angol-finn fordítás erre a szóra: Ataka

EN

"Ataka" finn fordítás

Példamondatok a(z) "Ataka".

Példamondatok a(z) "Ataka" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI am going to show you the Ataka newspaper with a picture of Mr Van Orden and an article inside.
Näytän teille Atakan lehden, jossa on jäsen Van Ordenin kuva ja artikkeli sisäsivuilla.
EnglishFor us, the patriots of 'Ataka', energy independence for Bulgaria is a number one priority.
Bulgarian energiaomavaraisuus on meille Ataka-puolueen patriooteille tärkein painopistealue.
EnglishMr Van Orden’s frequent use of the word ‘adapt’ made the rapporteur popular in Ataka circles.
Jäsen Van Ordenin usein käyttämä sana "sopeuttaa" teki esittelijästä suositun Atakan piirissä.
EnglishAt the same time, the party most strongly in opposition in our country, Ataka, is subjected to daily attacks by the powers that be.
Samaan aikaan maamme vahvimmin oppositiossa oleva puolue, Ataka, on hallinnon päivittäisten hyökkäysten kohteena.
EnglishIn our opinion, that of the patriots from Ataka, the solution of this problem is in abiding by the all the laws in each single country.
Meidän mielestämme, Atakan patrioottien mielestä, ongelma ratkaistaan siten, että jokaisessa maassa noudatetaan kaikkia lakeja.
EnglishThe gentlemen of ČEZ, whom we of ATAKA have long identified as blatant gangsters, have been indicted in their own country.
Tämän yhtiön herrat, joita me Ataka-puolueen jäsenet olemme jo pitkään pitäneet suoranaisina gangstereina, on asetettu syytteeseen kotimaassaan.
EnglishHowever, if MEPs are not cautious in expressing themselves, they run the risk of being exploited by parties like Ataka.
Jos parlamentin jäsenet eivät kuitenkaan ole varovaisia ilmaistessaan itseään, heillä on riski joutua Ataka-puolueen kaltaisten puolueiden hyväksikäyttämiksi.
English(BG) The delegation of the Ataka Party voted against the so-called Report on Turkey's Progress because we do not see what this progress might involve.
(BG) Ataka-puolueen valtuuskunnan jäsenet äänestivät Turkin niin kutsuttua edistymiskertomusta vastaan, sillä emme ymmärrä mistä edistymisestä on kyse.

Más szótárak

English
  • Ataka

A angol-magyar szótárban még több fordítást találhatsz.