angol-finn fordítás erre a szóra: confrontational

EN

"confrontational" finn fordítás

FI

EN confrontational
volume_up
{melléknév}

confrontational (és: aggressive)

Példamondatok a(z) "confrontational" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThis has been a broad and consensual task, not a confrontational and one-sided one.
Tämä on ollut laaja ja yhteisymmärrykseen perustuva, ei riitaisa ja yksipuolinen tehtävä.
EnglishIt is crucial that we not be confrontational, for that would get us nowhere.
Meidän kannaltamme on ratkaisevaa, että emme esiinny hyökkäävästi. Se ei johda mihinkään.
EnglishOne would hope that it would be addressed in an amicable and non-confrontational manner.
Olisi toivottavaa, että se käsitellään sovinnollisesti ja ilman vastakkainasetteluja.
EnglishParliament has been prepared to be confrontational over this, and rightly so.
Parlamentti on ollut valmis puuttumaan asioihin, mikä on oikeutettua.
EnglishIn principle, an approach based on partnership is preferable to a confrontational one.
Periaatteessa kumppanuuteen perustuva lähestymistapa on parempi kuin vastakkainasettelu.
EnglishHowever, it has been based on an ideological, confrontational approach.
Sen perustana on tosin ollut ideologinen ja vastakkainasetteluja ruokkiva lähestymistapa.
EnglishIn my view, it is a balanced and non-confrontational document.
Mielestäni kyseessä on tasapainoinen asiakirja, johon ei sisälly vastakkainasettelua.
EnglishHowever, clear speaking is not the same as being confrontational - we should avoid that.
Selkeä puhe ei tarkoita kuitenkaan vastakkainasettelujen luomista - sitä meidän pitäisi välttää.
EnglishIt was not easy at the outset: the situation was fairly confrontational.
Alku ei ollut helppo: vastakkainasettelua oli sangen paljon.
EnglishAnother risk is a kind of confrontational position with Russia.
Toinen vaara on jonkinlainen vastatusten asettuminen Venäjän kanssa.
EnglishAt present some circles, including a few in the EU, are trying to hamper cooperation by being confrontational.
Nyt jotkut piirit, myös EU:ssa, pyrkivät vastakkainasettelulla vähentämään yhteistyötä.
EnglishI suppose that we are now less confrontational.
Uskoakseni käyttäydymme nyt vähemmän riitaisasti.
EnglishThis confrontational Russia phobia shamefully feeds the new Cold War drive of America's warmongering neo-con lobby.
Tämä uhmakas Venäjän pelko ruokkii häpeällisesti Yhdysvaltojen sotaisan uuskonservatiiviryhmän uutta kylmä sota -kampanjaa.
EnglishWe cannot expect a positive outcome to some of these negotiations while decisions which are seen to be confrontational are taking place.
Emme voi odottaa positiivista tulosta näiltä neuvotteluilta, jos samaan aikaan tehdään päinvastaisia päätöksiä.
EnglishWe are assisting in the training of their negotiators because we believe these negotiations are not confrontational or adversarial.
Me osallistumme neuvottelijoiden kouluttamiseen, koska me uskomme, että neuvotteluissa ei ole vastapuolia tai vastakkainasetteluja.
EnglishThis is undoubtedly one reason, Mr Wynn, why the budgetary procedure is no longer confrontational and has become far more constructive in tone.
Hyvä jäsen Wynn, tämä on epäilemättä yksi syy siihen, miksi talousarviomenettely ei ole enää riitaisa, vaan sävy on paljon rakentavampi.
EnglishI would simply like to strengthen this point by saying that if we cannot resolve them, clearly we are going to enter into a confrontational phase.
Haluaisin yksinkertaisesti korostaa tätä seikkaa toteamalla, että jos me emme ratkaise niitä, päädymme varmasti ristiriitatilanteeseen.
EnglishThe measures it puts forward are within the framework of this policy, so they hide the real reason behind the problems: the EU's confrontational policy.
Siinä esitetyt toimenpiteet ovat tämän politiikan mukaisia, joten ne peittävät ongelmien todellisen syyn: EU:n vastakkainasettelun politiikan.
EnglishThe motivation for the motion appears to be unnecessarily confrontational, rather than a genuine attempt to promote the cause of tolerance and non-discrimination.
Esityksen perusteena näyttää olevan tarpeeton vastakkainasettelu eikä todellinen pyrkimys edistää suvaitsevaisuutta ja syrjimättömyyttä.
EnglishI have rarely experienced such a non-confrontational debate in this House on a proposal providing for greater protection of consumers as well as for benefits to businesses.
En ole usein kokenut tässä parlamentissa näin riidatonta keskustelua ehdotuksesta, joka lisää kuluttajansuojaa ja tuo etuja yrityksille.