EN commissioner
volume_up
{főnév}

commissioner
Does the Commissioner on the right know what the Commissioner on the left is doing?
Tietääkö oikea komissaari mitä vasen komissaari tekee?
As the Commissioner said, regional policy is nothing less than investment policy.
Kuten komissaari totesi, aluepolitiikka on nimenomaan investointipolitiikkaa.
Because, Commissioner, ladies and gentlemen, they hit at the heart of the matter.
Koska, arvoisa komissaari ja arvoisat jäsenet, ne koskevat keskeisiä asioita.
Abacha's presidential candidacy from four out of five parties and the continued house arrest of Chief Abiola do not constitute a transition to civilian rule, Commissioner Marín.
Se, että Abacha on viidestä puolueesta neljän presidenttiehdokkaana ja päällikkö Abiola on edelleenkin kotiarestissa, ei merkitse siirtymistä siviilihallintoon, komissaari Marín.

Példamondatok a(z) "commissioner" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI should like to hear from Commissioner Frattini how he will avert this problem.
Haluaisin kuulla komission jäseneltä Frattinilta, miten vältämme tämän ongelman.
EnglishMr President, Commissioner, I would firstly like to congratulate the rapporteur.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluan ensiksi onnitella esittelijää.
EnglishYou have the key to nudging things in the right direction, Commissioner Kinnock.
Komission jäsen Kinnock, teillä on mahdollisuus sysätä asioita oikeaan suuntaan.
EnglishMr President, I should like to thank the Commissioner very much for his answers.
Arvoisa puhemies, kiitän komission jäsentä erittäin paljon hänen vastauksistaan.
EnglishMr President, I would like to welcome Commissioner Kallas and my fellow Members.
Arvoisa puhemies, toivotan tervetulleeksi komission jäsen Kallasin ja kollegani.
EnglishYou talk, Commissioner, in that package, about an energy partnership with Africa.
Arvoisa komission jäsen, puhutte paketissa energiakumppanuudesta Afrikan kanssa.
EnglishI am pleased to hear what the Commissioner said about the sustainability scheme.
Komission jäsenen sanat kestävyyttä koskevasta järjestelmästä ilahduttivat minua.
EnglishThe Council has confirmed, as has the Commissioner, that this is indeed the case.
Neuvosto ja komission jäsen ovat vahvistaneet, että tilanne todellakin oli tämä.
EnglishI am sure that Commissioner Frattini will have something to add in this respect.
Olen varma, että komission jäsen Frattinilla on jotakin sanottavaa tästä asiasta.
EnglishAnd that makes it hard - as the Commissioner says - to educate people about AIDS.
Ja kuten komission jäsen totesi, tämä vaikeuttaa ihmisten valistamista aidsista.
EnglishThat is why Commissioner Louis Michel went out to the region to see for himself.
Komission jäsen Louis Michel matkusti siksi alueelle ottamaan tilanteesta selvää.
EnglishYes, the Commissioner was quite right to refer to the obligation to get results!
Arvoisa komission jäsen, mainitsitte tulosvelvoitteen. Miten oikeassa olettekaan!
EnglishAs Commissioner Patten said, the culture of death must be defeated and destroyed.
Kuten komission jäsen Patten totesi, kuoleman kulttuuri on lyötävä ja tuhottava.
EnglishThe Commissioner said that this result was welcome and in everybody's interest.
Komission jäsenen mukaan tämä tulos oli tervetullut ja kaikkien etujen mukainen.
EnglishI would ask the Commissioner if she is prepared to accept Parliament’s proposal.
Kysynkin komission jäseneltä, onko hän valmis hyväksymään parlamentin ehdotuksen.
EnglishPerhaps you can sort this matter out later in a discussion with the Commissioner.
Voitte kenties käsitellä asiaa myöhemmin keskustelussa komission jäsenen kanssa.
EnglishMr President, Commissioner, the war in Kosovo has knocked everything off balance.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Kosovon sota on terävöittänyt kaiken.
EnglishCommissioner, could you please look at this in order that people are protected.
Hyvä komission jäsen, voisitteko tarkastella tätä, jotta kansalaisia suojellaan.
EnglishCan the Commissioner tell us what guarantees we have on actual data protection?
Voiko komission jäsen kertoa, mitä takeita meillä on todellisesta tietosuojasta?
EnglishThank you very much for your answer, Mr Commissioner, which indeed was very full.
Paljon kiitoksia vastauksestanne, arvoisa komission jäsen, se oli hyvin kattava.