angol-finn fordítás erre a szóra: to cease

EN

"to cease" finn fordítás

EN to cease
volume_up
[ceased|ceased] {ige}

In accordance with decisions taken earlier, it will cease in July 2002.
Se lopettaa toimintansa aikaisemmin tehtyjen päätösten mukaan heinäkuussa 2002.
Six: assistance and support for paramilitary organisations should cease.
Kuudenneksi puolisotilaallisten järjestöjen avustaminen ja tukeminen tulisi lopettaa.
Could we cease the combat and organise a peace conference?
Voimmeko lopettaa taistelun ja järjestää rauhankonferenssin?
Any Parliament which allows its rights to be curtailed by a government of any kind should cease to function.
Minkä tahansa parlamentin, joka antaa minkä tahansa hallituksen rajoittaa oikeuksiaan, pitäisi lakata toimimasta.
To cease travelling to Strasbourg for our votes, which could just as easily be taken care of at home, would be better.
Vielä parempi olisi lakata matkustamasta Strasbourgiin äänestämään, koska se voidaan tehdä yhtä hyvin kotona.
We cannot cease to exercise control over the possibility that a certain budget might in total devote more than a certain percentage of GDP to state aid.
Emme voi lakata valvomasta niitä summia, joita tietyssä talousarviossa määrätään julkisiin tukiin, jotka muodostavat kokonaisuudessaan yli 1 % BKT: sta.
It was reported last week that operations at the Thorp nuclear reprocessing plant may cease sooner rather than later.
Viime viikolla ilmoitettiin, että Thorpin ydinvoiman jälleenkäsittelylaitoksen toiminta saattaa loppua piakkoin.
As part of the compromise, too, the programme will cease at the end of 2006.
Kompromissiin kuuluu osana myös se, että ohjelma loppuu vuoden 2006 lopussa.
There has most definitely been an acceptance of laxity in developing alternative methods, and that laxity must cease with this directive.
Vaihtoehtoisten menetelmien kehittämisessä on selvästi hyväksytty velttous, jonka pitää loppua tämän direktiivin myötä.
The enlargement process must not cease after 2004 and 2007.
Laajentuminen ei saa päättyä vuosien 2004 ja 2007 jälkeen.
(SK) Mr President, I would like to address the issue of minority radio broadcasting in the Slovak Republic, which is about to cease its activities.
(SK) Arvoisa puhemies, haluan käsitellä vähemmistöradiolähetyksiä Slovakian tasavallassa. Niiden toiminta on päättymässä.
The Soviet Union itself ceased to exist in December 1991.
Itse Neuvostoliiton olemassaolo päättyi joulukuussa 1991.
It is perfectly sensible to make a decision that all EU aid for tobacco growing should be phased out during the next programme period and will cease completely by the year 2005.
On täysin järkevää päättää, että kaikki EU: n tuki tupakanviljelylle lopetetaan asteittain seuraavan ohjelmakauden aikana tai lopetetaan kokonaan vuoteen 2005 mennessä.

Példamondatok a(z) "to cease" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe EU should completely cease giving structural aid to the rich Member States.
EU:n olisi lakattava kokonaan maksamasta rakennetukia rikkaille jäsenvaltioille.
EnglishIf I feel myself to be a European, it does not mean that I cease to be a Czech.
Jos tunnen itseni eurooppalaiseksi, se ei tarkoita, että lakkaan olemasta tšekki.
EnglishBecause the balance of payments constraint and problems will cease to exist.
Tämä johtuu siitä, että maksutaseeseen liittyvät rasitukset ja ongelmat poistuvat.
EnglishMy third and final comment is this: the notion of net contributions must cease.
Kolmas ja viimeinen huomautus: nettomaksajan käsitteestä pitää päästä eroon.
EnglishIn March 1991, UN Resolution 686 set out the conditions of the cease-fire.
Maaliskuussa 1991 YK:n päätöslauselmassa 686 määriteltiin tämän tulitauon ehdot.
EnglishOne particular priority is that bureaucracy should cease to put obstacles in the way.
Yksi erityinen tavoite on, ettei byrokratialla enää aseteta tällaisia esteitä.
EnglishWhen will lawsuits cease against representatives of the citizens' movement?
Milloin kansalaisliikkeiden edustajia vastaan käytävät oikeudenkäynnit lopetetaan?
EnglishAs part of the compromise, too, the programme will cease at the end of 2006.
Kompromissiin kuuluu osana myös se, että ohjelma loppuu vuoden 2006 lopussa.
EnglishThe manufacture, use and marketing of methyl bromide is to cease by the year 2001.
Asiaa edistää se, että hyödyt ovat selvästi suuremmat kuin ylimenokauden kustannukset.
EnglishWe are here today to demand a cease-fire and an end to the slaughter of civilians.
Me olemme täällä tänään vaatiaksemme tulitaukoa ja siviilien teurastuksen lopettamista.
EnglishI want to add support to what previous speakers have said about an immediate cease-fire.
Haluan antaa tukeni edellisten puhujien toteamuksille välittömästä tulitauosta.
EnglishUnder Objective 2, it has often happened that actions cease at district boundaries.
Tavoitteessa nro 2 olemme usein nähneet toimien rajoittuvan vain yhteen kaupunginosaan.
EnglishThe continued construction of 'Fortress Europe' must cease as soon as possible.
"Euroopan linnoituksen" rakentamisen on loputtava mahdollisimman pian.
EnglishThe Council too has also stated that the transport of live animals must cease...
Myös neuvosto on ilmoittanut, että eläinkuljetukset on lakkautettava.
EnglishIf the nations of the world do not stop them in time, our planet may well cease to exist.
Jos maailman kansat eivät ajoissa pysäytä heitä planeettamme on vaarassa tuhoutua.
EnglishWe will fight this and we will never cease our condemnation of this barbarity.
Me taistelemme tätä vastaan, emmekä koskaan lakkaa tuomitsemasta tätä raakalaismaisuutta.
EnglishThe Irish peace process was based on the unconditional cease-fire of the Provisional IRA.
Irlannin rauhanprosessi perustui ehdoitta julistettuun Todellisen IRA:n tulitaukoon.
EnglishAll intervention by neighbouring and other countries must therefore cease.
Kaikki naapurivaltioiden ja muiden valtioiden interventiot on näin ollen keskeytettävä.
EnglishThese hugely distorting agricultural subsidies and dumping must cease before 2013.
Nykyiset todella vääristävät maataloustuet ja polkumyynti on lopetettava ennen vuotta 2013.
EnglishWe should take a break from that, because what we must do is to bring about a cease-fire.
Meidän on laitettava asia hyllylle, koska nyt on saatava aikaan tulitauko.