angol-finn fordítás erre a szóra: adhesion

EN

"adhesion" finn fordítás

EN adhesion
volume_up
{főnév}

1. általános

adhesion (és: patronage, advocacy)
adhesion
adhesion (és: traction)

2. fizika

adhesion

Szinonimák (angolul) a(z) adhesion szóra:

adhesion

Példamondatok a(z) "adhesion" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe can imagine the result in terms of adhesion to the Community project'.
Voimme kuvitella, miten se vaikuttaisi yhteisön hankkeeseen liittymiseen.
EnglishTo this effect, tools such as the pre-adhesion strategy, PHARE and TACIS are very important.
Välineet, kuten esi-yhdentymisstrategia, PHARE ja TACIS, ovat tässä erittäin tärkeitä.
EnglishIf so, adhesion to the charter could be shared by both existing members and future members.
Nykyisten jäsenvaltioiden ja tulevien jäsenvaltioiden olisi tässä tapauksessa julistettava perusoikeuskirja yhteisesti.
EnglishI must therefore plead at this stage for adhesion to the scheduled dates for the sake of greater legal certainty.
Näin ollen minun on tässä vaiheessa oikeusvarmuuden nimissä kehotettava noudattamaan päätettyjä päivämääriä.
EnglishFourthly, it should speak of the process and threshold of adhesion and flesh out the policy on neighbourhood, which we have in draft form.
Konferenssin olisi lisäksi keskusteltava liittymisprosessista ja liittymisehdoista sekä elävöitettävä naapuruuspolitiikkaa, joka on vielä luonnosteluvaiheessa.
EnglishIt cannot be an excuse to delay the adhesion of new countries but it will very much facilitate what at the present time cannot yet be done.
Tätä ei voida käyttää tekosyynä uusien maiden liittymisen viivyttämiseksi, mutta se tulee helpottamaan huomattavasti sitä, mitä tällä hetkellä ei vielä voi tehdä.
EnglishIn the first place, the first consideration must be political: the pre-adhesion negotiations must be founded on the great European principles from the outset.
Ensinnäkin politiikalle on annettava etusija: Euroopan suurten poliittisten tarkoitusperien on oltava alusta lähtien jäsenyysneuvottelujen taustalla.
EnglishSecondly, the new state's adhesion to the Cotonou Agreement opens up new prospects for development cooperation and relations with the European Union.
Toiseksi uuden valtion liittyminen Cotonoun sopimukseen avaa uusia näköaloja kehitysyhteistyölle ja suhteille Euroopan unioniin. Pidän tätä ratkaisevan tärkeänä.
EnglishThis adhesion will further increase the EU's credibility in the eyes of the third countries which it regularly urges to respect the ECHR as part of their bilateral relations.
Tämä liittyminen lisää myös EU:n uskottavuutta kolmansissa maissa, joita se kahdenvälisessä kanssakäymisessään säännöllisesti kehottaa noudattamaan sopimusta.
EnglishWith regard to the activities of the EU, this adhesion also guarantees the public protection similar to that which they already enjoy in their relations with all Member States.
EU:n toimien suhteen tämä liittyminen turvaa myös kansalaisille unionin toiminnan suhteen samanlaisen suojan kuin heillä jo on jäsenvaltioiden toiminnan suhteen.
EnglishI would like to refer to another matter, which is that we have arrived at this new European patent indirectly through adhesion to an existing international convention.
Haluaisin puhua eräästä toisesta näkökohdasta eli siitä, että olemme perustaneet uuden eurooppapatentin epäsuorasti liittymällä jo olemassa olevaan kansainväliseen yleissopimukseen.
EnglishWhilst we are tonight seeking to adopt new tyre standards to reduce tyre noise we are not making any progress at all on tyre standards for the grip or adhesion of tyres on the road.
Vaikka pyrimmekin tänään hyväksymään renkaita koskevia uusia normeja rengasmelun vähentämiseksi, emme edisty lainkaan renkaiden pitoa ja niiden maantiehen tarttumista koskevissa normeissa.