angol-finn fordítás erre a szóra: dissatisfied

EN

"dissatisfied" finn fordítás

EN dissatisfied
volume_up
{melléknév}

   Mr President, I too was dissatisfied with the Commission’s reply.
   Arvoisa puhemies, minäkin olen tyytymätön komission vastaukseen.
It is easy then to understand that the opposition is dissatisfied because it has lost power.
Siten on helppo ymmärtää, että oppositio on tyytymätön, koska se on menettänyt vallan.
   Commissioner, I can tell you that I am altogether dissatisfied with the response given.
   Arvoisa komission jäsen, olen täysin tyytymätön saamaani vastaukseen.

Szinonimák (angolul) a(z) dissatisfied szóra:

dissatisfied
satisfied

Példamondatok a(z) "dissatisfied" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe result is 30% growth, so we are not completely dissatisfied with the result.
Tuloksena oli 30 prosentin lisäys, joten emme ole juurikaan tyytymättömiä tulokseen.
EnglishAccording to him, people have been dissatisfied with the European Union for years.
Kansalaiset ovat hänen mukaansa olleet jo vuosikausia tyytymättömiä Euroopan unioniin.
EnglishIf people are dissatisfied with the system, they must change the system.
Jos ihmiset ovat tyytymättömiä järjestelmään, heidän on muutettava sitä.
EnglishWe can return to it if colleagues remain dissatisfied with the matter.
Palaamme asiaan, jos parlamentin jäsenet ovat siihen vielä tyytymättömiä.
EnglishIf we are dissatisfied with the laws, we can choose new representatives and obtain new laws.
Jos emme ole tyytyväisiä lakeihin, voimme valita uusia edustajia ja saada uusia lakeja.
EnglishThere are enough minorities who are dissatisfied with the discrimination against minorities.
Arabimaissa on tarpeeksi vähemmistöjä, jotka ovat tyytymättömiä vähemmistöjen syrjintään.
EnglishCommissioner, we are extremely dissatisfied with this state of affairs.
Arvoisa komission jäsen, olemme sen johdosta erittäin tyytymättömiä.
EnglishIt is no good simply to be dissatisfied with the result of the established system.
Turhaa on valittaa jo vakiintuneen järjestelmän tuloksista.
English   – Mr President, a great many people in Europe are dissatisfied.
   – Arvoisa puhemies, varsin monet eurooppalaiset ovat tyytymättömiä.
EnglishIn truth, we must be dissatisfied with all these measures, which are sweeping.
Tosiasiassa meidän on syytä olla tyytymättömiä kaikkiin näihin toimenpiteisiin, jotka ovat kiemurtelevia.
EnglishEveryone grumbles, everyone is dissatisfied, and, ultimately, that is the result of this compromise.
Kaikki nurisevat siitä, kaikki ovat tyytymättömiä, ja siihenhän kompromissit aina johtavat.
EnglishWe all know that our Russian colleagues are very dissatisfied with the resolutions we are adopting.
Tiedämme kaikki, että venäläiset kollegamme ovat hyvin tyytymättömiä antamiimme päätöslauselmiin.
EnglishThere are enough women who are dissatisfied with the continuing severe discrimination against women.
Arabimaissa on tarpeeksi naisia, jotka ovat tyytymättömiä yhä jatkuvaan naisten ankaraan syrjintään.
EnglishNot that we as MEPs should be dissatisfied.
En tarkoita, että meidän parlamentaarikkoina tarvitsisi olla tyytymättömiä.
EnglishIt is apparent, from the large number of amendments which have been put down, that other people are dissatisfied too.
Myös muut ovat ilmaisseet selvästi tyytymättömyytensä esittämällä runsaasti tarkistuksia.
EnglishThe Commission is aware that some landowners in Finland have been dissatisfied with the Natura 2000 proposals.
Komissio tietää, että osa Suomen maanomistajista on ollut tyytymättömiä Natura 2000 -ehdotuksiin.
EnglishWe are most dissatisfied with the inadequate use being made of money from the Tobacco Research Fund.
Olemme täysin tyytymättömiä siihen, että tupakan tutkimusrahaston määrärahoja ei käytetä riittävässä määrin.
EnglishWe are not the only ones, however, who are dissatisfied.
Emme ole kuitenkaan ainoita, jotka ovat tyytymättömiä.
EnglishOtherwise, we would be saying we are dissatisfied with both the G8 method and the method of this European Union.
Vaihtoehto on se, että emme voi tyytyä G8-ryhmän emmekä liioin Euroopan unionin käyttämään menetelmään.
EnglishTo many dissatisfied Czechs this may seem like window dressing, yet I remain optimistic.
Monien tyytymättömien tšekkien mielestä tämä voi näyttää pelkältä julkisivun kaunistamiselta, mutta olen kuitenkin optimistinen.