EN drop-out
volume_up
{főnév}

Példamondatok a(z) "drop-out" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe tried to predict which cadets would stay in military training and which would drop out.
Yritimme ennustaa ketkä pysyisivät koulutuksessa ja ketkä lopettaisivat.
EnglishEven now, there are proposals to squeeze the very last drop out of the taxpayer and tax sources.
Nytkin siinä pyritään puristamaan viimeinenkin pisara veronmaksajilta ja verolähteistä.
EnglishToday, the average rate of school drop-out in the EU is over 16%.
Tällä hetkellä EU:ssa yli 16 prosenttia nuorista jättää koulunsa kesken.
EnglishThis drop-out rate corresponds exactly to the increase in agricultural productivity.
Se on tarkalleen se luopumisaste, joka täsmää maataloudessa tapahtuneen tuottavuuskehityksen kanssa.
EnglishEarly marriage and other entrenched customs mean that girls often drop out of school.
Varhain solmitut avioliitot ja perinteiset roolimallit estävät naisia saattamasta opintojaan loppuun.
EnglishWe have an EU-wide school drop-out rate of over 14%.
Koulupudokkaiden osuus koko EU:ssa on yli 14 prosenttia.
EnglishThen of course some shipyards would drop out although they are much more competitive than others.
Silloin luonnollisesti muutamat telakat putoaisivat pois, vaikka niillä on paljon parempi kilpailuasema kuin muilla.
EnglishThe statistics on the drop-out rates of immigrants at the higher levels of education are illustrative.
Maahanmuuttajien koulunkäynnin keskeyttämistä koskevat tilastot koulutuksen korkeammilla tasoilla ovat kuvaavia.
EnglishBecause of the hunger, I was forced to drop out of school.
Nälän takia minun täytyi lopettaa koulunkäynti.
EnglishThe country' s regime, which is also culpable, has managed to squeeze every last drop out of the negotiations in this matter.
Maan hallitus, joka ei ole syytön, on tässä asiassa saavuttanut neuvotteluissa haluamansa.
EnglishSchool failure and drop-out rates are a tragedy of our times and may well be for the future.
Heikko koulumenestys ja koulunsa keskeyttäneiden määrä ovat oman aikamme ja mahdollisesti myös tulevaisuuden murhenäytelmiä.
EnglishWhy is it that we have failed to look at the structural problems that are causing people to drop out of education?
Miksi emme ole tarkastelleet niitä rakenteellisia ongelmia, jotka saavat ihmiset jättämään koulutuksen kesken?
EnglishThe European Commission has to explicitly request the Member States to develop action plans for fighting against school drop out.
Euroopan komission on selkeästi pyydettävä jäsenvaltioita laatimaan toimintasuunnitelmia koulun keskeyttämisen estämiseksi.
EnglishThey firmly blame the heavy and bureaucratic nature of the audit requirements as a reason for the high levels of drop-out.
He syyttävät vakaasti tarkastusvaatimusten raskasta ja byrokraattista luonnetta siitä, että ohjelman kesken jättäneitä on niin paljon.
Englishto drop out of the rat race
EnglishNot participating yourself but denying others the use of joint structures: that is something that we should not accept from those who drop out in future!
Emme saa tulevaisuudessa enää sallia sitä, että ne, jotka eivät itse osallistu, kieltävät toisia käyttämästä yhteisiä rakenteita!
EnglishAs well as early years education, it targets, firstly, the reduction of school drop-out rates and, secondly, increasing the number of graduates.
Varhaiskasvatuksen avulla siinä otetaan tavoitteeksi koulunkäynnin keskeyttämisen vähentäminen ja toiseksi valmistuneiden määrän lisääminen.
EnglishNonetheless, we have a correspondingly high drop-out rate in farms, and we have not managed to satisfy the farming population either.
Oli miten oli, tilojen osalta luopumisaste tulee pysymään aina vastaavansuuruisena ja maatalouden piirissä toimivienkaan keskuudessa emme ole saaneet aikaan tyytyväisyyttä.
EnglishHowever, there is reason to believe that the harsh working hours contribute to a significant drop-out rate, with a particular impact on women junior doctors.
On kuitenkin syytä uskoa, että vaikeat työajat lisäävät merkittävällä tavalla opintojen keskeyttämistä ja vaikuttavat erityisesti nuoriin naislääkäreihin.
EnglishAlthough access and entitlement to an education are guaranteed by European regulations, the majority of children belonging to poor Roma communities do not attend school at all or drop out.
EU:n säädöksissä taataan pääsy ja oikeus koulutukseen, mutta valtaosa köyhien romaniyhteisöjen lapsista ei lainkaan käy koulua tai jättävät sen kesken.