angol-finn fordítás erre a szóra: dressed up

EN

"dressed up" finn fordítás

EN dressed up
volume_up
{melléknév}

dressed up (és: decent)

Példamondatok a(z) "dressed up" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAggression, however it is dressed up, lies at the heart of imperialism.
Aggressio on imperialismin ytimessä, verhoutuu se sitten minkälaiseen kaapuun tahansa.
EnglishThis is fundamentally a development cooperation agreement dressed up as a fishing agreement.
Tämä on itse asiassa kalastussopimukseksi naamioitu kehitysyhteistyösopimus.
EnglishOur armies should not be recruited to the process of political integration, dressed up in other clothes.
Sotavoimiamme ei pitäisi valjastaa edistämään poliittista integraatiota valepuvussa.
EnglishThis is the umpteenth case of tax theft, dressed up and peddled in this House as democratisation.
Tämä on ties kuinka mones verovarkaustapaus, jota tässä talossa väitetään demokratisoinniksi.
EnglishMaybe dressed-up dictatorship is preferred over democracy.
Ehkä naamioitua diktatuuria pidetään parempana kuin demokratiaa.
EnglishSavings products have been dressed up to resemble pensions.
Säästötuotteet on verhottu, jotta ne muistuttaisivat eläkkeitä.
EnglishIt is robbing Peter to pay Paul, dressed up as something else.
Se merkitsisi rahan ryöstämistä yhdeltä osapuolelta toisen, naamioidun, osapuolen velan maksamiseksi.
EnglishIf it were merely democracy that had been at stake, MEPs would not have got dressed up in orange.
Jos kyse olisi ollut yksistään demokratiasta, Euroopan parlamentin jäsenet eivät olisi pukeutuneet oranssiin.
EnglishThis report is a clear example of manipulation dressed up as the EU’s information and communication strategy.
Mietintö on selvä esimerkki manipuloinnista, joka on yritetty verhota EU:n tiedotus- ja viestintästrategiaksi.
EnglishOld ideas are being dressed up in splendid new words.
Käsitteitä varten on kauniita uusia sanoja.
EnglishIf you look for civil justice in this, you find a bit of contract law dressed up as consumer law.
Jos tästä asiakirjasta etsitään yksityisoikeutta, löydetään hitunen sopimuslainsäädäntöä, joka on puettu kuluttajalainsäädännöksi.
English. - Mr President, this project is being dressed up as all about concern for the welfare of children.
IND/DEM-ryhmän puolesta. - (EN) Arvoisa puhemies, tämä hanke on naamioitu huoleksi lasten hyvinvoinnista.
EnglishGood science gives way more and more to populist and emotive responses, often dressed up as the precautionary principle.
Varovaisuusperiaatteen kaapuun puetut populistiset ja tunnesävytteiset reaktiot vievät yhä useammin voiton hyvästä tieteestä.
English   Mr President, once again we are faced with legislation designed for one purpose but dressed up as something else.
   Arvoisa puhemies, käsittelemme jälleen kerran lainsäädäntöä, joka on laadittu jotakin tarkoitusta varten mutta puettu joksikin aivan muuksi.
EnglishBut at the same time we should be careful to avoid negative effects on safety, even dressed up as increased efficiency.
Meidän on tällöin kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen, ettei varustajien pyrkimys tehokkuuden lisäämiseen vaikuta haitallisesti turvallisuuteen.
EnglishAs a general rule, it will simply be an attempt to present people with a fait accompli dressed up as some sort of God-given truth.
Sen tarkoituksena on etenkin ja yleisesti ottaen yrittää panna kansalaiset tapahtuneiden tosiasioiden eteen ylhäältä saneltavan totuuden nimessä.
English. - (FI) Mr President, it is regrettable that there are so many different conflicts in the world dressed up in the guise of religion.
laatija. - (FI) Arvoisa puhemies, on valitettavaa, että maailmassa on niin paljon erilaisia konflikteja, jotka pukeutuvat uskontojen hahmoon.
EnglishAll of this is dressed up as a precautionary principal that is nothing more than the regressive reaction of an Amish-style European elite.
Kaiken tämän verukkeena käytetään ennalta varautumisen periaatetta, joka on pelkkä eurooppalaisen vanhakantaisen eliitin taantumuksellinen reaktio.
EnglishWho is going to allow a bunch of little girls, dressed up — " (Laughter) " — to come inside a jail and dance with their daddies in Spongebob suits?"
Kuka päästäisi joukon pikkutyttöjä hienosti pukeutuneina ---" (Naurua) " --- vankilaan ja antaisi heidän tanssia Paavo Pesusieni -asuisten isiensä kanssa?"
EnglishToo often, what we see is a realisation of the urgency of the situation and a juxtaposition of national solutions that are then dressed up as a European solution.
Liian usein näemme, että ymmärretään tilanteen kiireellisyys ja rinnastetaan kansalliset ratkaisut, jotka sitten esitetään eurooppalaisena ratkaisuna.