angol-finn fordítás erre a szóra: cause

EN

"cause" finn fordítás

FI

EN cause
volume_up
{főnév}

cause (és: blame, excuse, fault, fibre)
volume_up
syy {fn}
This is the reason, the root cause of the failure of this Committee on Genetics.
Tässä on syy ja perusta genetiikkaa käsittelevän valiokunnan epäonnistumiselle.
The root cause of this crisis is an inadequately regulated financial system.
Perimmäinen syy tähän kriisiin on rahoitusjärjestelmän puutteellinen sääntely.
But the first cause for the sanctions lies also with their own dictator.
Pakotteiden perimmäinen syy on kuitenkin myös heidän oma diktaattorinsa.
cause (és: affair, business, concern, count)
This is cause for concern and should be checked against the relevant Treaties.
Tämä on huolestuttavaa, ja asia tulisi tarkistaa asianomaisten perussopimusten perusteella.
I know that this is a cause for concern for you, which you express with passion.
Tiedän, että asia on sydäntänne lähellä ja että puhutte siitä intohimoisesti.
There is cause for concern over the EU-US partnership in this particular area.
Juuri tämä asia herättää huolta Yhdysvaltain ja EU:n välisessä yhteistyössä.
cause
Nickel is the most common cause of contact allergies in the industrialized world.
Nikkeli on tavallisin kosketusallergian aiheuttaja teollisuusmaissa.
Smoking is the biggest cause of preventable illness and disease across the EU.
Tupakointi on suurin ehkäistävissä olevien sairauksien aiheuttaja kaikkialla EU:ssa.
Smoking continues to be the most frequent cause of diseases which lead to premature deaths.
Tupakointi on edelleen yleisin ennenaikaiseen kuolemaan johtavien sairauksien aiheuttaja.
cause (és: ground, matter, motive, occasion)
Insufficient and inadequate information was also the most common cause of complaint.
Riittämätön ja puutteellinen tiedonsaanti olikin yleisin kanteluiden aihe.
Furthermore, those cash machines are a cause of concern, as far as I can see.
Pankkiautomaatit ovat muuten mielestäni yksi huolen aihe.
One cause for criticism is the fact that the land area of regions has not been used as a basis for statistics.
Yksi arvostelun aihe on se, että alueiden pinta-alaa ei ole käytetty tilastoperusteena.
The first cause of this justified criticism is the objectives of the bank.
Ensimmäinen peruste tähän oikeutettuun kritiikkiin ovat pankin tavoitteet.
Se on ylevä peruste.
The United States of America is setting an odious example in what could be a just cause: that of the fight against terrorism.
Amerikan Yhdysvallat antaa vastenmielisen esimerkin siitä, mikä voisi olla oikeudenmukainen peruste: terrorismintorjunta.
cause (és: concept)
I will simply add that the farmers’ welfare is also a noble cause and, in our view, a high-priority cause.
Lisään vain, että myös kasvattajan hyvinvointi on jalo aate, ja mielestämme ensiarvoisen tärkeää.
(Laughter) Except this isn't the cause, is it?
Paitsi että tämä ei ole aate, eihän?
Se ei ole mikään aate.

Szinonimák (angolul) a(z) cause szóra:

cause

Példamondatok a(z) "cause" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe cause, of course, is poverty, criminality and a breakdown in civil society.
Syitä ovat tietenkin köyhyys, rikollisuus ja kansalaisyhteiskunnan romahtaminen.
EnglishMinority religious rights, in particular Christian, also give cause for concern.
Vähemmistöjen ja etenkin kristittyjen uskonnolliset oikeudet ovat myös huolenaihe.
EnglishAgain, the problems relating to child labour might also be cause for reflection.
Voimme jälleen todeta, että lapsityövoimaan liittyviä ongelmia olisi syytä pohtia.
EnglishAs regards Category 2, there are a number of things which cause us some concern.
Menoluokan II osalta olemme joka tapauksessa huolestuneita joistakin asioista.
EnglishThe cause of their looming extinction is the illegal poaching of tigers in India.
Tiikerien edessä häämöttävä sukupuutto johtuu niiden salametsästyksestä Intiassa.
EnglishIn some cases, attachment without just cause can destroy a person's livelihood.
Perusteeton takavarikointi voi joissakin tapauksissa tuhota velallisen elinkeinon.
EnglishThe events of recent months are not exactly cause for optimism in this regard.
Viimeisten kuukausien tapahtumat eivät ainakaan lisää optimismia tässä asiassa.
EnglishAnd we remember those among the UN staff who have given their lives in this cause.
Muistamme niitä YK:n työntekijöitä, jotka antoivat henkensä tämän asian puolesta.
EnglishYet no one can claim that the recent EU enlargement is the cause of the crisis.
Kukaan ei voi kiistää, että kriisin syynä on EU:n viimeaikainen laajentuminen.
EnglishThey provide a rough framework that cannot give us any cause for satisfaction.
Ne ovat vasta raakileita, joihin emme voi olla missään tapauksessa tyytyväisiä.
EnglishIn recent months the global economic climate has been the cause of some concern.
Maailmanlaajuinen taloudellinen tilanne on viime kuukausina antanut aihetta huoleen.
EnglishEvents in Afghanistan have been a cause for serious concern for a number of years.
Afganistanin tapahtumat ovat aiheuttaneet vakavaa huolta useiden vuosien ajan.
EnglishThe current negotiations between the EU and Switzerland give cause for concern.
Parhaillaan käytävät Sveitsin ja EU: n väliset neuvottelut antavat aihetta huoleen.
EnglishIt thus mainly serves the cause of greater transparency and greater information.
Siten se palvelee ennen kaikkea parempaa avoimuutta, parempaa tiedonsaantia.
EnglishIn the cause of Paul Van Buitenen both those responsibilities were breached.
Paul Van Buitenenin tapauksessa kumpaakaan näistä velvollisuuksista ei hoidettu.
EnglishCorticoids and other hormones, used singly or in combination, cause meat to swell.
Kortisonit ja muut hormonit, käytettiinpä niitä yhdessä tai ei, turvottavat lihaa.
EnglishIt was watered down so much that it would have done more harm to the cause than good.
Se vesitettiin niin pahasti, että siitä olisi ollut enemmän haittaa kuin hyötyä.
EnglishThe brutal military dictatorship is the root cause of the problems ravaging Burma.
Julma sotilasdiktatuuri on kaikkien Myanmaria koettelevien ongelmien alku ja juuri.
EnglishAgainst this backdrop, Iran’s nuclear activities are further cause for concern.
Tätä taustaa vasten Iranin toimet ydinvoima-alalla aiheuttavat lisää huolta.
EnglishThere are now fewer grey areas to cause confusion and uncertainty in the future.
Toisin sanoen sekaannuksia ja epävarmuutta esiintyy entistä harvemmilla toimialoilla.