angol-finn fordítás erre a szóra: altogether

EN

"altogether" finn fordítás

EN altogether
volume_up
{határozószó}

altogether (és: all told, in all)
The environment is altogether too important to be left to the Left.
Ympäristö on kerta kaikkiaan liian tärkeä jätettäväksi vasemmiston hoidettavaksi.
In recent months, though, things have moved ahead altogether more quickly.
Viime kuukausina asiat ovat kuitenkin kaiken kaikkiaan edenneet nopeammin.
I believe that this is an altogether remarkable document.
Katson tämän olevan kaiken kaikkiaan merkittävä asiakirja.
altogether (és: in total, overall)
In recent months, though, things have moved ahead altogether more quickly.
Viime kuukausina asiat ovat kuitenkin kaiken kaikkiaan edenneet nopeammin.
I believe that this is an altogether remarkable document.
Katson tämän olevan kaiken kaikkiaan merkittävä asiakirja.
Altogether Parliament employs thousands of staff.
Kaiken kaikkiaan parlamentti työllistää tuhansia ihmisiä.
altogether (és: completely, fully, outright, perfectly)
The present method of calculation is clearly not altogether realistic.
Tällä hetkellä käytössä oleva arviointitapa ei selvästikään ole täysin realistinen.
That is an altogether protectionist system favouring Dutch companies.
Kyseessä oli täysin protektionistinen järjestelmä alankomaalaisten yritysten hyväksi.
However, intentions and reality are two different things altogether.
Aikomukset ja todellisuus ovat kuitenkin täysin eri asioita.

Szinonimák (angolul) a(z) altogether szóra:

altogether

Példamondatok a(z) "altogether" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThat has driven many dairy farmers in my constituency out of business altogether.
Tämä on saanut monet vaalipiirini maidontuottajat luopumaan tuotannosta kokonaan.
EnglishIndeed, some argue for gradual withdrawal of support from this sector altogether.
Jotkin todellakin puoltavat asteittaista tukien poistamista kokonaan tältä alalta.
EnglishIn economic terms at least, our finding is that this is not yet altogether the case.
Tällä hetkellä tilanne ei ole ainakaan taloudelliselta kannalta vielä sellainen.
EnglishWill it not be necessary, in the end, to block imports of Chinese goods altogether?
Eikö olisi tarpeen lopultakin estää kokonaan kiinalaisten tuotteiden maahantuonti?
EnglishSome of these procedures are simply going to cancel that effort altogether.
Osa näistä menettelyistä yksinkertaisesti tuhoaa tällaiset ponnistelut kokonaan.
EnglishOur Amendment 7 tries, in fact, to remove this wording altogether from the text.
Tarkistuksellamme 7 pyritään itse asiassa poistamaan tämä sanamuoto kokonaan tekstistä.
EnglishClick this option if you want to stop blocking junk e‑mail messages altogether.
Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat lopettaa roskapostiviestien estämisen.
EnglishHowever, these measures can only alleviate the crisis, but cannot end it altogether.
Toimilla voidaan kuitenkin vain lievittää kriisiä, ei poistaa sitä kokonaan.
EnglishAnd talking about employment: in 2006 altogether 3,5 million new jobs were created!
Työllisyydestä puhuttaessa vuonna 2006 syntyi yhteensä 3,5 miljoonaa uutta työpaikkaa!
EnglishIn that case it would be better simply to give up the idea of road pricing altogether.
Siinä tapauksessa olisi viisainta luopua koko road pricing - järjestelmästä.
EnglishMultilateral cooperation in international waters would be another matter altogether.
Monenvälinen yhteistyö kansainvälisillä aluevesillä olisi asia erikseen.
EnglishSome haulage companies are planning to shut down altogether due to EU over-regulation.
Jotkut liikennöitsijät aikovat lopettaa toimintansa kokonaan EU:n ylisääntelyn vuoksi.
EnglishSome of them were threatened or assaulted before disappearing altogether.
Osaa heistä on uhattu tai pahoinpidelty, ennen kuin he katosivat kokonaan.
EnglishBut to believe that this muddle can be autonomous is another matter altogether.
Kokonaan toinen asia onkin sitten se, voidaanko tämä sekasotkun olettaa olevan riippumatonta.
EnglishIf we do not take a stand on them now, then we can spare ourselves the trouble altogether.
Jos emme ota niihin nyt kantaa, voimme jättää kannanoton antamatta kokonaan!
EnglishThere are many countries in which human rights abuses are altogether worse and more extensive.
On monia maita, joissa ihmisoikeusloukkaukset ovat paljon laajempia ja pahempia.
EnglishTo tell you the truth, I am not altogether sure who you mean, who mentioned Czechoslovakia.
Itse en edes ole varma, ketä tarkoitatte, kuka käytti sanaa Tšekkoslovakia.
EnglishCooperation between the Member States is altogether essential here.
Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö on tässä asiassa ilman muuta välttämätöntä.
EnglishIt may be a little longer as a result, but it is altogether possible.
Se kestää sen vuoksi hieman kauemmin, mutta niin voi aivan hyvin tapahtua.
EnglishThe elections were not conducted freely and fairly, but do we need to condemn them altogether?
Vaalit eivät olleet vapaat ja tasapuoliset, mutta onko meidän hylättävä ne kokonaan?