angol-finn fordítás erre a szóra: constellation

EN

"constellation" finn fordítás

EN constellation
volume_up
{főnév}

1. csillagászat

constellation
constellation

2. átvitt értelemben

constellation
volume_up
ryhmä {fn} [átv.]
constellation
volume_up
ryhmittymä {fn} [átv.]
constellation
volume_up
joukko {fn} [átv.]

Szinonimák (angolul) a(z) constellation szóra:

constellation

Példamondatok a(z) "constellation" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishObviously, each Council constellation is doing its work in this area.
On selvää, että jokainen neuvoston kokoonpano tekee työnsä tässä asiassa.
EnglishThis unconstitutional situation issues directly from the nature of the country' s political constellation.
Perustuslain vastainen tilanne johtuu suoraan maan poliittisesta tilasta.
EnglishOur own system will enable us to define the best possible constellation of flight paths for Europe.
Oman järjestelmämme ansiosta voimme määrittää Euroopan kannalta parhaat mahdolliset lentoreitit.
EnglishAgain in its wisdom, the European Council has set up what I like to call a 'constellation of satellites' .
Niin ikään suuressa viisaudessaan Eurooppa-neuvosto on perustanut ns. satelliittivirastot.
EnglishMore fundamentally, however, the growth of M1 and M3 continues to reflect the current constellation of interest rates.
Koroilla on kuitenkin olennaisempi vaikutus M1:n ja M3:n kasvuun.
EnglishThis will be followed by the construction and launch of the first four satellites in the Galileo constellation.
Sen jälkeen rakennetaan ja lähetetään kiertoradalle neljä ensimmäistä Galileo-järjestelmän satelliittia.
EnglishIt is therefore a case of putting together the Council' s various strategies depending on which constellation is concerned.
Kyse on siis neuvoston eri strategioiden yhdistämisestä, riippuen siitä, mistä kokoonpanosta on kyse.
EnglishThe interest rate constellation also includes a further widening in the spread between interest rates paid on short-term time deposits and those paid on overnight deposits.
Lisäksi lyhytaikaisten määräaikaistalletusten ja yön yli ‑talletusten korkoero on jatkanut kasvuaan.
EnglishHowever, with the current interest rate constellation already in place for some time, the latest data suggest that the large shifts in the allocation of funds are waning.
Koska nykyinen korkotilanne on vallinnut jo jonkin aikaa, laajamittainen sijoitusten siirtäminen on tuoreimpien tietojen perusteella kuitenkin vähenemässä.
EnglishI am not saying that particular sections of the political constellation or shortcomings in the field of democracy, human rights and so on, might not still be improved this year.
En tarkoita sitä, että tiettyjä poliittisen tilanteen osia tai puutteita demokratiassa, ihmisoikeuksissa tai muissa asioissa ei voitaisi korjata jo tänä vuonna.
EnglishThe honourable Member refers to the Council constellation in which it is possibly most difficult to find the concrete framework demanded by the work on sustainable development.
Arvoisa jäsen ottaa esille sen neuvoston kokoonpanon, jossa on ehkä kaikkein vaikeinta löytää se konkreettisuus, jota kestävän kehityksen parissa tehtävä työ vaatii.
EnglishAt the moment, this "constellation' of drug-taking, together with alcohol abuse, constitutes a serious epidemiological and social problem which requires our full attention.
Tämä " yhdistelmäkäyttö" yhdessä alkoholin liikakulutuksen kanssa on nykyään vakava epidemiologinen ja yhteiskunnallinen ongelma, johon on syytä kiinnittää paljon huomiota.
EnglishAs Mr Pöttering has said, this system is based on a constellation of 30 satellites and ground stations and will provide users in many sectors with information on their location.
Kuten Hans-Gert Pöttering sanoi, tämä järjestelmä perustuu 30 satelliitin ja maa-asemien yhdistelmään, ja sen avulla toimitetaan monien alojen toimijoille tietoja heidän sijainnistaan.
EnglishI do not approve of EU quangos such as the so-called 'EU Agency for Fundamental Rights' or indeed funding from public money of the constellation of NGOs pushing the Left's agenda.
En hyväksy EU:n virastoja, kuten Euroopan unionin perusoikeusvirastoa tai myöskään vasemmiston ohjelmaa eteenpäin vievien kansalaisjärjestöjen kirjon rahoittamista julkisista varoista.