angol-finn fordítás erre a szóra: afternoon

EN

"afternoon" finn fordítás

EN afternoon
volume_up
{főnév}

afternoon
Mr President, this is a very special afternoon for us Luxembourgers.
Arvoisa puhemies, tämä on aivan erityinen iltapäivä meille luxemburgilaisille.
This afternoon is a very special parliamentary occasion.
Arvoisa puhemies, tämä iltapäivä on hyvin erityinen parlamentissa.
Iltapäivä on ollut hankala, ja ilta jatkuu hankalana.

Szinonimák (angolul) a(z) afternoon szóra:

afternoon

Példamondatok a(z) "afternoon" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishNo one will have seen the text before arriving in Brussels on Monday afternoon.
Kukaan ei siis näe tekstiä ennen Brysseliin saapumista maanantaina iltapäivällä.
EnglishThe issues that we have been discussing this afternoon are extremely important.
Aiheet, joista olemme tänä iltapäivänä keskustelleet, ovat äärimmäisen tärkeitä.
EnglishI should like to provide a different perspective on the debate this afternoon.
Haluaisin tuoda erilaisen näkökulman keskusteluun, jota käymme tänä iltapäivänä.
EnglishClubs that organise voluntary activities in the afternoon often do valuable work.
Usein vapaaehtoistoimin järjestettävät iltapäiväkerhot tekevät arvokasta työtä.
EnglishI would like to thank the Commissioner for his measured statement this afternoon.
Haluan kiittää komission jäsentä hänen harkitusta lausunnostaan tänä iltapäivänä.
English(DE) Mr President, yes, of course, we can have the vote on Thursday afternoon.
(DE) Arvoisa puhemies, niin, tietenkin voimme äänestää torstaina iltapäivällä.
EnglishMr President, I would like to welcome Commissioner Michel here this afternoon.
Arvoisa puhemies, toivotan komission jäsenen Michelin tervetulleeksi tänne tänään.
EnglishMr Ferri is absent this afternoon and cannot stay behind to present his report.
Ferri ei ole läsnä tänä iltapäivänä, eikä voi jäädä esittelemään mietintöään.
EnglishTherefore, I would ask the Commission this afternoon to clarify a number of issues.
Tämän vuoksi pyydän komissiota täsmentämään tänä iltapäivänä monia kysymyksiä.
EnglishThe building where we were that afternoon had been closed and was now open.
Rakennus, jossa olimme kyseisenä aamuna, oli ollut suljettu. Nyt se oli avattu.
EnglishOn Tuesday afternoon, I went to Poland to take part in an international conference.
Tiistai-iltana matkustin Puolaan osallistuakseni kansainväliseen kokoukseen.
EnglishOur debates will prove it, if necessary, when they take place on Thursday afternoon.
Torstaina iltapäivällä käytävät keskustelumme osoittavat sen, mikäli se on tarpeen.
EnglishIndeed I have heard some of the EU extremists this afternoon effectively call for that.
Itse asiassa olen tänään kuullut joidenkin EU:n ääriryhmien jopa vaativan sitä.
EnglishI look forward to a stimulating and thought-provoking discussion this afternoon.
Odotan virikkeistä ja ajatuksia herättävää keskustelua tänä iltapäivänä.
EnglishI was told by Mr Straw this afternoon that two options were being considered.
Ministeri Straw kertoi minulle tänään iltapäivällä, että harkitaan kahta vaihtoehtoa.
EnglishWe will be addressing this issue this afternoon in the Conference of Presidents.
Tarkastelemme tätä kysymystä tänään iltapäivällä puhemieskonferenssissa.
EnglishIt consists of two words from the Commissioner this afternoon: 'We accept.'
Se edellyttää komission jäseneltä tänään iltapäivällä kahta sanaa: "Me hyväksymme."
EnglishTomorrow afternoon, we shall be voting on the report by Mrs Panayotopoulos-Cassiotou.
Huomenna iltapäivällä äänestämme Marie Panayotopoulos-Cassiotoun mietinnöstä.
EnglishMadam President, the Arctic debate has certainly generated some heat this afternoon!
(EN) Arvoisa puhemies, arktinen keskustelu on todellakin lämmennyt tänä iltapäivänä!
EnglishPlease excuse me, it is actually scheduled for Tuesday afternoon, at 15:00.
Anteeksi, se onkin itse asiassa suunniteltu tiistai-iltapäiväksi kello 15.00.