EN duck
volume_up
{főnév}

1. általános

2. madártan

duck
Basically you take a goose or a duck and you force feed a ton of grain down its throat.
Periaatteessa siinä otetaan hanhi tai ankka, ja sille syötetään väkisin tonni jyviä.
However, I was an older Mr Fatuzzo MEP with whiter hair and I was also rich, very rich, absolutely filthy rich, so rich that I could swim in a pool of gold like Donald Duck' s Uncle Scrooge.
Unessa minulla oli kuitenkin valkoiset hiukset, olin vanhempi ja myös rikas, hyvin rikas, tavattoman rikas, niin rikas, että kylvin kullassa kuin Roope Ankka.
duck

3. textilek

Szinonimák (angolul) a(z) duck szóra:

duck

Példamondatok a(z) "duck" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIt is about as legal as the Beagle Boys deciding to empty Scrooge McDuck’s money bin.
Tämä on yhtä laillista kuin se, että Karhukopla tyhjentää Roope-sedän rahasäiliön.
EnglishMy Group will not be party to efforts to paint the Prodi Commission as a lame duck.
Ryhmäni ei aio osallistua toimiin, joilla Prodin komissio yritetään leimata heikoksi.
EnglishSalter's Duck was killed by the nuclear industry which said it would not be effective.
Ydinvoimateollisuus tuhosi Salterin ankan sanomalla, ettei se olisi tehokas.
EnglishTime and time again we duck the issue, and public opinion is rightly worried.
Kerta toisensa jälkeen väistelemme aihetta, ja suuri yleisö on oikeutetusti huolissaan.
EnglishMr President, renewable energy has been something of a lame duck in the Community.
Arvoisa puhemies, uusiutuva energia on ollut jonkinlaisen siipirikon asemassa yhteisössä.
EnglishHe invented something called Salter's Duck, a cheap way of producing wave energy.
Hän keksi niin kutsutun Salterin ankan (Salter's duck), halvan keinon tuottaa aaltoenergiaa.
EnglishThe rapporteur has managed to duck the issue in 31 convoluted paragraphs.
Esittelijä on onnistunut kiertelemään ja kaartelemaan pääasiaa 31:n hyvin monimutkaisen kohdan avulla.
EnglishContrary to what some people here say, this is a way for Parliament to duck its political responsibilities.
Toisin kuin jotkut täällä sanovat, tämä on eräs tapa pakoilla parlamentin poliittista vastuuta.
EnglishEuropean companies which duck European standards abroad must be excluded from all EU grants.
Täkäläiset yritykset, jotka muualla rikkovat eurooppalaisia standardeja, täytyy sulkea EU-tukien ulkopuolelle.
EnglishIt should not duck its responsibilities yet again.
Sen ei pitäisi vältellä velvollisuuksiaan jälleen kerran.
EnglishThat is a question which we in Europe regularly duck.
Tätä kysymystä me Euroopassa jatkuvasti välttelemme.
EnglishInevitably the interim Commission will be perceived as a lame duck - but sometimes lame ducks can surprise us.
Väliaikaista komissiota pidetään väistämättä siipirikkona - mutta joskus siipirikot voivat yllättää meidät.
EnglishFinally, let us turn to the ill-fated draft Constitutional Treaty, which has been a dead duck for some time now.
Tarkastelkaamme lopuksi kovaonnista perustuslakisopimusluonnosta, joka on nyt ollut jo jonkin aikaa kuopattuna.
EnglishIn 2004 we will see a lame-duck Commission on its last legs and the European election cutting across the IGC.
Vuonna 2004 siipirikko komissio hautoo viimeisiä muniaan ja Euroopan parlamentin vaalit osuvat päällekkäin HVK:n kanssa.
EnglishWe cannot afford to duck our responsibilities here.
Meillä ei ole varaa välttää vastuutamme.
EnglishUp to now, the biotechnology sector has been the lame duck as regards legislation facilitating economic support.
Tähän saakka biotekniikka-alaa on tuettu heikosti, kun on ollut kysymys taloudellista tukea koskevasta lainsäädännöstä.
EnglishThe countries of Europe have to get their act together in their affirmation of the fact that we cannot go on supporting a lame duck forever.
Euroopan maiden on ryhdistäydyttävä ja todettava, ettei puujalkateollisuutta voida ikuisuuksiin ylläpitää.
EnglishCroatia cannot duck that issue.
Kroatia ei voi vältellä tätä kysymystä.
EnglishThis proved to be nothing more than an expensive dead duck and was seen and treated as such from the outset by Milosevic.
Tämä osoittautui pelkästään kuolleena syntyneeksi kalliiksi ajatukseksi, ja Milosevi piti ja kohteli sitä sellaisena alusta alkaen.
Englishto take to sth like a duck takes to water