angol-finn fordítás erre a szóra: dedicated

EN

"dedicated" finn fordítás

EN dedicated
volume_up
{melléknév}

dedicated
volume_up
omistautunut {mn} (työlleen)
I am glad that we have such a dedicated ally in keeping the Barcelona objectives.
Olen iloinen, että meillä on niin omistautunut liittolainen pyrkiessämme Barcelonan tavoitteisiin.
It has been proved that a dedicated few can hold a majority to ransom.
Olemme nähneet, miten muutama harva asialleen omistautunut voi pitää enemmistöä otteessaan.
A Community dedicated to free thought, free movement and free enterprise.
Yhteisö, joka on omistautunut vapaalle ajattelutavalle, vapaalle liikkuvuudelle ja vapaalle yrittäjyydelle.
dedicated
volume_up
harras {mn} (työlleen)
dedicated
volume_up
vannoutunut {mn} (työlleen)
But your presidency will not be indifferent, because you are a dedicated European.
Mutta puhemieskautenne ei tule olemaan ponneton, koska olette vannoutunut eurooppalainen.
dedicated
The main part of my report, however, is dedicated to Parliament’s budget.
Valtaosa mietinnöstäni on kuitenkin omistettu parlamentin talousarviolle.
A second part is dedicated to questions regarding enlargement.
Toinen on omistettu laajentumiseen liittyville kysymyksille.
This was the first-ever policy document dedicated specifically to Roma.
Se oli kaikkien aikojen ensimmäinen erityisesti romanien asialle omistettu valmisteluasiakirja.

Szinonimák (angolul) a(z) dedicated szóra:

dedicated

Példamondatok a(z) "dedicated" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAn average of 40% of the budget of poor countries is dedicated to debt payments.
Köyhät maat käyttävät keskimäärin 40 prosenttia talousarviostaan velanhoitoon.
EnglishThank you, Mr Titley, for the 20 years you have dedicated to the European cause.
(IT) Kiitos, Gary Titley, 20 vuodesta, jotka olette omistanut EU:n asialle.
EnglishThen you have to offer them absolute, dedicated, passionate service to them.
Sitten heille on tarjottava ehdottoman omistautunutta ja intohimoista palvelua.
EnglishHizbollah is an organisation dedicated to terrorism, which is indisputable.
Ei ole epäilystäkään, etteikö Hizbollah olisi terrorismille omistautuva järjestö.
EnglishSome of these resources could be dedicated to fund intra-Maghreb cooperation.
Osa näistä varoista voitaisiin osoittaa Maghrebin sisäisen yhteistyön rahoitukseen.
EnglishHaving dedicated most of this parliamentary term to this activity, I am happy.
Olen tyytyväinen omistettuani suurimman osan toimikautta tämän asian käsittelemiseen.
EnglishHungary has dedicated structural funds and rural development funds at its disposal.
Unkarilla on käytettävissään tietyt rakennerahastot ja maaseudun kehittämisrahastot.
EnglishToday is 13 February, Mr President, and tomorrow is the day dedicated to lovers.
Tänään on 13. helmikuuta, arvoisa puhemies, ja huomenna vietetään rakastuneiden päivää.
EnglishA computer's video card contains dedicated memory that it uses to display graphics.
Tietokoneen näyttösovitin sisältää grafiikan näyttämiseen varattua muistia.
EnglishEU policy should be dedicated to the well-being of all its citizens, not just the rich.
Politiikka on vastuussa kaikkien hyvinvoinnista, ei vain niiden, joilla on rahaa.
EnglishIn addition, the Commission keeps its website dedicated to this outbreak up to date.
Lisäksi komissio päivittää jatkuvasti epidemiaa käsitteleviä verkkosivujaan.
EnglishAs you know, there is a Europol department dedicated to combating terrorism.
Kuten tiedätte, yksi Europolin osastoista keskittyy terrorismin torjuntaan.
EnglishAnd we, of course, intend to further improve our resources dedicated to this task.
Aiomme luonnollisesti parantaa edelleen menetelmiämme tämänsuuntaisesti.
EnglishOut of the 7 213 words in this report, a mere handful are dedicated to the truth.
Tämän mietinnön kaikkiaan 7 213 sanasta ainoastaan kuudessa kerrotaan totuus tilanteesta!
EnglishTherefore, we now call on the Commission to come up with a dedicated legislative proposal.
Kehotamme siten nyt komissiota esittämään perusteellisen lainsäädäntöehdotuksen.
EnglishHuman rights projects are also being funded through separate dedicated budget lines.
Lisäksi rahoitetaan ihmisoikeushankkeita varta vasten tähän varatusta budjettikohdasta.
EnglishThat is why this working party has dedicated particular attention to this.
Siitä syystä myös työryhmä on kiinnittänyt tähän asiaan erityistä huomiota.
EnglishThe EU cannot and must not be a group of countries dedicated to looking inwards.
EU ei voi eikä saa olla pelkkä sisäänpäin kääntyneiden maiden ryhmä.
EnglishSpecific allocations of European money will have to be dedicated to this area of research.
Euroopan varoista on varattava erityisiä määrärahoja tälle tutkimuksen alalle.
EnglishWe have also dedicated human resources to the implementation of FLEGT.
Olemme osoittaneet myös inhimillisiä resursseja FLEGT-sopimusten täytäntöönpanoon.