angol-finn fordítás erre a szóra: fantastic

EN

"fantastic" finn fordítás

FI

EN fantastic
volume_up
{melléknév}

1. általános

fantastic (és: fantastical, capital)
A fantastic opportunity is now opening up with this new administration in the United States.
Yhdysvaltojen uuden hallinnon myötä on nyt avautumassa fantastinen mahdollisuus.
It was a fantastic performance that gave rise to great enthusiasm among us MEPs.
Se oli fantastinen esitys, joka herätti meissä parlamentin jäsenissä suurta innostusta.
The whole experience was fantastic and left me with an urge to achieve something positive.
Se oli fantastinen elämys, ja tunnen todellakin siitä konferenssista kantautuvan paineen saada aikaan jotakin myönteistä.
fantastic (és: singular)
A new super-state is being founded on falsehood and fantastic ideology, the origins of which can be traced back to previous totalitarian systems.
Uutta supervaltaa rakennetaan valheelliselle ja mielikuvituksellisen ideologian perustalle, ja se voidaan johtaa aiemmista totalitaarisista järjestelmistä.
They have significant natural resources, such as oil, gas, fish and tropical wood, as well as fantastic biodiversity.
Alueella on merkittäviä luonnonvaroja, kuten öljyä, kaasua, kalaa ja trooppista metsää, sekä suunnaton biodiversiteetti.
fantastic (és: breathtaking, huge, whopping)

2. köznyelvi

fantastic (és: great, fabulous, out of this world)
volume_up
upea {mn} [közny.]
The MEDIA Mundus programme we are discussing today is a fantastic response.
MEDIA Mundus -ohjelma, josta tänään keskustelemme, on upea vastaus.
. - Mr President, Schengen is indeed a fantastic achievement.
Arvoisa puhemies, Schengen-alue on todellakin upea saavutus.
Fantastic potential for regenerative medicine.
Upea mahdollisuus solu- ja kudostekniselle lääketieteelle.

Szinonimák (angolul) a(z) fantastic szóra:

fantastic

Példamondatok a(z) "fantastic" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIn my own country the schools do fantastic work in the area of the green flag.
Kotimaassani koulut tekevät fantastista työtä Vihreä lippu -ohjelman yhteydessä.
EnglishI believe that they are doing a fantastic job and we should congratulate them on it.
Mielestäni Pakistanissa tehdään suurenmoista työtä, ja sitä on onniteltava siitä.
EnglishWe saw fantastic new applications which make life for the disabled better.
Näimme loistavia uusia sovelluksia, jotka tekevät vammaisten elämästä paremman.
EnglishIt is a fantastic feeling, but the joy is tempered slightly by a nagging unease.
Se kuulostaa suurenmoiselta, mutta iloa himmentää hieman jäytävä pelko.
EnglishIt is, to my mind, a fantastic achievement and something we should hold onto.
Saavutus on mielestäni erinomainen, ja meidän on pidettävä siitä kiinni.
EnglishSharePoint Online only has a few of the “Fantastic 40” templates enabled.
SharePoint Onlinessa on otettu käyttöön vain joitakin Fantastic 40 -malleja.
EnglishWales is producing fantastic beef and must be able to label it as Welsh.
Walesissa tuotetaan erinomaista naudanlihaa, joka on voitava merkitä walesilaiseksi.
EnglishWith deep-bore holes or pipes for transportation, our ability as a donor is quite fantastic.
Tehdään porakaivoja tai asennetaan kuljetusputket, ja olemme loistavia tukijoita.
EnglishI personally think it is a fantastic idea to open up the Council meetings.
Henkilökohtaisesti katson, että on loistava ajatus tehdä neuvoston kokouksista julkisia.
EnglishYes, it is true, they tabled a fantastic amendment and then eliminated the best part!
Kyllä, se on totta, he esittivät loistavan tarkistuksen ja poistivat sitten parhaan osan!
EnglishFor the Commission, the dynamics of this, economically speaking, are not fantastic.
Tilanteen dynaamisuus ei ole talouden kannalta komissiolle loistava.
EnglishIt's a fantastic time to write, because there is so much feedback you can get from people.
Kirjoittaminen on ihanaa aikaa, koska ihmisiltä saa niin paljon palautetta.
EnglishThat enemy is our ignorance of the fantastic opportunities which they offer us.
Tämä vihollinen on tietämättömyys niistä fantastisista mahdollisuuksista, joita meille tarjoutuu.
EnglishThis is a fantastic achievement and it is worth pointing this out very clearly in the Treaty.
Tämä on loistava saavutus, ja sitä kannattaa selkeästi korostaa perustamissopimuksessa.
EnglishI think that your intervention with regard to the French Government was fantastic.
Mielestäni yhteydenottonne Ranskan hallitukseen oli loistava.
EnglishHe has done a fantastic job together with his team of shadow rapporteurs.
Hän on tehnyt loistavan työn yhdessä varjoesittelijöidensä kanssa.
EnglishThat is a fantastic project, and people understand it and support it.
Tämä on erinomainen hanke, ja ihmiset ymmärtävät sen ja tukevat sitä.
EnglishIt has been a fantastic event, and I am delighted to have had the opportunity to meet you.
Tämä on ollut hieno tapahtuma, ja olen iloinen siitä, että sain mahdollisuuden tavata teidät.
EnglishWe must not make it harder for them to use wood, which is a fantastic natural material.
Emme saa tehdä puun käytöstä niille entistä vaikeampaa, sillä se on erinomainen luonnonmateriaali.
EnglishIt is an excellent proposal and they have done a fantastic job and should be congratulated for it.
Se on erinomainen, ja esittelijät ovat tehneet hienoa työtä, josta heitä pitää onnitella.