angol-finn fordítás erre a szóra: broad

EN

"broad" finn fordítás

FI

EN broad
volume_up
{főnév}

1. amerikai angol, köznyelvi

broad
volume_up
lyyli {fn} [közny.]

Szinonimák (angolul) a(z) broad szóra:

broad

Példamondatok a(z) "broad" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI shall turn now to the broad principles of the action plan we are deliberating.
Siirryn seuraavaksi käsittelemämme toimintasuunnitelman laajoihin periaatteisiin.
EnglishThe European Parliament has conjured broad support out of a political conflict.
Euroopan parlamentti on loihtinut poliittisen konfliktin laajaksi kannatukseksi.
EnglishAlthough this compromise can now secure a broad majority, I do not support it.
Vaikka kompromissi saakin nyt taakseen selvän enemmistön, en voi kannattaa sitä.
EnglishIt is sufficient to say that the resolution has been adopted by a broad majority.
Riittää, kun mainitaan, että päätöslauselma hyväksyttiin suurella enemmistöllä.
EnglishThis allows broad sections of the population to participate in economic growth.
Tällä tavalla myös laajat kansankerrokset voivat nauttia kansantalouden kasvusta.
EnglishClearly, this is closely connected with the Broad Guidelines of economic policy.
Tämä liittyy tietenkin läheisesti talouspolitiikan laajoihin suuntaviivoihin.
EnglishWe can only welcome the broad communitarization envisaged for the third pillar.
Voimme olla iloisia kolmatta pilaria koskevasta laajasta yhteisöllistämisestä.
EnglishWe achieved broad and balanced consensus regarding the necessary amendments.
Saavutimme laajan ja tasapainoisen yhteisymmärryksen tarvittavista korjauksista.
EnglishAnd this is closely related to the proposals we are making in our broad guidelines.
Tämä liittyykin läheisesti ehdotuksiin, joita teemme laajoissa suuntaviivoissa.
EnglishDemographic development must be tackled on a broad political front right now.
Väestölliseen kehitykseen on puututtava laajalla poliittisella rintamalla jo nyt.
EnglishAgainst this broad satisfaction, there are, of course, some points of concern.
Tämän yleisen tyytyväisyyden lisäksi on luonnollisesti muutamia huolenaiheita.
EnglishIn its broad outlines, it was in line with the spirit of the Committee's proposal.
Tässä yhteisessä kannassa noudatettiin pääpiirteissään komission ehdotuksen henkeä.
EnglishWhat is more, all this is taking place in broad daylight, documented by journalists.
Tämä kaikki tapahtuu vieläpä keskellä kirkasta päivää, toimittajien silmien alla.
EnglishThe Union's broad economic guidelines are yet to be fully adopted by the Council.
Neuvoston on vielä hyväksyttävä täysin unionin laajat talouden suuntaviivat.
EnglishWe have already initiated some broad action lines where progress needs to be made.
Olemme jo käynnistäneet joitakin laajoja toimia aloilla, joissa tarvitaan edistystä.
EnglishIt must include those points that are backed in that vote by a broad majority.
Siihen on sisällyttävä ne kohdat, jotka saavat enemmistön kannatuksen äänestyksessä.
EnglishI am sure that this will receive broad support in the European Parliament.
Olen varma siitä, että tätä kannatetaan laajamittaisesti Euroopan parlamentissa.
EnglishThis paragraph is the outcome of broad agreement and must remain as it stands.
Tämä mietinnön kohta on laajan yksimielisyyden tulos, eikä sitä saa muuttaa.
EnglishIt will be a major stakeholder survey and will cover a broad range of issues.
Tutkimuksessa keskitytään tärkeimpiin sidosryhmiin ja moniin eri alojen kysymyksiin.
EnglishThe Mann report is good, in particular because of its broad approach to the problems.
Mannin mietintö on hyvä, koska siinä on käytetty laajaa ongelmien lähestymistapaa.