angol-finn fordítás erre a szóra: commodity

EN

"commodity" finn fordítás

EN commodity
volume_up
{főnév}

commodity (és: utility)
Drugs are a commodity and are being traded on the open market in our towns and cities.
Huumausaineet ovat hyödyke, ja niillä käydään avointa kauppaa kaupungeissamme.
However, energy is a commodity which must be subject to the principles of the market economy.
Energia on kuitenkin hyödyke, johon on sovellettava markkinatalouden periaatteita.
Health is not a commodity to be bought and sold on the internal market.
Terveys ei ole hyödyke, jota voi ostaa ja myydä sisämarkkinoilla.
commodity (és: ware, merchandise)
(NL) Without democratic regulation by the state, health becomes a commodity.
(NL) Ilman viranomaisten demokraattista sääntelyä terveydestä tulee kauppatavara.
Energy is not a marketable commodity like any other!
(FR) Energia ei ole samanlainen kauppatavara kuin muut!
Life is not a commodity that can be bought and sold.
Elämä ei ole kauppatavara, jota voisi ostaa ja myydä.
commodity (és: consumable)
Cellophane is a massively important commodity throughout the world.
Sellofaani on tärkeä kulutushyödyke kaikkialla maailmassa.
I will end by stressing once again that energy is not just another commodity.
Päätän puheenvuoroni painottamalla jälleen kerran, ettei energia ole vain yksi kulutushyödyke.
If it is a right - and it is absurd to deny it - then it cannot also be a commodity.
Jos vesi on perusoikeus, minkä kieltämisessä ei olisi mieltä, se ei voi olla kulutushyödyke.
commodity (és: advantage, asset, benefit, good)
volume_up
etu {fn}
commodity (és: comfort, convenience, ease, amenity)
commodity
volume_up
vardagsvara {hímn. és nőn.}

Szinonimák (angolul) a(z) commodity szóra:

commodity

Példamondatok a(z) "commodity" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishCows are becoming a rare commodity in northern Kenya because of climate change.
Lehmistä on tulossa harvinaista kauppatavaraa Keniassa ilmastonmuutoksen vuoksi.
EnglishSafety is an important commodity, especially for the most vulnerable amongst us.
Turvallisuus on tärkeä asia etenkin meille kaikkein heikoimmassa asemassa oleville.
EnglishOn commodity prices, we must have action to reverse declining commodity prices.
Meidän on ryhdyttävä toimiin kulutushyödykkeiden hintojen laskun kääntämiseksi nousuun.
EnglishAction must be taken to fight against the excesses of speculation on commodity markets.
On toteutettava toimia liiallisen keinottelun torjumiseksi hyödykemarkkinoilla.
EnglishThe postal services are being transformed from a public good into a commodity.
Postipalvelut muuttuvat yleishyödyllisestä palvelusta kulutushyödykkeeksi.
EnglishThe hike in food commodity prices is causing difficulties for the European Union as well.
Elintarvikehyödykkeiden hinnannousu aiheuttaa vaikeuksia myös Euroopan unionissa.
EnglishWhat is required is a bit more of that old-fashioned commodity - political will.
Nyt tarvittaisiin vähän enemmän sitä vanhaa kunnon lääkettä - nimittäin poliittista tahtoa.
EnglishCertainly, a book is not a commodity like other household goods and appliances.
Kirja ei kuitenkaan ole sellainen tuote kuin muut kotitaloustavarat.
EnglishIt is not a commercial commodity and nothing should make us depart from this idea.
Se ei ole kauppatavaraa, ja emme saa antaa minkään johtaa meitä harhaan tästä periaatteesta.
EnglishACP commodity-dependent countries know this full well and to their cost.
Hyödykkeistä riippuvaiset AKT-maat tietävät tämän hyvin ja kärsivät siitä.
EnglishThey relate, in particular, to the evolution of energy and non-oil commodity prices.
Riskit liittyvät erityisesti energian ja muiden raaka-aineiden kuin öljyn hintakehitykseen.
EnglishThey relate, in particular, to the evolution of energy and non-oil commodity prices.
Riskit liittyvät erityisesti energian ja muiden raaka­aineiden kuin öljyn hintakehitykseen.
EnglishHuman labour is not a commodity and cannot be subjected to the rules of free competition.
Ihmistyövoima ei ole kauppatavaraa, eikä sitä voi alistaa vapaan kilpailun säännöille.
EnglishMr President, water is not a commodity and the right to water remains a fundamental one.
Arvoisa puhemies, vesi ei ole kauppatavaraa, ja sen käyttöoikeus kuuluu perusoikeuksiin.
EnglishI also believe that, in this area, we need to guard against children' s becoming a commodity.
Tässä asiassa meidän on mielestäni varottava myös tekemästä lapsista kauppatavaraa.
EnglishAs it stands, China risks pushing Africa back into the commodity trap.
Tällä hetkellä Kiina uhkaa työntää Afrikan takaisin kulutushyödykeansaan.
EnglishThe fact that commodity prices are not on the agenda underlines that perception.
Hyödykkeiden hintojen puuttuminen asialistalta vahvistaa tämän.
EnglishThe demand for electricity - a commodity that cannot be stored - peaks.
Sähkön - hyödykkeen, jota ei voi varastoida - kysyntä nousee huippuunsa.
EnglishBrazil will be hit now by the credit crunch and the fall in commodity prices.
Luottolama ja hyödykkeiden hintojen lasku koettelee nyt Brasiliaa.
EnglishThe commodity has been produced in highly productive, motivated and profitable plants.
Tuotetta on valmistettu erittäin hyvin tuottavissa, dynaamisissa ja kannattavissa tehtaissa.