said that the temporary sector is a very fast growing sector.
Jotkut parlamentin jäsenet totesivat, että työvoimanvuokrausala kasvaa nopeasti.
EnglishIndia has a fast-growing economy, which is having an impact on the demand for energy.
Intian nopealla talouskasvulla on vaikutuksia energian kysyntään.
EnglishThe amounts which migrant workers send back to their countries of origin are growing fast.
Rahamäärät, joita siirtotyöläiset lähettävät takaisin alkuperämaihinsa, kasvavat nopeasti.
EnglishIt invests substantially in research and development, and is growing fast.
Alalla tehdään merkittäviä investointeja tutkimukseen ja kehittämiseen, ja ala kasvaa nopeasti.
EnglishThis is a fast-growing phenomenon in many armed conflict zones.
Tämä on nopeasti leviävä ilmiö monilla aseellisista selkkauksista kärsivillä alueilla.
EnglishThe amount of fraud in non-cash transactions is growing fast.
Muihin maksuvälineisiin kuin käteiseen rahaan liittyvien petosten määrä kasvaa nopeasti.
EnglishThis suggests that European cooperation, both internally and externally, is growing up fast.
Tämä osoittaa, että EU:n yhteistyö sisä- ja ulkopolitiikassa on aikuistumassa aiempaa nopeammin.
EnglishIt is too late for a debate on setting the Maastricht criteria for fast-growing economies.
On liian myöhäistä keskustella Maastrichtin kriteerien vahvistamisesta nopeasti kasvaville talouksille.
EnglishNow that the Union is growing fast, it is reasonable that it should be subject to internal differentiation.
Nyt kun unioni on voimakkaasti laajenemassa, on järkevää, että se erilaistuu sisäisesti.
EnglishThe video games market is a fast-growing global market.
Videopelimarkkinat ovat nopeasti kasvavat maailmanlaajuiset markkinat.
EnglishIt is aware of the link with the fast-growing demand for palm oil.
Se on tietoinen siitä, että tämä huolestuttava kehitys on yhteydessä palmuöljyn kysynnän nopeaan kasvuun.
EnglishHuman trafficking is a lucrative and fast-growing business.
Ihmiskauppa on tuottoisaa ja nopeasti kasvavaa liiketoimintaa.
EnglishWhy are they not growing as fast as those in the USA?
Miksi pk-yritykset eivät kasva yhtä nopeasti kuin Yhdysvalloissa?
EnglishDeveloping countries are a market, and a fast-growing one at that.
Kehitysmaat muodostavat nopeasti kasvavat markkinat.
EnglishThis is a guarantee that no country can continue to convert forests into fast-growing plantations.
Tämä on tae siitä, että mikään maa ei voi jatkaa metsien muuttamista nopeasti kasvaviksi viljelysalueiksi.
EnglishIn this context I would like to recall that in fast growing economies structural inflation is higher.
Tässä yhteydessä haluan muistuttaa, että nopeasti kasvavien talouksien rakenteellinen inflaatio on nopeaa.
EnglishSo I think this flexible approval procedure will allow the fast-growing telecom market to work better.
Uskon, että nopeasti kasvavat teleliikennemarkkinat toimivat paremmin tämän joustavan hyväksymismenettelyn myötä.
EnglishWhilst trade between the Member States was growing fast, customs manpower and budgets were cut.
Samalla kun jäsenvaltioiden välinen kauppa kasvoi nopeasti, tullilaitosten henkilökuntaa ja talousarvioita pienennettiin.
EnglishIt is especially important that the fast growing services of the information society become subject to an agreement.
Erityisen tärkeää on, että nopeasti kehittyvät tietoyhteiskunnan palvelut otetaan sopimuksen piiriin.