angol-finn fordítás erre a szóra: completely

EN

"completely" finn fordítás

EN completely
volume_up
{határozószó}

completely (és: altogether, fully, outright, perfectly)
That is of course a completely absurd policy, and one we can completely revise.
Tällainen politiikka on tietenkin täysin järjetöntä, ja voimme muuttaa sen kokonaan.
It will completely undermine the efforts of colony egg producers in the UK.
Se vesittää täysin Yhdistyneen kuningaskunnan munantuottajakuntien ponnistelut.
Some Members are left feeling not completely satisfied. This is understandable.
Jotkut parlamentin jäsenet eivät ole täysin tyytyväisiä, mikä on ymmärrettävää.
completely (és: entirely, fully, in full, outright)
- The subsidy for European political parties should be completely abolished.
- Tuki Euroopan poliittisille puolueille pitäisi lakkauttaa kokonaan.
That is of course a completely absurd policy, and one we can completely revise.
Tällainen politiikka on tietenkin täysin järjetöntä, ja voimme muuttaa sen kokonaan.
Both the US and Japan are pulling out of this research completely.
Sekä Yhdysvallat että Japani ovat vetäytyneet kokonaan pois tästä tutkimuksesta.
completely (és: perfectly)
We know that foreign policy complications result, as international law is being trampled underfoot here in a completely grey area.
Tiedämme, että ulkopolitiikan monimutkaisuus johtaa tässä täydellisen harmaalle alueelle, kun kansainvälistä lainsäädäntöä loukataan.
They completely interrupt the communication between the brain and the spinal cord, thus leading to complete and permanent paralysis of the leg.
Ne katkaisevat täydellisesti aivojen ja selkäytimen väliset yhteydet, aiheuttaen siten jalkojen täydellisen ja pysyvän halvaantumisen.
The European idea, because it is based on competition and a policy of completely free trade, is colliding head-on with money in these economic wars, and now these currency wars.
Eurooppalainen aate törmää rahan muuriin taloussodissa ja nyt myös valuuttasodissa, koska aate perustuu kilpailuun ja täydellisen vapaaseen kauppaan.
completely (és: pretty)
volume_up
ihan {hsz}
Every morning, again, after getting out of that tent your brain is completely wiped out.
Joka aamu, taas, päästyäni teltasta aivot olivat ihan muusia.
What do we do about that when I'm feeling completely wired?"
Mitä pitäisi tehdä, kun olen ihan täpinöissäni?"
Something which should now be settled, and which is completely new, is the question of taking legal action.
Asia, josta pitäisi säätää ja joka oikeastaan on ihan uusi, on valitusoikeus.
completely
As for the social aspects, they were completely absent from the Green Paper.
Vihreästä kirjasta puuttuivat tyystin sosiaaliset näkökohdat.
The other paragraphs are about something completely different.
Muut kohdat koskevat tyystin eri asioita.
If that does not go completely against all of the pretty words on crisis prevention, I do not know what does.
Jos tämä ei ole tyystin kriisien ehkäisemistä koskevien kauniiden sanojen vastaista, niin mikä sitten?

Példamondatok a(z) "completely" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishHowever, at the moment, this agreement is not yet completely signed and sealed.
Tähän mennessä täyteen sopuun ei ole kuitenkaan päästy eikä se ole vuorenvarmaa.
EnglishWe know that the Union will emerge from this enlargement completely transformed.
Tiedämme hyvin, että unioni muuttuu perinpohjaisesti tämän laajentumisen myötä.
EnglishTo be completely honest, I have to say that this varies from country to country.
Ollakseni aivan rehellinen minun on sanottava, että tämä vaihtelee maasta toiseen.
EnglishThis WTO business is getting completely out of control and so is the Commission.
Maailmankauppajärjestöasiat ovat riistäytymässä hallinnasta kuten komissiokin.
EnglishSometimes, he was almost completely paralysed and had difficulty moving them.
Joskus hän oli lähes halvaantunut ja hänellä oli vaikeuksia liikuttaa raajojaan.
EnglishThe result is 30% growth, so we are not completely dissatisfied with the result.
Tuloksena oli 30 prosentin lisäys, joten emme ole juurikaan tyytymättömiä tulokseen.
EnglishHowever, the proposal for a directive completely disregards climatic conditions.
Direktiiviehdotus ei kuitenkaan huomioi ilmasto-olosuhteita millään tavalla.
EnglishWe have many social problems, but we are completely determined to overcome them.
Meillä on monia sosiaalisia ongelmia, mutta aiomme ratkaista ongelmat päättäväisesti.
EnglishRight now, it seems, however, as if the trend is in completely the opposite direction.
Tällä hetkellä kehitys näyttää kuitenkin kulkevan aivan päinvastaiseen suuntaan.
EnglishWe need a completely new overall concept that will produce these solutions.
Kaiken kaikkiaan se siis on kokonaismalli, jolla nämä ratkaisut saadaan aikaan.
EnglishTheir trial is a farce, and the way it is being conducted completely unacceptable.
Oikeudenkäynti heitä vastaan on farssi, eikä sen käsittelyä voida mitenkään hyväksyä.
EnglishThe experts are beginning to lose the thread, and the citizens are completely lost.
Asiantuntijat alkavat olla hakoteillä, eivätkä kansalaisetkaan tiedä, missä mennään.
EnglishIn order to evaluate the losses properly, the water needs to be drained off completely.
Vahinkojen asianmukainen arviointi edellyttää tulvaveden täydellistä kuivaamista.
EnglishHowever, one vital subject is completely missing: development cooperation.
Erästä keskeistä alaa ei kuitenkaan ole käsitelty lainkaan eli kehitysyhteistyötä.
EnglishThe problem is, though, that this has completely passed the people of Europe by.
Ongelmana kuitenkin on, etteivät EU:n kansalaiset ymmärrä tätä lainkaan.
EnglishLet us completely open our markets to each other and to technology exchange.
Avatkaamme markkinamme täysimääräisesti toisillemme ja teknologiavaihdolle.
EnglishBesides, if we are completely fair, the evaluation is already quite dated.
Sitä paitsi, jos olemme aivan rehellisiä, arviointi on jo hieman vanhentunut.
EnglishIt is a hypocritical act in the face of electors who are completely baffled by it.
Se on tekopyhä teko äänestäjiä kohtaan, sillä he eivät ymmärrä siitä kerrassaan mitään.
EnglishIt is completely unknown how many dead there are under the rubble in Jenin.
Ei lainkaan tiedetä, miten monta kuollutta Jeninissä makaa murskattujen talojen alla.
EnglishWe hope that in 15 years Turkey will fulfil the political criteria completely.
Toivomme, että 15 vuoden kuluttua Turkki täyttää poliittiset kriteerit täysimääräisesti.