angol-finn fordítás erre a szóra: also known

EN

"also known" finn fordítás

Példamondatok a(z) "also known".

Hasonló fordítások a(z) "also known" szóra finnül

also határozószó
Finnish
known melléknév
Finnish
to know ige

Példamondatok a(z) "also known" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIt is also known that Mr Brok did not pay this money and was caught for that mistake.
Tiedämme myös, ettei jäsen Brok maksanut tätä summaa ja jäi kiinni virheestään.
EnglishIt is also known about in Tunisia, both by the authorities and the people.
Se tiedetään myös Tunisiassa, sen tietävät niin viranomaiset kuin kansalaisetkin.
EnglishIt was all due to this woman, Sister Mary Marastela, also known as my mom.
Se johtuu tästä naisesta, Sisar Mary Marastelasta, joka sattuu olemaan myös äitini.
EnglishGas hydrates, also known as 'flammable ice', are in great abundance in the Black Sea.
Kaasuhydraatteja, jotka tunnetaan myös "palavana jäänä", on runsaasti Mustallamerellä.
EnglishIt is also known as part-time work.
Toiseksi mietinnössä puhutaan epätyypillisestä työstä, jota kutsutaan myös osa-aikatyöksi.
EnglishMonitors add-on programs (also known as software utilities) for Windows.
Valvoo Windowsin lisäosa-ohjelmia, joita kutsutaan myös apuohjelmiksi.
EnglishIt is also well known that children need both a male and a female reference figure.
On myös yleisesti tunnettua, että lapset tarvitsevat sekä miespuolista että naispuolista mallia.
EnglishA description of virtual memory use (also known as paging file use).
Näennäismuistin käytön (kutsutaan myös sivutustiedoston käytöksi) kuvaus.
EnglishThe infrared remote control cable, also known as an IR blaster, might not be connected.
Infrapunakaukosäätimen kaapelia (IR-kaapeli) ei ole ehkä liitetty.
EnglishThis could particularly benefit the CO2-problem, also known as the greenhouse problem.
Siitä voi olla suurta hyötyä erityisesti hiilidioksidiongelman eli kasvihuonekaasujen torjunnassa.
EnglishWe also have another tool known as Interpol, which is located in my hometown of Lyon, in France.
Toinen toimintavälineemme on Interpol, joka sijaitsee kotikaupungissani Lyonissa Ranskassa.
EnglishYour invoices will be in the Portable Document Format, also known as the PDF file format.
Laskusi ovat PDF (Portable Document Format) -tiedostomuodossa.
EnglishIt is also a well-known fact that it is a very bad payer with respect to the United Nations Organization.
Yhtä tunnettua on, kuinka huono maksaja Yhdysvallat on Yhdistyneille kansakunnille.
EnglishThe Cologne Summit reached a decision on the Secretary-General, also known as the High Representative.
Kölnin huippukokouksessa päätettiin pääsihteeristä, niin sanotusta korkeasta edustajasta.
EnglishIt is also known that there is no unanimity within the Council.
Tiedetään myös, että neuvostossa ei olla asiasta yksimielisiä.
EnglishWe have also known for a few days now that there are dioxin chickens.
Muutama päivä sitten kuulimme lisäksi dioksiinikanoista.
EnglishFeeds, also known as RSS feeds, contain frequently updated content published by a website.
Syötteet, joita kutsutaan myös RSS-syötteiksi, sisältävät jatkuvasti päivitettyä sivuston julkaisemaa sisältöä.
EnglishA description of virtual memory (also known as paging file) use.
Näennäismuistin (eli sivutustiedoston) käytön kuvaus.
EnglishITS, as intelligent transport is also known, is therefore a generic term covering many different things.
Älykkäät liikennejärjestelmät eli ITS on siis yleisluonteinen termi, joka kattaa monia eri asioita.
EnglishThat is a well-known and also probably a natural reaction.
Tämä on tunnettu ja luultavasti myös luonnollinen reaktio.

Más szótárak

English
  • also known

Még több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.