angol-finn fordítás erre a szóra: dustbin

EN

"dustbin" finn fordítás

EN

dustbin {főnév}

volume_up
1. Nagy-Britannia
dustbin (és: bin)

Példamondatok a(z) "dustbin" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI do not doubt that the Council will chuck this proposal in the dustbin as well.
En yhtään epäile, etteikö neuvosto heitä myös tätä ehdotusta roskakoriin.
EnglishEvery day, the Mediterranean is the target of maritime hooligans who see it as a dustbin.
Välimeri on päivittäin sitä kaatopaikkana pitävien "merihuligaanien" kohteena.
EnglishShe is 100% right: feed must not serve as the dustbin for waste producers.
Hän on täysin oikeassa: rehu ei saa olla jätteiden tuottajien jätesäiliö.
EnglishFYROM and ARYM are in fact temporary aids and should soon be consigned to the dustbin of history.
FYROM ja ARYM ovat vain apukäsitteitä. Ne joutaisivat kohta oikeastaan historian romukoppaan!
EnglishFurthermore, my party will continue to fight against Scotland becoming a nuclear dustbin.
Puolueeni aikoo myös jatkaa taistelua sen puolesta, ettei Skotlannista tulisi ydinjätteen kaatopaikka.
EnglishNo country should become another country's dustbin.
Yhdestäkään maasta ei pitäisi tulla toisen maan roskakoria.
EnglishThe Commission must not use OLAF as a dustbin for all the cases it does not feel like dealing with itself.
Komission ei pidä käyttää OLAFia kaatopaikkana kaikille sellaisille tapauksille, joita se ei halua hoitaa itse.
EnglishThis is a fascist regime that has made a farce of democracy and has consigned human rights to the dustbin.
Iranissa toimii fasistinen hallinto, joka on tehnyt demokratiasta farssin ja heittänyt ihmisoikeudet roskakoppaan.
EnglishThat is why this document should be consigned to the dustbin along with the legacy of the former Soviet Union.
Tästä syystä käsittelemämme asiakirja on heitettävä roskakoriin yhdessä Neuvostoliiton jättämän perinnön kanssa.
EnglishWe would do well to reconsider the role of the Equal Programme in future, rather than consigning it to the dustbin.
Meidän olisi hyvä harkita uudelleen Equal-aloitteen tulevaisuutta sen sijaan, että heitämme sen romukoppaan.
EnglishIt is an attempt to consign any chance of alternative routes to European integration to the dustbin of history.
Kyse on yrityksestä pyyhkäistä historian romukoppaan kaikki Euroopan yhdentymiseen liittyvät vaihtoehtoiset tiet.
EnglishBlood feuds have to be relegated to the dustbin of history, otherwise Albania will not be able to move towards the European Union.
Verikosto on siirrettävä historian romukoppaan, muuten Albania ei pysty lähentymään Euroopan unionia.
EnglishIf not, then I fear this resolution, like all the previous ones, will end up in General Than Shwe's dustbin.
Jos rohkeutemme ei riitä, pelkäänpä, että tämä päätöslauselma päätyy kaikkien edellisten tavoin kenraali Than Shwen roskakoriin.
EnglishDoes that mean we should consign that embryo-human being to the dustbin rather than using it for scientific research?
Tarkoittaako tämä, että meidän olisi määrättävä alkio-ihmisolento mieluummin jäteastiaan kuin tieteelliseen tutkimukseen?
EnglishAs any student of politics knows, linking something to a tax is the sure-fire way of condemning it to the dustbin of history.
Kuten kuka tahansa valtio-opin opiskelija tietää, asian liittäminen veroihin on vuorenvarma tapa saada se haudattua romukoppaan.
EnglishI say to Mr Lamy, who is the really important man here today, that we have a situation where England is the dustbin of Europe.
Sanoisin komission jäsen Lamylle, joka on tärkein mies täällä tänään, että olemme tilanteessa, jossa Englanti on Euroopan roskapönttö.
EnglishAs responsible politicians we cannot stand by in silence and watch the Internet develop into a dustbin for all kinds of rubbish.
Vastuunsa tuntevina poliitikkoina emme voi seurata hiljaisina vierestä, kuinka Internetistä kehittyy kaikenlaisen moskan roskatynnyri.
EnglishSpecifically, we want it to be possible for small appliances, which can easily be thrown into the dustbin, to be handed in free of charge.
Haluamme erityisesti, että on mahdollista palauttaa maksuttomasti pienet laitteet, jotka voidaan helposti heittää jäteastiaan.
EnglishThe words of von Clausewitz, a Prussian general, that ‘war is merely a continuation of politics by other means’ now belong in the dustbin of history.
Preussilaisen kenraalin von Clausewitzin sanat "sodankäynti on vain politiikan väline" joutavat nyt historian romukoppaan.
EnglishOn the other hand, though, Mr Nassauer, I do not see why either this report or the directive from the Commission should be destined for the dustbin.
Jäsen Nassauer, en toisaalta kuitenkaan näe, miksi tämä mietintö tai komission direktiiviehdotus tulisi heittää roskakoriin.