angol-finn fordítás erre a szóra: against the backdrop of

EN

"against the backdrop of" finn fordítás

Példamondatok a(z) "against the backdrop of".

Hasonló fordítások a(z) "against the backdrop of" szóra finnül

against prepozíció
the névelő
backdrop főnév
of prepozíció
Finnish

Példamondatok a(z) "against the backdrop of" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAgainst this backdrop, Iran’s nuclear activities are further cause for concern.
Tätä taustaa vasten Iranin toimet ydinvoima-alalla aiheuttavat lisää huolta.
EnglishAgainst this backdrop, the EU and all of the Quartet must agree on the next steps.
Tältä pohjalta EU:n ja koko kvartetin on sovittava seuraavista askeleista.
EnglishAgainst this backdrop, we support the proposals in this regard contained in the report.
Kannatammekin mietintöön sisältyviä edellä mainittuja asioita koskevia ehdotuksia.
EnglishAgainst a backdrop such as this, what is needed is relentless commitment to dialogue.
Tämän vuoksi tarvitaan nimenomaan taipumatonta sitoutumista vuoropuheluun.
EnglishBenefits of free trade have been hailed against the backdrop of increasingly global markets.
Vapaan kaupan tuottamia hyötyjä on ylistetty globaalien markkinoiden laajentuessa.
EnglishAgainst this backdrop, one might vote against this report, for the reasons I have stated.
Tämän perusteella olisimme voineet äänestää mietintöä vastaan mainitsemistani syistä.
EnglishAgainst this backdrop, I endorse the objectives tabled in the report before us.
Tästä syystä kannatan nyt käsittelemämme mietinnön tavoitteita.
EnglishI am saying that also against the backdrop of the debate we will be holding this week.
Sanon tämän myös sen keskustelun taustaa vasten, jota meidän on käytävä vielä tällä viikolla.
EnglishHow should we read your report against the backdrop of these events?
Miten meidän pitäisi lukea mietintönne näiden tapahtumien taustaa vasten?
EnglishThis vote did indeed take place against the backdrop of a tense international situation.
Tämä äänestyshän käytiin kireän kansainvälisen tilanteen vallitessa.
EnglishIt is against this backdrop that we must think about what it is that we can do.
Tätä taustaa vasten meidän on pohdittava, mitä voimme tehdä.
EnglishIt is against this backdrop that the European Council will be meeting in Cologne on 3 and 4 June.
Tätä taustaa vasten Eurooppa-neuvosto kokoontuu Kölnissä 3. ja 4. kesäkuuta.
EnglishAgainst this backdrop, to level criticism at the United States and its attitude smacks of arrogance.
Tätä taustaa vasten osoittaa ylimielisyyttä arvostella Yhdysvaltain suhtautumista.
EnglishAgainst this backdrop, four priority areas have been established for 2006-7.
Edellä mainitsemieni seikkojen perusteella vuosiksi 2006-2007 on määritetty neljä painopistealuetta.
EnglishAgainst this backdrop, some fundamental criticism must be made of the Commission proposals.
Tämän vuoksi meidän on esitettävä joitakin komission ehdotuksia koskevia tärkeitä arvosteluja.
EnglishAll this against a backdrop of a severe economic crisis and high unemployment.
Kaikki tämä tilanteessa, jossa kärsimme vakavasta taloudellisesta kriisistä ja korkeasta työttömyydestä.
EnglishAgainst this backdrop, I should like to highlight two issues that strike me as highly important.
Tätä taustaa vasten haluan korostaa kahta kysymystä, jotka ovat mielestäni hyvin tärkeitä.
EnglishAgainst this backdrop, the Arab League Summit scheduled for this week in Tunis has been cancelled.
Tunisiin täksi viikoksi suunniteltu Arabiliiton huippukokous peruttiin tapahtumien takia.
EnglishAgainst this backdrop, we could not vote in favour of this report.
Tätä taustaa vasten emme voineet äänestää tämän mietinnön puolesta.
EnglishAgainst this backdrop, the act that was recently passed in Portugal was a well balanced one.
Tätä taustaa vasten katsottuna hiljattain Portugalissa hyväksytty laki oli hyvin tasapainoinen.

Más szótárak

English
  • against the backdrop of

A angol-magyar szótárban még több fordítást találhatsz.