angol-finn fordítás erre a szóra: close to

EN

"close to" finn fordítás

EN close to
volume_up
{határozószó}

With such measures, one strikes very close to the sovereignty of the states.
Tässä kosketetaan lähes valtioiden suvereniteettia.
The catching sector as a whole will have profits close to zero or even worse.
Pyyntialan tulos olisi yleisesti lähes nollatasolla tai alhaisemmalla tasolla..
The financial envelope will be close to EUR 7 billion for seven years at current prices.
Seitsemän vuoden kokonaisrahoitustarve on nykyhintatasolla lähes 7 miljardia euroa.
close to

Szinonimák (angolul) a(z) close to szóra:

close to

Példamondatok a(z) "close to" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThis brings the explanations of vote, and the agenda for the morning, to a close.
Keskustelu äänestysselityksistä ja tämän aamupäivän esityslistasta on päättynyt.
EnglishClose any Internet Explorer or Windows Explorer windows that are currently open.
Sulje kaikki Internet Explorerin tai Windows Resurssienhallinnan avoimet ikkunat.
EnglishWe will pay very close attention to the correct application of this legislation.
Aiomme kiinnittää todella tarkkaa huomiota tämän säädöksen oikeaan soveltamiseen.
EnglishWe are all paying very close attention to the reactions of Zimbabwe's neighbours.
Kiinnitämme kaikki erittäin tarkoin huomiota Zimbabwen naapurimaiden reaktioihin.
EnglishWe have experienced the effects of this close to home during the recent floods.
Olemme jo kokeneet tämän vaikutukset lähiseuduilla äskettäisten tulvien aikana.
EnglishThe European Commission has been blamed for not keeping a close enough eye on it.
Euroopan komissiota moititaan siitä, että se on valvonut toimistoa liian vähän.
EnglishClearly, the free trade agreement with South Korea is close to being concluded.
EU:n ja Etelä-Korean välinen vapaakauppasopimus on selvästi viittä vaille valmis.
EnglishThis will convince people that the institutions are effective and close to them.
Se vakuuttaa ihmiset siitä, että toimielimet ovat tehokkaita ja heitä lähellä.
EnglishBut we must careful not to close the door to this new experiment in government.
Meidän on kuitenkin varottava sulkemasta ovia tältä uudelta hallituskokemukselta.
EnglishClose cooperation is undoubtedly needed in order to combat illegal immigration.
Tarvitaan epäilemättä tiivistä yhteistyötä laittoman maahanmuuton torjumiseksi.
EnglishOn the other hand, many small farms in disadvantaged regions are having to close.
Toisaalta monet syrjäseutujen pientilat ovat joutuneet lopettamaan toimintansa.
EnglishIt has become essential to close ranks for the supply and security of energy.
Nyt täytyy vetää yhtä köyttä energian toimittamisen ja toimitusvarmuuden alalla.
EnglishTo close, I should like to thank the rapporteur for his constructive cooperation.
Puheenvuoroni päätteeksi haluan kiittää esittelijää rakentavasta yhteistyöstä.
EnglishClose anyInternet Explorer or Windows Explorer windows that are currently open.
Kun Internet Explorer on palauttanut oletusasetukset, valitse Sulje ja valitse OK.
EnglishClose all other media programs that are using the decoder, and then try again.
Sulje kaikki muut dekooderia käyttävät mediaohjelmat ja yritä sitten uudelleen.
EnglishWe need a close partnership with the Commission, but we do not need collusion.
Komission kanssa on perustettava tiivis kumppanuus mutta ei mitään salaliittoa.
EnglishI will close by saying that we will ensure that this issue stays on the agenda.
Lopuksi totean, että pidämme huolen siitä, että asiaa käsitellään jatkossakin.
EnglishAs a federalist, I would like decisions to be made as close to citizens as possible.
Federalistina haluan, että päätökset tehdään mahdollisimman lähellä kansalaisia.
EnglishThe only logical response is to close them all down and end this terrible threat.
Ainut looginen ratkaisu on sulkea kaikki ydinvoimalat ja lopettaa koko kauhea uhka.
English   Mr President, this debate is close to the hearts of the citizens of Europe.
   Arvoisa puhemies, tämä keskustelu on lähellä Euroopan kansalaisten sydäntä.