angol-finn fordítás erre a szóra: almost always

EN

"almost always" finn fordítás

Példamondatok a(z) "almost always".

Hasonló fordítások a(z) "almost always" szóra finnül

almost határozószó
always határozószó

Példamondatok a(z) "almost always" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishFor many of our farmers, beekeeping supplements their almost always limited income.
Monille viljelijöillemme mehiläishoito täydentää heidän jatkuvasti vähäisiä tulojaan.
EnglishThis is what we expected from Mrs Fontaine and she almost always delivered.
Sitä toivoimme myös puhemies Fontainelta ja niin hän melkein aina tekikin.
EnglishIn actual fact, these cases almost always involve a lack of reciprocity.
Itse asiassa näissä tapauksissa on lähes aina kyse vastavuoroisuuden puuttumisesta.
EnglishIn any case, the economic and social costs are almost always very significant.
Joka tapauksessa taloudelliset ja sosiaaliset kustannukset ovat miltei aina hyvin merkittäviä.
EnglishThere are almost always people who automatically say 'no' to anything new.
Lähes aina on niitä ihmisiä, jotka suhtautuvat automaattisesti kielteisesti johonkin uuteen.
EnglishIntervention of this kind is almost always a case of safeguarding a population's identity.
Tämän tyyppisissä interventioissa on lähes aina kyse väestön identiteetin turvaamisesta.
EnglishOne for each computer on your network (laptops almost always have these built in)
Yksi kutakin verkon tietokonetta kohden (kannettavassa tietokoneissa on tämä lähes aina sisäisenä)
EnglishBut the longer perspective is almost always far more positive.
Pitkällä aikavälillä näkymät ovat kuitenkin miltei aina selvästi valoisammat.
EnglishTragedies are not fair; almost always, those who have the least are those who lose the most.
Tragediat eivät ole oikeudenmukaisia. Useimmiten eniten menettävät ne, joilla on vähiten.
EnglishThey almost always concern acts of cruelty against its own citizens.
Miltei aina kyseessä on Kiinan omien kansalaisten oikeuksien loukkaus.
EnglishOne for each PC on your network (laptops almost always have these built in)
Yksi kutakin verkon tietokonetta kohden (kannettavassa tietokoneissa on tämä lähes aina sisäisenä)
EnglishOne for each computer on your network (desktop computers almost always have these built in)
Yksi kutakin verkon tietokonetta kohden (työpöytätietokoneissa on tämä lähes aina sisäisenä)
EnglishWe talk about it, but we almost always talk about it from the point of view of human rights.
Asiasta kyllä puhutaan, mutta melkein aina ihmisoikeusnäkökulmasta.
EnglishShe was well-informed; she was committed; she was almost always happy; and she was considerate.
Hän oli pätevä, innostunut ja lähes aina iloinen sekä huomaavainen.
EnglishThey have often - almost always - done it with the aid of regional or autonomous authorities.
Usein tai lähes aina ne ovat toimineet alueviranomaisten tai itsehallintoviranomaisten tuen turvin.
EnglishIt is almost always the case that we solve these issues jointly when it comes to practical work in the field.
Mehän ratkaisemme nämä kysymykset yleensä yhdessä, kun kyse on käytännön kenttätyöstä.
EnglishSoil problems are almost always local and regional.
Maaperään liittyvät ongelmat ovat lähes aina paikallisia ja alueellisia.
EnglishIt almost always leads to social exclusion of the weak.
Siitä aiheutuu lähes aina heikkojen yhteiskunnallista syrjäytymistä.
EnglishOur experience in this area has almost always been negative.
Kokemuksemme tältä alalta ovat lähes aina olleet kielteisiä.
EnglishIn Central America, ladies and gentlemen, as is almost always the case, the weakest have lost the most.
Hyvät jäsenet, Keski-Amerikassa heikoimmat - kuten tapahtuu lähes aina - ovat menettäneet eniten.

Más szótárak

English
  • almost always

Próbáld ki a bab.la angol-magyar szótárat.