angol-finn fordítás erre a szóra: aggressor

EN

"aggressor" finn fordítás

EN

aggressor {főnév}

volume_up

Szinonimák (angolul) a(z) aggressor szóra:

aggressor

Példamondatok a(z) "aggressor" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishLack of solidarity and subservience to an aggressor always encourages the latter.
Solidaarisuuden puute ja hyökkääjälle alistuminen rohkaisee aina hyökkääjää.
EnglishIn most cases, the aggressor is the husband or partner, or an acquaintance.
Useimmissa tapauksissa väkivallantekijä on aviomies tai kumppani tai tuttava.
EnglishThere is one thing we must not forget, namely that Serbia was the initial aggressor.
Emme yksinkertaisesti saa unohtaa yhtä asiaa. Serbit hyökkäsivät ensin!
EnglishIf we content ourselves with words alone, however, the aggressor may strike again.
Jos kuitenkin tyydymme pelkkiin sanoihin, hyökkääjä voi taas iskeä.
EnglishIn over 55% of the cases, the aggressor was the victim's professional superior.
Yli 55 prosentissa tapauksista ahdistelija on ollut uhrin esimies.
EnglishYour actions mean that you have become the aggressor, not the victim.
Toimesi osoittavat, että sinusta on tullut hyökkääjä, et ole enää uhri.
EnglishInfantry mines are used in Finland only in crisis situations to halt an aggressor.
Suomessa jalkaväkimiinoja käytetään vain ja ainoastaan kriisitilanteessa hyökkääjän pysäyttämiseen.
EnglishFirst, Europe must support the victim against the aggressor.
Ensinnäkin: Euroopan on autettava hyökkäyksen kohteeksi joutuneita hyökkääjien vastustamisessa.
EnglishThe reality of the situation must not be obfuscated by transforming the victim into the aggressor and vice versa.
Todellista tilannetta ei pidä sekoittaa tekemällä uhrista hyökkääjää ja päinvastoin.
EnglishIf we do not, we will constantly be defending the aggressor and exonerating it, while asking the victim to remain calm.
Muuten puolustamme ja puolustelemme aina hyökkääjää ja pyydämme uhria säilyttämään malttinsa.
EnglishIn 1939 it was naïvely believed that sacrificing selected smaller states would satisfy the aggressor.
Vuonna 1939 uskottiin lapsellisesti, että uhraamalla tietyt pienemmät valtiot saataisiin hyökkääjä tyydytetyksi.
EnglishAnyone who wages such a war in spite of this is himself an aggressor and is himself in breach of international law.
Se, joka siitä huolimatta käy tällaista sotaa, on itse hyökkääjä ja kansainvälisen oikeuden rikkoja.
EnglishThe action taken by Member States shows that crime can be prevented at European level when the aggressor or aggressors are identified.
Jäsenvaltioiden toimet osoittavat, että rikoksia voidaan ehkäistä Euroopan tasolla, kun tekijät ovat tiedossa.
EnglishHowever, one cannot just sit down at a table with a murderer and aggressor who has just seized power by force.
Mutta saumattomasti ei onnistu istua samaan pöytään murhaajan ja hyökkääjän kanssa, joka on juuri väkivalloin ottanut vallan itselleen.
EnglishThe first thing that needs to said here is that Russia was not the aggressor and reacted to the war started by Saakashvili.
Tässä yhteydessä on ensinnäkin todettava, että Venäjä ei ollut hyökkäävä osapuoli ja vastasi presidentti Mihail Saakašvilin aloittamaan sotaan.
EnglishIt is generally not possible to cast Muslims or Christians systematically in the role of aggressor or victim, as they have historically been both.
Yleensä on mahdotonta nimetä muslimeja tai kristittyjä hyökkääjiksi tai uhreiksi, sillä menneisyydessä he ovat olleet kumpaakin.
EnglishYet we in the European People's Party take the view that NATO must undertake further military attacks in order to make the aggressor give way.
Olemme kuitenkin Euroopan kansanpuolueessa sitä mieltä, että NATOn on jatkettava sotilaallisia toimiaan, jotta saamme hyökkääjän muuttamaan mieltään.
EnglishIn addition to the aggressor, those who are incapable of intervening at the right moment with the right methods also bear responsibility for the plight of the people.
Vastuun ihmisten hädästä kantaa hyökkääjän lisäksi myös se, joka on kykenemätön toteuttamaan oikeat menettelyt oikeaan aikaan.
EnglishIn certain countries there already exists the right to remove the aggressor from the shared home, with the corresponding accompanying measures.
Joissakin maissa on jo lainsäädäntöä, jonka nojalla väkivallantekijä voidaan karkottaa yhteisestä kodista, sekä aiheeseen liittyvät keinot hoitoon osoittamiseksi.
EnglishIt is not possible to put Muslim or Christian communities in the role of either aggressor or victim, since historically they have, unfortunately, been both.
Ei ole mahdollista sijoittaa muslimien ja kristittyjen yhteisöjä hyökkääjän eikä liioin uhrin rooliin, koska historiallisesti ne ovat valitettavasti olleet kumpaakin.